แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ SISTAR19 แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ SISTAR19 แสดงบทความทั้งหมด

29 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Ma Boy SISTAR19 Chordza

คอร์ด Ma Boy SISTAR19 | คอร์ดกีต้าร์ Ma Boy SISTAR19 | คอร์ดเพลง Ma Boy SISTAR19 | เพลง Ma Boy SISTAR19 | เนื้อเพลง Ma Boy SISTAR19 | Chord Ma Boy SISTAR19
คอร์ด เนื้อเพลง Ma Boy SISTAR19 ChordzaLet's go S. I. S. T. A. R, Sistar! Baby stop breakin' my heart You heard me? No more next time! I hope you got that boy Hey girls It's gonna be alright Hey boys Better make it right Hey girls We got ya back มัลลาจี อันนาโด อัล ซู อิซดา แฮซจันนา แนมัม ออตอนจี นอน อัลโก อิซเกซจี คือแรซอ มิดโก ชัมโก กีตารยอซจี ฮนจา ดูจี อันเกซตาโก แฮซจันนา ยักซกแคซซอตจี ซนการัก กอลลอซจี คือรอนเด แว โต คอจจีมัลลึล แล ซารังฮันดานึน มัล คือรี ออรยอบนี ฮันมาดี มัลลีมยอน ดเวนึนกอล นอ จากู บยอลแลกา นาโด อีเจน โชกึม ชีชยอกา Oh ชีกันนี คัลซูรก ดอ โมรือเกซซอ โชอาจิลซูรก นานึน ทอ อาพึนเด (Why you trippin` boy) นัล จม บาราบวา * Oh Ma Boy Oh Ma Boy Baby เนกา มูซึน ซารังงึล อัลลา แน มัมมัน อาพา Oh Ma Boy Oh Ma Boy Baby เนกา ออตอคเค แน มัมมึล อัลลา Don’t let me down Boy นอ แตมูเน แนกา มีชยอ why try’n play games with me? นอโร อินแน ฮารุเอโด นานึน มยอช บอนซิก นัน อุลลอ แมอิล บัม No No, Stop breakin’ ma heart นอนึน แน กีบุนโด โมรือโก (นุน ดลลยอ) What I got what you lookin’ for ฮัน นุน พัลจี มา อีเก แน มาจีมัก คยองโก (oh, no) This gon’ be the last time ซารังฮันดานึน มัล คือรี ออรยอบนี ฮันมาดี มัล อีมยอน ดเวนึนกอล นอ จากู บยอลแลกา นาโด อีเจน โชกึม ชีชยอกา Ohชีกันนี กัลซูรก ดอ โมรือเกซซอ โจอาจิลซูรก นอนึน ดอ อาพึนเด(Why you trippin` boy) นัล จม บาราบวา ( * ) Woo Boy ดอ โจอาจิลซูรก Woo Boy อาพึน แน มัมมึล อานี นอ แน มัมเม จึกกึน ซกซักกิม แตรน นารึล โบนึน ตาตึซทัน นุนกิล คือกอ ฮานามยอน ดแว โอจิก นอมัน วอนแน อาจิกโด นอมัน แน มัม โมรือจันนา