แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ The Vamps แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ The Vamps แสดงบทความทั้งหมด

27 พฤษภาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Hair Too Long The Vamps Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Hair Too Long The Vamps Chordza
คอร์ด Hair Too Long The Vamps | เนื้อเพลง Hair Too Long The Vamps | Chord Hair Too Long The Vamps

7 เมษายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง I Found A Girl The Vamps feat. Omi Chordza

คอร์ด I Found A Girl The Vamps feat. Omi | คอร์ดกีต้าร์ I Found A Girl The Vamps feat. Omi | คอร์ดเพลง I Found A Girl The Vamps feat. Omi | เพลง I Found A Girl The Vamps feat. Omi | เนื้อเพลง I Found A Girl The Vamps feat. Omi | Chord I Found A Girl The Vamps feat. Omi
คอร์ด เนื้อเพลง I Found A Girl The Vamps feat. Omi Chordza

10 ธันวาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Rest Your Love The Vamps Chordza

คอร์ด Rest Your Love The Vamps | คอร์ดกีต้าร์ Rest Your Love The Vamps | คอร์ดเพลง Rest Your Love The Vamps | เพลง Rest Your Love The Vamps | เนื้อเพลง Rest Your Love The Vamps | Chord Rest Your Love The Vamps
คอร์ด เนื้อเพลง Rest Your Love The Vamps Chordza

29 ตุลาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Wake Up The Vamps Chordza

คอร์ด Wake Up The Vamps | คอร์ดกีต้าร์ Wake Up The Vamps | คอร์ดเพลง Wake Up The Vamps | เพลง Wake Up The Vamps | เนื้อเพลง Wake Up The Vamps | Chord Wake Up The Vamps
คอร์ด เนื้อเพลง Wake Up The Vamps Chordza

You've been deep in a coma
But I stood right here
When you thought there was no one
I was still right here
You were scared, but I told ya
"Open up your eyes"
Never stopped being someone who could love you well
Had to show you the hard way
Only time will tell
Revelations and heartaches make you realize

I was always in front of you

So wake up
Your sleeping heart
I know sometimes we'll be afraid
But no more playing safe, my dear
I'm here
So wake up

You've been deep in a coma
But I stood right here
When you thought there was no one
I was still right here
You were scared, but I told ya
"Open up your eyes"

I was always in front of you

So wake up
Your sleeping heart
I know sometimes we'll be afraid
But no more playing safe, my dear
So wake up
Your sleeping heart
And we will dream a dream for us
That no one else can touch, my dear
I'm here
So wake up

So wake up
Your sleeping heart
And we will dream a dream for us
That no one else can touch, my dear
I'm here
So wake up
คอร์ด เนื้อเพลง Cheater The Vamps Chordza

คอร์ด Cheater The Vamps | คอร์ดกีต้าร์ Cheater The Vamps | คอร์ดเพลง Cheater The Vamps | เพลง Cheater The Vamps | เนื้อเพลง Cheater The Vamps | Chord Cheater The Vamps
คอร์ด เนื้อเพลง Cheater The Vamps Chordza

Can we talk about your boyfriend? He's a dead end ha
And if I gotta tell you why, it's only gonna make you cry
Let's talk about your boyfriend for a minute
He's got a secret and he's telling you lies, oh what a lovely guy

I just thought you should know what he is capable of

Let me tell you 'bout your boyfriend, yeah he's got another girlfriend
Baby I just gotta let you know, you really gotta let him go
Let me tell you 'bout your boyfriend, yeah he's got another girlfriend
And I can hear 'em through the bedroom wall, you know she ain't no friend at all

Cause everybody knows it and everybody knew before
But no one ever told you girl, well baby that's what I'm here for
His dirty little secrets are banging on his bedroom floor
Oh he's a fricking cheater yeah, I dunno what you do it for

I just thought you should know what he is capable of

Let me tell you 'bout your boyfriend, yeah he's got another girlfriend
Baby I just gotta let you know, you really gotta let him go
Let me tell you 'bout your boyfriend, yeah he's got another girlfriend
And I can hear 'em through the bedroom wall, you know she ain't no friend at all

Maybe this ain't gonna be as bad as you thought
Maybe we don't have to sneak around any more no
Maybe when you leave, you'll end up with me after all
Oh yeah and I can be your boyfriend and you can be my my world

Let me tell you 'bout your boyfriend, yeah he's got another girlfriend
Baby I just gotta let you know, you really gotta let him go
Let me tell you 'bout your boyfriend, yeah he's got another girlfriend
And I can hear 'em through the bedroom wall, you know she ain't no friend at all

Maybe this ain't gonna be as bad as you thought
Maybe we don't have to sneak around any more no
Maybe when you leave, you'll end up with me after all
Oh yeah and I can be your boyfriend