แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ AURORA แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ AURORA แสดงบทความทั้งหมด

6 ตุลาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Apple Tree Aurora Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Apple Tree Aurora Chordza
คอร์ด Apple Tree Aurora | เนื้อเพลง Apple Tree Aurora | Chord Apple Tree Aurora

24 พฤษภาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Runaway AURORA Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Runaway AURORA Chordza
คอร์ด Runaway AURORA | เนื้อเพลง Runaway AURORA | Chord Runaway AURORA

9 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Through The Eyes Of A Child AURORA Chordza

คอร์ด Through The Eyes Of A Child AURORA | คอร์ดกีต้าร์ Through The Eyes Of A Child AURORA | คอร์ดเพลง Through The Eyes Of A Child AURORA | เพลง Through The Eyes Of A Child AURORA | เนื้อเพลง Through The Eyes Of A Child AURORA | Chord Through The Eyes Of A Child AURORA
คอร์ด เนื้อเพลง Through The Eyes Of A Child AURORA Chordza

5 เมษายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Winter Bird AURORA Chordza

คอร์ด Winter Bird AURORA | คอร์ดกีต้าร์ Winter Bird AURORA | คอร์ดเพลง Winter Bird AURORA | เพลง Winter Bird AURORA | เนื้อเพลง Winter Bird AURORA | Chord Winter Bird AURORA
คอร์ด เนื้อเพลง Winter Bird AURORA Chordza