แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Barry White แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Barry White แสดงบทความทั้งหมด

15 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง You’re The First The Last My Everything Barry White Chordza

คอร์ด You’re The First The Last My Everything Barry White | คอร์ดกีต้าร์ You’re The First The Last My Everything Barry White | คอร์ดเพลง You’re The First The Last My Everything Barry White | เพลง You’re The First The Last My Everything Barry White | เนื้อเพลง You’re The First The Last My Everything Barry White
คอร์ด เนื้อเพลง You’re The First The Last My Everything Barry White Chordza

My first, my last, my everything And the answer to all my dreams You're my sun, my moon,
my guiding star My kind of wonderful, that's what you are

I know there's only, only one like you There's no way they could have made two
You're all I'm living for, your love I'll keep forevermore First, you're the last, my everything

In you I've found so many things A love so new, only you could bring Can't you see it's you?
You make me feel this way You're like a first morning dew on a brand new day
I see so many ways that I can love you 'til the day I die You're my reality, yet I'm lost in a
dream You're the first, the last, my everything
I know there's only, only one like you There's no way they could have made two
Girl, you're my reality, but I'm lost in a dream You're the first, you're the last, my everything
คอร์ด เนื้อเพลง You See The Trouble With Me Barry White Chordza

คอร์ด You See The Trouble With Me Barry White | คอร์ดกีต้าร์ You See The Trouble With Me Barry White | คอร์ดเพลง You See The Trouble With Me Barry White | เพลง You See The Trouble With Me Barry White | เนื้อเพลง You See The Trouble With Me Barry White
คอร์ด เนื้อเพลง You See The Trouble With Me Barry White ChordzaI’m like a blind man who lost his way I can’t see nothin’ I’m like a deaf man who can’t relay
Yeah, I can’t hear nothin’

* You see the trouble with me I can’t do nothin’ without my baby And as plain as can be
It’s gonna drive me crazy
I walk the lonely streets late at night Cold and lonely Everything I do is wrong, never right
I’m lonely for her only( * )
( * )
คอร์ด เนื้อเพลง Let The Music Play Barry White Chordza

คอร์ด Let The Music Play Barry White | คอร์ดกีต้าร์ Let The Music Play Barry White | คอร์ดเพลง Let The Music Play Barry White | เพลง Let The Music Play Barry White | เนื้อเพลง Let The Music Play Barry White
คอร์ด เนื้อเพลง Let The Music Play Barry White Chordza

One ticket, please Lord have mercy, everybodys there Hey, what's goin on man, yeah she's
at home, yeah, she's at home Yeah, she's at home

* Let the music play I just wanna dance the night away Here, right here, right here is
where Im gonna stay All night long, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, wee
** Let the music play on Just until I feel this misery is gone Movin, kickin, groovin,
keep the music strong On and on and on and on and on and on and on and on and
on and on and on and on and on and on
Im out here dancin and still, huh I can't erase the things I feel The tender love we used
to share See, it's like it's no longer there Ive got to hide what's killin me inside
( * / ** )
I think Im gonna be alright, ha, ha, ha If I can make it through the night, oh, Lord
I'll just pretend she's here with me I'll close my eyes, her face I'll see
I know it's make believe, but it's the only hope for me
( * )
Let the music play on Just until I feel this misery is gone Movin, kickin, groovin, keep the
music strong Let it play on, let it play on, let it play on, please, let it play on, let it play on
13 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง I'm Gonna Love You Just A Little More Baby Barry White Chordza

คอร์ด I'm Gonna Love You Just A Little More Baby Barry White | คอร์ดกีต้าร์ I'm Gonna Love You Just A Little More Baby Barry White | คอร์ดเพลง I'm Gonna Love You Just A Little More Baby Barry White | เพลง I'm Gonna Love You Just A Little More Baby Barry White | เนื้อเพลง I'm Gonna Love You Just A Little More Baby Barry White
คอร์ด เนื้อเพลง I'm Gonna Love You Just A Little More Baby Barry White Chordza

My hands just wont keep still I love you, baby Oh, I love you, I love you, I love you I just
wanna hold you Run my fingers through your hair Ooh Outta sight Uh-huh, right there, you
like it like that Closer Come here, closer, close Oh, baby Oh, baby
Give it up, aint no use I can help myself if I'd wanted to I'm hung up, no doubt I'm so in love with you, for me there's no way out
Cause deeper and deeper In love with you I'm falling Sweeter and sweeter Your tender words of love keeps calling
Eager and eager, yeah To feel your lips upon my face Please her and please her Any time or
any place
* I'm gonna love you, love you, love you just a little more, baby I'm gonna need you,
need you, need you every day I'm gonna want you, want you, want you in every way

This time it looks like love is here to stay As long as I shall live I'll give you all I have and all I have to give Cause please her and please her
Any time or any place Eager and eager To feel your sweet lips on my face
Deeper and deeper In love with you I'm falling, yeah Sweeter and sweeter Your tender
( * )
Yeah Yeah