แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Leona Lewis แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Leona Lewis แสดงบทความทั้งหมด

21 มีนาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Run Leona Lewis Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Run Leona Lewis Chordza
คอร์ด Run Leona Lewis | เนื้อเพลง Run Leona Lewis | Chord Run Leona Lewis

12 มีนาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Better In Time Leona Lewis Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Better In Time Leona Lewis Chordza
คอร์ด Better In Time Leona Lewis | เนื้อเพลง Better In Time Leona Lewis | Chord Better In Time Leona Lewis

คอร์ด เนื้อเพลง Bleeding Love Leona Lewis Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Bleeding Love Leona Lewis Chordza
คอร์ด Bleeding Love Leona Lewis | เนื้อเพลง Bleeding Love Leona Lewis | Chord Bleeding Love Leona Lewis

14 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Fire Under My Feet Leona Lewis Chordza

คอร์ด Fire Under My Feet Leona Lewis | คอร์ดกีต้าร์ Fire Under My Feet Leona Lewis | คอร์ดเพลง Fire Under My Feet Leona Lewis | เพลง Fire Under My Feet Leona Lewis | เนื้อเพลง Fire Under My Feet Leona Lewis | Chord Fire Under My Feet Leona Lewis
คอร์ด เนื้อเพลง Fire Under My Feet Leona Lewis Chordza

I got fire under my feet
And I feel it in my heartbeat
You can't put out all these flames
You can't keep me down in my seat
I got fire under my feet
And I feel it in my heartbeat
You can get out of this place
If you can't take the heat
Fire

I tripped and I stumbled
Watched my world crumble
Sometimes you eat dirt
You live and you learn

The lamb and the lions
The tigers and titans
Afraid to get hurt
But now I'm making them purr

I got fire under my feet
And I feel it in my heartbeat
You can't put out all these flames
You can't keep me down in my seat
I got fire under my feet
And I feel it in my heartbeat
You can get out of this place
If you can't take the heat
Fire

Was drowning in quicksand
Nobody grabbed my hand
Thought it'd bury me
Instead, I'm set free

Moving onto the bigger things
I began to spread my wings
No longer in chains
I'm dancing over these flame

I got fire under my feet
And I feel it in my heartbeat
You can't put out all these flames
You can't keep me down in my seat
I got fire under my feet
And I feel it in my heartbeat
You can get out of this place
If you can't take the heat
Fire

This may not be, not be perfect
But I'm happy and I've earned it
Every tear shed will be worth it
Step by step, ain't looking back
Have no regrets

I got fire under my feet
And I feel it in my heartbeat
You can't put out all these flames
You can't keep me down in my seat
I got fire under my feet
And I feel it in my heartbeat
You can get out of this place
If you can't take the heat
Fire29 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Fire Under My Feet Leona Lewis Chordza

คอร์ด Fire Under My Feet Leona Lewis | คอร์ดกีต้าร์ Fire Under My Feet Leona Lewis | คอร์ดเพลง Fire Under My Feet Leona Lewis| เพลง Fire Under My Feet Leona Lewis | เนื้อเพลง Fire Under My Feet Leona Lewis | Chord Fire Under My Feet Leona Lewis
คอร์ด เนื้อเพลง Fire Under My Feet Leona Lewis Chordza


I got fire under my feet
And I feel it in my heartbeat
Oh you can't put out these flames
You can't keep me down in my seat

I got fire under my feet
And I feel it in my heartbeat
Oh go get out of the blaze
If you can't take the heat, fire

Oh oh oh, oh oh oh
Oh oh oh, oh oh oh

I tripped and I stumbled
Watched my world crumble
Sometimes you eat dirt
You live or you learn
Thrown in with the lions, the tigers and titans
Afraid to get hurt, but now I'm making them purr

I got fire under my feet
And I feel it in my heartbeat
Oh you can't put out these flames
You can't keep me down in my seat

I got fire under my feet
And I feel it in my heartbeat
Oh go get out of the blaze
If you can't take the heat, fire

Oh oh oh, oh oh oh fire
Oh oh oh, oh oh oh

Was drowning in quicksand
Nobody grabbed my hand
Thought it buried me
Instead I'm set free
Moving on to bigger things
I begin to spread my wings
No longer in chains
I'm dancing over these flames

I got fire under my feet
And I feel it in my heartbeat
Oh you can't put out these flames
You can't keep me down in my seat

I got fire under my feet
And I feel it in my heartbeat
Oh go get out of the blaze
If you can't take the heat, fire

Oh oh oh, oh oh oh fire
I got fire
Oh oh oh, oh oh oh fire

This may not be
Not be perfect
But I'm happy
And I've earned it
Every tear shed
Will be worth it
Step by step
Ain't looking back
I've no regrets 'cause
I've got

I got fire under my feet
And I feel it in my heartbeat
Oh you can't put out these flames
You can't keep me down in my seat

I got fire under my feet
And I feel it in my heartbeat
Oh go get out of the blaze
If you can't take the heat, fire

Oh oh oh, oh oh oh fire
Yeah yeah yeah
I got fire, I got fire
Yeah yeah yeah
Yeah yeah yea
Fire, fire, fire
Can you feel it?
Fire, fire, fire

Fire
Can't put out these flames