แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Olly Murs แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Olly Murs แสดงบทความทั้งหมด

19 เมษายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Grow Up Olly Murs Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Grow Up Olly Murs Chordza
คอร์ด Grow Up Olly Murs | เนื้อเพลง Grow Up Olly Murs | Chord Grow Up Olly Murs

27 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง You Don't Know Love Olly Murs Chordza

คอร์ด You Don't Know Love Olly Murs | คอร์ดกีต้าร์ You Don't Know Love Olly Murs | คอร์ดเพลง You Don't Know Love Olly Murs | เพลง You Don't Know Love Olly Murs | เนื้อเพลง You Don't Know Love Olly Murs | Chord You Don't Know Love Olly Murs
คอร์ด เนื้อเพลง You Don't Know Love Olly Murs Chordza

23 ตุลาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Kiss Me Olly Murs Chordza

คอร์ด Kiss Me Olly Murs | คอร์ดกีต้าร์ Kiss Me Olly Murs | คอร์ดเพลง Kiss Me Olly Murs | เพลง Kiss Me Olly Murs | เนื้อเพลง Kiss Me Olly Murs | Chord Kiss Me Olly Murs
คอร์ด เนื้อเพลง Kiss Me Olly Murs Chordza


I want to love you, give you that loving baby
Take it high with you, do what you like baby
I got to find out, how you can be my lady
I got to do things, do things to drive you crazy

We got one chance and I want it badly
Do you feel like it's going the right way?
Do you know what you're doing inside me?
If you want that then bring that fire baby
Yeah you got me, I'm dreaming about it
If you like that then we can go round it
If you need that then tell me right now
Baby cause I wanna know

If this is the last night
Baby let's do this right, kiss me like you mean it
If this is the last night
Baby let's do this right, kiss me like you mean it

I want to show you, show you that good life baby
You got my heartbeat, beating inside me lately
I'm watching your lips move, can't hear a word you're saying
Cause I want to do things, do things that drive you crazy

We got one chance and I want it badly
Do you feel like it's going the right way?
Do you know what you're doing inside me?
If you want that then bring that fire baby
Yeah you got me, I'm dreaming about it
If you like that then we can go round it
If you need that then tell me right now
Baby cause I wanna know

If this is the last night
Baby let's do this right, kiss me like you mean it
If this is the last night
Baby let's do this right, kiss me like you mean it

Oh kiss me, oh hold me
Let's go to a place, we'll never be lonely
Oh I need you, I need you to hold me
Oh baby, kiss me like you mean it

If this is the last night
Baby let's do this right, kiss me like you mean it
If this is the last night
Baby let's do this right, kiss me like you mean it
Kiss me like you mean it, kiss me like you mean it
If this is the last night
Baby let's do this right, kiss me like you mean it
28 พฤษภาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Beautiful to Me Olly Murs Chordza

คอร์ด Beautiful to Me Olly Murs | คอร์ดกีต้าร์ Beautiful to Me Olly Murs | คอร์ดเพลง Beautiful to Me Olly Murs | เพลง Beautiful to Me Olly Murs | เนื้อเพลง Beautiful to Me Olly Murs
คอร์ด เนื้อเพลง Beautiful to Me Olly Murs Chordza,She ties her hair up tight Puts her armor on when she steps outside She lives in black and white And the colour's gone but it's in her eyes Time and time again we're going back to the start And I try and try again to bring some light to the dark You know every day's a battle and it tears her apart And I don't know why And I'm picking up the pieces when they fall to her feet She's been fighting off her demons so she'll never be free She's been hiding in the shadows yeah it's hard to believe And I don't know why Love, don't ever change the way you are You light the sky just like a star I don't care what you see You're beautiful to me Oh She, she never gets it right And it feels like rain on a perfect night And I, I'd be a hand to hold You can push me hard, but I won't let go Time and time again we're going back to the start And I try and try again to bring some light to the dark You know every day's a battle and it tears her apart But, don't you cry, My love don't ever change the way you are You light the sky just like a star I don't care what you see You're beautiful to me Love, open your heart and let it go You're so amazing, don't you know? I don't care what you see You're beautiful to me Oh The light breaks through your hair and They all stop and stare and I'd go anywhere Oh, why can't you just see that? I'm crazy about you I can't live without you You don't see it, But you're beautiful to me Love, don't ever change the way you are You light the sky just like a star I don't care what you see You're beautiful Oh Love, don't ever change the way you are You light the sky just like a star I don't care what you see You're beautiful to me Come on Love, open your heart and let it go, You're so amazing, don't you know? I don't care what you see You're beautiful to me You're beautiful to me


19 พฤษภาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Seasons Olly Murs Chordza

คอร์ด Seasons Olly Murs | คอร์ดกีต้าร์ Seasons Olly Murs | คอร์ดเพลง Seasons Olly Murs| เพลง Seasons Olly Murs | เนื้อเพลง Seasons Olly Murs | Chord Seasons Olly Murs
คอร์ด เนื้อเพลง Seasons Olly Murs Chordza

Listen honey, to every word I say
I know that you don't trust me
But I'm better than the stories about me
Everybody messes up some days
Ain't got no rhyme or reason
All I know is I'm yours, yours, yours for every season

Baby girl with the broken smile
Would you mind if I stayed awhile
And if you're cold I could light your fire
If that's what you want, if that's what you want
I admit that I've done some wrong
But those wrongs helped me write this song
And through it all I figured out where I belong
Right by your side, right by your side

They say that hearts don't lie
The head might try but it won't be right
Ya tell me what you feel inside
Tonight, tonight, tonight, tonight

Listen honey, to every word I say
I know that you don't trust me
But I'm better than the stories about me
Everybody messes up some days
Ain't got no rhyme or reason
All I know is I'm yours, yours, yours for every season

Baby girl let your hair hang down
And if we're lost, baby let's get found
And when your world is flipping upside down
Let's make it right, let's make it right

They say that hearts don't lie
The head might try but it won't be right
Ya tell me what you feel inside
Tonight, tonight, tonight, tonight

Listen honey, to every word I say
I know that you don't trust me
But I'm better than the stories about me
Everybody messes up some days
Ain't got no rhyme or reason
All I know is I'm yours, yours, yours for every season
Yours, yours, yours for every season

Winter, summer, spring and fall
I'll be on the line waiting for your call
Winter, summer, spring and fall
I'll be on the line waiting for your call
Winter, summer, spring and fall
I'll be on the line waiting for your call

Listen honey, to every word I say
I know that you don't trust me
But I'm better than the stories about me
Everybody messes up some days
Ain't got no rhyme or reason
All I know is I'm yours, yours, yours for every season
For every season