แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ธานินทร์ อินทรเทพ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ธานินทร์ อินทรเทพ แสดงบทความทั้งหมด

1 มิถุนายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง พรวันเกิด ธานินทร์ อินทรเทพ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง พรวันเกิด ธานินทร์ อินทรเทพ Chordza
คอร์ด พรวันเกิด ธานินทร์ อินทรเทพ | เนื้อเพลง พรวันเกิด ธานินทร์ อินทรเทพ | Chord พรวันเกิด ธานินทร์ อินทรเทพ

21 ตุลาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง งานศพฉันคงไม่ขาดเธอ ธานินทร์ อินทรเทพ Chordza

คอร์ด งานศพฉันคงไม่ขาดเธอ ธานินทร์ อินทรเทพ | คอร์ดกีต้าร์ งานศพฉันคงไม่ขาดเธอ ธานินทร์ อินทรเทพ | คอร์ดเพลง งานศพฉันคงไม่ขาดเธอ ธานินทร์ อินทรเทพ | เพลง งานศพฉันคงไม่ขาดเธอ ธานินทร์ อินทรเทพ | เนื้อเพลง งานศพฉันคงไม่ขาดเธอ ธานินทร์ อินทรเทพ | Chord งานศพฉันคงไม่ขาดเธอ ธานินทร์ อินทรเทพ
คอร์ด เนื้อเพลง งานศพฉันคงไม่ขาดเธอ ธานินทร์ อินทรเทพ Chordza

10 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง น้ำตาร่วงหลังพวงมาลัย ธานินทร์ อินทรเทพ Chordza

คอร์ด น้ำตาร่วงหลังพวงมาลัย ธานินทร์ อินทรเทพ | คอร์ดกีต้าร์ น้ำตาร่วงหลังพวงมาลัย ธานินทร์ อินทรเทพ | คอร์ดเพลง น้ำตาร่วงหลังพวงมาลัย ธานินทร์ อินทรเทพ | เพลง น้ำตาร่วงหลังพวงมาลัย ธานินทร์ อินทรเทพ | เนื้อเพลง น้ำตาร่วงหลังพวงมาลัย ธานินทร์ อินทรเทพ | Chord น้ำตาร่วงหลังพวงมาลัย ธานินทร์ อินทรเทพ
คอร์ด เนื้อเพลง น้ำตาร่วงหลังพวงมาลัย ธานินทร์ อินทรเทพ Chordza

6 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ฝากเพลงถึงเธอ ธานินทร์ อินทรเทพ Chordza

คอร์ด ฝากเพลงถึงเธอ ธานินทร์ อินทรเทพ | คอร์ดกีต้าร์ ฝากเพลงถึงเธอ ธานินทร์ อินทรเทพ | คอร์ดเพลง ฝากเพลงถึงเธอ ธานินทร์ อินทรเทพ | เพลง ฝากเพลงถึงเธอ ธานินทร์ อินทรเทพ | เนื้อเพลง ฝากเพลงถึงเธอ ธานินทร์ อินทรเทพ | Chord ฝากเพลงถึงเธอ ธานินทร์ อินทรเทพ
คอร์ด เนื้อเพลง ฝากเพลงถึงเธอ ธานินทร์ อินทรเทพ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง นางตู้คนสุดท้าย ธานินทร์ อินทรเทพ Chordza

คอร์ด นางตู้คนสุดท้าย ธานินทร์ อินทรเทพ | คอร์ดกีต้าร์ นางตู้คนสุดท้าย ธานินทร์ อินทรเทพ | คอร์ดเพลง นางตู้คนสุดท้าย ธานินทร์ อินทรเทพ | เพลง นางตู้คนสุดท้าย ธานินทร์ อินทรเทพ | เนื้อเพลง นางตู้คนสุดท้าย ธานินทร์ อินทรเทพ | Chord นางตู้คนสุดท้าย ธานินทร์ อินทรเทพ
คอร์ด เนื้อเพลง นางตู้คนสุดท้าย ธานินทร์ อินทรเทพ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก ธานินทร์ อินทรเทพ Chordza

คอร์ด ขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก ธานินทร์ อินทรเทพ | คอร์ดกีต้าร์ ขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก ธานินทร์ อินทรเทพ | คอร์ดเพลง ขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก ธานินทร์ อินทรเทพ | เพลง ขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก ธานินทร์ อินทรเทพ | เนื้อเพลง ขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก ธานินทร์ อินทรเทพ | Chord ขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก ธานินทร์ อินทรเทพ
คอร์ด เนื้อเพลง ขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก ธานินทร์ อินทรเทพ Chordza

13 มีนาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ทำบุญด้วยอะไร ธานินทร์ อินทรเทพ Chordza

คอร์ด ทำบุญด้วยอะไร ธานินทร์ อินทรเทพ | คอร์ดกีต้าร์ ทำบุญด้วยอะไร ธานินทร์ อินทรเทพ | คอร์ดเพลง ทำบุญด้วยอะไร ธานินทร์ อินทรเทพ | เพลง ทำบุญด้วยอะไร ธานินทร์ อินทรเทพ | เนื้อเพลง ทำบุญด้วยอะไร ธานินทร์ อินทรเทพ
คอร์ด เนื้อเพลง ทำบุญด้วยอะไร ธานินทร์ อินทรเทพ Chordza


8..ผู้หญิง ที่สวยอย่างคุณ
ทำบุญ ไว้ด้วยอะไร
จึงสวยน่าพิสมัย
น่ารักน่าใคร่ พริ้งพราว
คงถวาย มะลิไหว้พระ
วรรณะจึงได้นวลขาว
เนตรน้อย ดั่งสอยจากดาว
กระพริบพร่างพราว หนาวใจ
ตักบาตร คงใส่ ด้วยข้าวหอม
จึงสวย ละม่อมละไม
บุญทาน ที่ทำ ด้วยเต็มใจ
เธอจึงได้พรสี่ประการ
อายุ วรรณะ สุขะ
พละและปฏิภาณ
เพียงพบ เจ้านั้นไม่นาน
พี่ซมพี่ซาน ลุ่มหลง
ดนตรี 32 Bars..31...
32..ผู้หญิง ที่สวยอย่างคุณ
ทำบุญ ไว้ด้วยอะไร
จึงสวยน่าพิสมัย
น่ารักน่าใคร่ พริ้งพราว
คงถวาย มะลิไหว้พระ
วรรณะจึงได้นวลขาว
เนตรน้อย ดั่งสอยจากดาว
กระพริบพร่างพราว หนาวใจ
ตักบาตร คงใส่ ด้วยข้าวหอม
จึงสวย ละม่อมละไม
บุญทาน ที่ทำ ด้วยเต็มใจ
เธอจึงได้พรสี่ประการ
อายุ วรรณะ สุขะ
พละและปฏิภาณ
เพียงพบ เจ้านั้นไม่นาน
พี่ซมพี่ซาน ลุ่มหลง...