แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Basement Tape แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Basement Tape แสดงบทความทั้งหมด

24 มีนาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ทะเลเช้า Basement Tape Chordza

คอร์ด ทะเลเช้า Basement Tape | คอร์ดกีต้าร์ ทะเลเช้า Basement Tape | คอร์ดเพลง ทะเลเช้า Basement Tape | เพลง ทะเลเช้า Basement Tape | เนื้อเพลง ทะเลเช้า Basement Tape
คอร์ด เนื้อเพลง ทะเลเช้า Basement Tape Chordza


ไม่ต้องเสียเวลา แค่เราตื่นมา
ท้องทะเลยามเช้า สายลมเย็นแผ่วเบา
ไม่ต่างไปจากเมื่อวาน
ออกเดิน ข้างกันไป
ย่ำบนหาดทราย รองเท้าที่เราถอดไว้
จะมีเธอข้างกาย ไปทุกวัน
เพียง ฉันกับเธอ เพียง ฉันและเธอ
เพียง ฉันกับเธอ เพียง ฉันและเธอ
เพียง ฉันกับเธอ เพียง ฉันและเธอ
เพียง23 มีนาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ทะเลเช้า Basement Tape Chordza

คอร์ด ทะเลเช้า Basement Tape | คอร์ดกีต้าร์ ทะเลเช้า Basement Tape | คอร์ดเพลง ทะเลเช้า Basement Tape | เพลง ทะเลเช้า Basement Tape | เนื้อเพลง ทะเลเช้า Basement Tape
คอร์ด เนื้อเพลง ทะเลเช้า Basement Tape Chordza


ไม่ต้องเสียเวลา แค่เราตื่นมา
ท้องทะเลยามเช้า สายลมเย็นแผ่วเบา
ไม่ต่างไปจากเมื่อวาน
ออกเดิน ข้างกันไป
ย่ำบนหาดทราย รองเท้าที่เราถอดไว้
จะมีเธอข้างกาย ไปทุกวัน
เพียง ฉันกับเธอ เพียง ฉันและเธอ
เพียง ฉันกับเธอ เพียง ฉันและเธอ
เพียง ฉันกับเธอ เพียง ฉันและเธอ
เพียง