แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เต๊ะ ตะกูลตอ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เต๊ะ ตะกูลตอ แสดงบทความทั้งหมด

18 สิงหาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ฮักกับเขาสาเด้อ( Demo ) เต๊ะ ตะกูลตอ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฮักกับเขาสาเด้อ( Demo ) เต๊ะ ตะกูลตอ Chordza
คอร์ด ฮักกับเขาสาเด้อ( Demo ) เต๊ะ ตะกูลตอ | เนื้อเพลง ฮักกับเขาสาเด้อ( Demo ) เต๊ะ ตะกูลตอ | Chord ฮักกับเขาสาเด้อ( Demo ) เต๊ะ ตะกูลตอ

คอร์ด เนื้อเพลง รั้งไว้จนซ่งหลุด ( Demo ) เต๊ะ ตะกูลตอ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รั้งไว้จนซ่งหลุด ( Demo ) เต๊ะ ตะกูลตอ Chordza
คอร์ด รั้งไว้จนซ่งหลุด ( Demo ) เต๊ะ ตะกูลตอ | เนื้อเพลง รั้งไว้จนซ่งหลุด ( Demo ) เต๊ะ ตะกูลตอ | Chord รั้งไว้จนซ่งหลุด ( Demo ) เต๊ะ ตะกูลตอ

23 พฤษภาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ผู้บ่าวเก่า เต๊ะ ตะกูลตอ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ผู้บ่าวเก่า เต๊ะ ตะกูลตอ Chordza
คอร์ด ผู้บ่าวเก่า เต๊ะ ตะกูลตอ | เนื้อเพลง ผู้บ่าวเก่า เต๊ะ ตะกูลตอ | Chord ผู้บ่าวเก่า เต๊ะ ตะกูลตอ

1 พฤษภาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง บอกเลิกเขา นั่งเหงาเอง เต๊ะ ตะกูลตอ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง บอกเลิกเขา นั่งเหงาเอง เต๊ะ ตะกูลตอ Chordza
คอร์ด บอกเลิกเขา นั่งเหงาเอง เต๊ะ ตะกูลตอ | เนื้อเพลง บอกเลิกเขา นั่งเหงาเอง เต๊ะ ตะกูลตอ | Chord บอกเลิกเขา นั่งเหงาเอง เต๊ะ ตะกูลตอ

12 กุมภาพันธ์ 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ส่องเฟส เต๊ะ ตะกูลตอ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ส่องเฟส เต๊ะ ตะกูลตอ Chordza
คอร์ด ส่องเฟส เต๊ะ ตะกูลตอ | เนื้อเพลง ส่องเฟส เต๊ะ ตะกูลตอ | Chord ส่องเฟส เต๊ะ ตะกูลตอ

คอร์ด เนื้อเพลง สิงึดติ เต๊ะ ตะกูลตอ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สิงึดติ เต๊ะ ตะกูลตอ Chordza
คอร์ด สิงึดติ เต๊ะ ตะกูลตอ | เนื้อเพลง สิงึดติ เต๊ะ ตะกูลตอ | Chord สิงึดติ เต๊ะ ตะกูลตอ

30 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ส่องเฟส เต๊ะ ตะกูลตอ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ส่องเฟส เต๊ะ ตะกูลตอ Chordza
คอร์ด ส่องเฟส เต๊ะ ตะกูลตอ | เนื้อเพลง ส่องเฟส เต๊ะ ตะกูลตอ | Chord ส่องเฟส เต๊ะ ตะกูลตอ

คอร์ด เนื้อเพลง สิงึดติ เต๊ะ ตะกูลตอ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สิงึดติ เต๊ะ ตะกูลตอ Chordza
คอร์ด สิงึดติ เต๊ะ ตะกูลตอ | เนื้อเพลง สิงึดติ เต๊ะ ตะกูลตอ | Chord สิงึดติ เต๊ะ ตะกูลตอ