แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ อพาร์ตเมนต์คุณป้า แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ อพาร์ตเมนต์คุณป้า แสดงบทความทั้งหมด

29 พฤษภาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง แสงและเงา อพาร์ตเมนต์คุณป้า Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แสงและเงา อพาร์ตเมนต์คุณป้า Chordza
คอร์ด แสงและเงา อพาร์ตเมนต์คุณป้า | เนื้อเพลง แสงและเงา อพาร์ตเมนต์คุณป้า | Chord แสงและเงา อพาร์ตเมนต์คุณป้า

คอร์ด เนื้อเพลง หลง (Right Direction) อพาร์ตเมนต์คุณป้า Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หลง (Right Direction) อพาร์ตเมนต์คุณป้า Chordza
คอร์ด หลง (Right Direction) อพาร์ตเมนต์คุณป้า | เนื้อเพลง หลง (Right Direction) อพาร์ตเมนต์คุณป้า | Chord หลง (Right Direction) อพาร์ตเมนต์คุณป้า

คอร์ด เนื้อเพลง หยุดค่ำคืนไว้ตรงหน้าเธอจะดีไหม อพาร์ตเมนต์คุณป้า Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หยุดค่ำคืนไว้ตรงหน้าเธอจะดีไหม อพาร์ตเมนต์คุณป้า Chordza
คอร์ด หยุดค่ำคืนไว้ตรงหน้าเธอจะดีไหม อพาร์ตเมนต์คุณป้า | เนื้อเพลง หยุดค่ำคืนไว้ตรงหน้าเธอจะดีไหม อพาร์ตเมนต์คุณป้า | Chord หยุดค่ำคืนไว้ตรงหน้าเธอจะดีไหม อพาร์ตเมนต์คุณป้า

คอร์ด เนื้อเพลง วิกฤติวัยกลางคืน อพาร์ตเมนต์คุณป้า Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง วิกฤติวัยกลางคืน อพาร์ตเมนต์คุณป้า Chordza
คอร์ด วิกฤติวัยกลางคืน อพาร์ตเมนต์คุณป้า | เนื้อเพลง วิกฤติวัยกลางคืน อพาร์ตเมนต์คุณป้า | Chord วิกฤติวัยกลางคืน อพาร์ตเมนต์คุณป้า

คอร์ด เนื้อเพลง ลมเอย อพาร์ตเมนต์คุณป้า Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ลมเอย อพาร์ตเมนต์คุณป้า Chordza
คอร์ด ลมเอย อพาร์ตเมนต์คุณป้า | เนื้อเพลง ลมเอย อพาร์ตเมนต์คุณป้า | Chord ลมเอย อพาร์ตเมนต์คุณป้า

คอร์ด เนื้อเพลง ปายฝนต้นหนาว อพาร์ตเมนต์คุณป้า Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ปายฝนต้นหนาว อพาร์ตเมนต์คุณป้า Chordza
คอร์ด ปายฝนต้นหนาว อพาร์ตเมนต์คุณป้า | เนื้อเพลง ปายฝนต้นหนาว อพาร์ตเมนต์คุณป้า | Chord ปายฝนต้นหนาว อพาร์ตเมนต์คุณป้า

คอร์ด เนื้อเพลง ประตูปิดตาย อพาร์ตเมนต์คุณป้า Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ประตูปิดตาย อพาร์ตเมนต์คุณป้า Chordza
คอร์ด ประตูปิดตาย อพาร์ตเมนต์คุณป้า | เนื้อเพลง ประตูปิดตาย อพาร์ตเมนต์คุณป้า | Chord ประตูปิดตาย อพาร์ตเมนต์คุณป้า

คอร์ด เนื้อเพลง จันทร์ผิดข้าง อพาร์ตเมนต์คุณป้า Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง จันทร์ผิดข้าง อพาร์ตเมนต์คุณป้า Chordza
คอร์ด จันทร์ผิดข้าง อพาร์ตเมนต์คุณป้า | เนื้อเพลง จันทร์ผิดข้าง อพาร์ตเมนต์คุณป้า | Chord จันทร์ผิดข้าง อพาร์ตเมนต์คุณป้า

คอร์ด เนื้อเพลง ความลับ อพาร์ตเมนต์คุณป้า Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ความลับ อพาร์ตเมนต์คุณป้า Chordza
คอร์ด ความลับ อพาร์ตเมนต์คุณป้า | เนื้อเพลง ความลับ อพาร์ตเมนต์คุณป้า | Chord ความลับ อพาร์ตเมนต์คุณป้า

คอร์ด เนื้อเพลง กำยาน อพาร์ตเมนต์คุณป้า Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กำยาน อพาร์ตเมนต์คุณป้า Chordza
คอร์ด กำยาน อพาร์ตเมนต์คุณป้า | เนื้อเพลง กำยาน อพาร์ตเมนต์คุณป้า | Chord กำยาน อพาร์ตเมนต์คุณป้า

คอร์ด เนื้อเพลง กระหายควัน อพาร์ตเมนต์คุณป้า Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กระหายควัน อพาร์ตเมนต์คุณป้า Chordza
คอร์ด กระหายควัน อพาร์ตเมนต์คุณป้า | เนื้อเพลง กระหายควัน อพาร์ตเมนต์คุณป้า | Chord กระหายควัน อพาร์ตเมนต์คุณป้า

21 กรกฎาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง สูง อพาร์ตเมนต์คุณป้า Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สูง อพาร์ตเมนต์คุณป้า Chordza
คอร์ด สูง อพาร์ตเมนต์คุณป้า | เนื้อเพลง สูง อพาร์ตเมนต์คุณป้า | Chord สูง อพาร์ตเมนต์คุณป้า

8 พฤษภาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง if you want to อพาร์ตเมนต์คุณป้า Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง if you want to อพาร์ตเมนต์คุณป้า Chordza
คอร์ด if you want to อพาร์ตเมนต์คุณป้า | เนื้อเพลง if you want to อพาร์ตเมนต์คุณป้า | Chord if you want to อพาร์ตเมนต์คุณป้า

27 มีนาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง บวรวิทย์ อพาร์ตเมนต์คุณป้า Chordza

คอร์ด บวรวิทย์ อพาร์ตเมนต์คุณป้า | คอร์ดกีต้าร์ บวรวิทย์ อพาร์ตเมนต์คุณป้า | คอร์ดเพลง บวรวิทย์ อพาร์ตเมนต์คุณป้า | เพลง บวรวิทย์ อพาร์ตเมนต์คุณป้า | เนื้อเพลง บวรวิทย์ อพาร์ตเมนต์คุณป้า | Chord บวรวิทย์ อพาร์ตเมนต์คุณป้า
คอร์ด เนื้อเพลง บวรวิทย์ อพาร์ตเมนต์คุณป้า Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Love Blind อพาร์ตเมนต์คุณป้า Chordza

คอร์ด Love Blind อพาร์ตเมนต์คุณป้า | คอร์ดกีต้าร์ Love Blind อพาร์ตเมนต์คุณป้า | คอร์ดเพลง Love Blind อพาร์ตเมนต์คุณป้า | เพลง Love Blind อพาร์ตเมนต์คุณป้า | เนื้อเพลง Love Blind อพาร์ตเมนต์คุณป้า | Chord Love Blind อพาร์ตเมนต์คุณป้า
คอร์ด เนื้อเพลง Love Blind อพาร์ตเมนต์คุณป้า Chordza

11 มีนาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง โลกระยำ อพาร์ตเมนต์คุณป้า Chordza

คอร์ด โลกระยำ อพาร์ตเมนต์คุณป้า | คอร์ดกีต้าร์ โลกระยำ อพาร์ตเมนต์คุณป้า | คอร์ดเพลง โลกระยำ อพาร์ตเมนต์คุณป้า | เพลง โลกระยำ อพาร์ตเมนต์คุณป้า | เนื้อเพลง โลกระยำ อพาร์ตเมนต์คุณป้า | Chord โลกระยำ อพาร์ตเมนต์คุณป้า
คอร์ด เนื้อเพลง โลกระยำ อพาร์ตเมนต์คุณป้า Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง วันสุดท้าย อพาร์ตเมนต์คุณป้า Chordza

คอร์ด วันสุดท้าย อพาร์ตเมนต์คุณป้า | คอร์ดกีต้าร์ วันสุดท้าย อพาร์ตเมนต์คุณป้า | คอร์ดเพลง วันสุดท้าย อพาร์ตเมนต์คุณป้า | เพลง วันสุดท้าย อพาร์ตเมนต์คุณป้า | เนื้อเพลง วันสุดท้าย อพาร์ตเมนต์คุณป้า | Chord วันสุดท้าย อพาร์ตเมนต์คุณป้า
คอร์ด เนื้อเพลง วันสุดท้าย อพาร์ตเมนต์คุณป้า Chordza

3 ตุลาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ดื่ม อพาร์ตเมนต์คุณป้า Chordza

คอร์ด ดื่ม อพาร์ตเมนต์คุณป้า | คอร์ดกีต้าร์ ดื่ม อพาร์ตเมนต์คุณป้า | คอร์ดเพลง ดื่ม อพาร์ตเมนต์คุณป้า | เพลง ดื่ม อพาร์ตเมนต์คุณป้า | เนื้อเพลง ดื่ม อพาร์ตเมนต์คุณป้า | Chord ดื่ม อพาร์ตเมนต์คุณป้า
คอร์ด เนื้อเพลง ดื่ม อพาร์ตเมนต์คุณป้า Chordza

ยกมาเลยครับผมจะดื่มแม่งทุกขวด
ดื่มเพื่อความเพลิดเพลินไม่ใช่ให้หัวมันปวด
ดื่มให้กับความแตกแยกในประเทศของเรา
ทั้งสงครามกีฬาสีและสงครามน้ำเมา

ยกมาเลยครับผมจะดื่มแม่งทุกขวด
ดื่มเพื่อความเพลิดเพลินไม่ใช่ให้หัวมันปวด
ดื่มให้กับความแตกแยกในประเทศของเรา
ทั้งสงครามกีฬาสีและการเมืองน้ำเน่า

สิบปีที่แล้วผมเขียนเพลงกำแพง
ให้กับความแตกแยกที่เริ่มจะรุนแรง
ที่เกิดจากลัทธิที่เรียกว่าการตลาด
หน้าตาเทพบุตรเบื้องหลังคือปิศาจ
จับมือมากับเพื่อนชื่อบริโภคนิยม
เป็นแรงดันขับเคลื่อนหมุนโลกเป็นวงกลม
สร้างภาพเพื่อยกย่องให้เราเป็นผู้บริโภค
ผู้แลดูว่าแข็งแรงที่แท้เต็มไปด้วยโรค
วาดภาพในวิมานด้วยจิตรกรรมเศรษฐกิจ
ดูดวิญญาณและความฝันเหมือนกับเป็นปรสิต
ดูดจนเราแห้งเหี่ยว ดูดจนเราหมดแรง
แล้วหลอกเอายารักษาโรคมาขายราคาแพง
แล้วผมก็ต้องซื้อ แล้วคุณก็ต้องจ่าย
แล้วเราก็เดินตามว่านอนสอนง่าย
เจ็บปวดเป็นบทเรียนอีกสักพักเราก็ลืม
ดนตรีพร้อม สุราพร้อม มายกแก้วขึ้นดื่ม

ยกมาเลยครับผมจะดื่มแม่งทุกขวด
ดื่มเพื่อความเพลิดเพลินไม่ใช่ให้หัวมันปวด
ดื่มให้กับความแตกแยกในประเทศของเรา
ทั้งสงครามกีฬาสีและสงครามน้ำเมา

ยกมาเลยครับผมจะดื่มแม่งทุกขวด
ดื่มเพื่อความเพลิดเพลินไม่ใช่ให้หัวมันปวด
ดื่มให้กับความแตกแยกในประเทศของเรา
ทั้งสงครามกีฬาสีและการเมืองน้ำเน่า

สะกดเป็นไหมครับคำว่าสามัคคี
ถ้าสะกดไม่เป็นจะสอนให้ฟรีฟรี
สะกดเป็นไหมครับคำว่าทางเลือก
ถ้าผมจะเขียนให้โปรดอย่าหาว่าผมเสือก
เพราะว่าอิสรภาพเริ่มจะหายไปจากดนตรี
ในยุคที่เสียงเพลงถูกมองว่าเป็นของฟรี
คุณเดินเข้าไปในห้างก็ดันมีฟรีคอนเสิร์ตให้ฟัง
นักดนตรีคือกะหรี่ที่คุณปี้โดยไม่จ่ายตังค์
ขอเสียงปรบมือหน่อยครับ ให้สปอนเซอร์
ผู้สนับสนุนจริงจริง จะทำให้คุณเผลอ
ควักเอาธนบัตรมาซื้อสินค้าสะะดีดี
เพราะทุกอย่างในโลกไม่ได้มีอะไรฟรี
ที่พูดมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่แอนตี้ทุนนิยม
แต่อิสระในการเลือกคือจุดยืนของผม
อิสระในทางเลือกคือ สิทธิของทุกคน
ไม่มีเหลืองไม่มีแดงมีแต่ประชาชน

ยกมาเลยครับผมจะดื่มแม่งทุกขวด
ดื่มเพื่อความเพลิดเพลินไม่ใช่ให้หัวมันปวด
ดื่มให้กับความแตกแยกในประเทศของเรา
ทั้งสงครามกีฬาสีและสงครามน้ำเมา

ยกมาเลยครับผมจะดื่มแม่งทุกขวด
ดื่มเพื่อความเพลิดเพลินไม่ใช่ให้หัวมันปวด
ดื่มให้กับความแตกแยกในประเทศของเรา
ทั้งสงครามกีฬาสีและการเมืองน้ำเน่า

ยกมาเลยครับผมจะดื่มแม่งทุกขวด
ดื่มเพื่อความเพลิดเพลินไม่ใช่ให้หัวมันปวด
ดื่มให้กับความแตกแยกในประเทศของเรา
ทั้งสงครามกีฬาสีและสงครามน้ำเมา

ยกมาเลยครับผมจะดื่มแม่งทุกขวด
ดื่มเพื่อความเพลิดเพลินไม่ใช่ให้หัวมันปวด
ดื่มให้กับความแตกแยกในประเทศของเรา
ทั้งสงครามกีฬาสีและการเมืองน้ำเน่า

ยกมาเลยครับ ยกมาเลยครับ ยกมาเลยครับ
ยกมาเลยครับ ยกมาเลยครับ ยกมาเลยครับ...2 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง รักในมหานคร อพาร์ตเมนต์คุณป้า Chordza

คอร์ด รักในมหานคร อพาร์ตเมนต์คุณป้า | คอร์ดกีต้าร์ รักในมหานคร อพาร์ตเมนต์คุณป้า | คอร์ดเพลง รักในมหานคร อพาร์ตเมนต์คุณป้า | เพลง รักในมหานคร อพาร์ตเมนต์คุณป้า | เนื้อเพลง รักในมหานคร อพาร์ตเมนต์คุณป้า
คอร์ด เนื้อเพลง รักในมหานคร อพาร์ตเมนต์คุณป้า Chordzaกทม.จ้องมองฉัน เหงาเพียงลำพัง ในความเงียบ ยังมีคนรับฟัง ในจดหมายยังคงมีถ้อยคำที่ผุพัง ไม่เปิดเผยตัวตนอย่างระวัง เมื่อทุกสายตาคอยจ้องมองมา จะให้ฉันทำอย่างไร ความคาดหวังนั้นเป็นของใคร เหมือนเสียงดนตรีไม่มีที่มาสะท้อนห้วงเวลา แห่งบาดแผลของเดือนพฤษภา เลยอยากจะร้องเพลง รักในมหานคร ให้เธอได้เพ้อถึงกันก่อน และอยากจะร้องเพลง รักในเมืองใหญ่ ด้วยภาษาที่มีแต่เธอเข้าใจ ด้วยภาษาที่คงไม่ยากเกินไป ในความจริงเราไม่รู้ ชีวิตคืออะไร จงถอดรองเท้าที่เราเคยใส่ เดินไปตามเส้นทาง ที่เราโดนจัดวาง มันไม่มีจริงหรอกถนนสายกลาง เมื่อทุกสายตาคอยจ้องมองมา จะให้ฉันทำอย่างไร ความคาดหวังนั้นเป็นของใคร เหมือนเสียงดนตรีไม่มีที่มาสะท้อนห้วงเวลา แห่งบาดแผลของเดือนพฤษภา เลยอยากจะร้องเพลง รักในมหานคร ให้เธอได้เพ้อถึงกันก่อน และอยากจะร้องเพลง รักในเมืองใหญ่ ด้วยภาษาที่มีแต่เธอเข้าใจ ด้วยภาษาที่คงไม่ยากเกินไป เลยอยากจะร้องเพลง รักในมหานคร ให้เธอได้เพ้อถึงกันก่อน และอยากจะร้องเพลง รักในเมืองใหญ่ ด้วยภาษาที่มีแต่เธอเข้าใจ ด้วยภาษาที่คงไม่ยากเกินไป


5 พฤษภาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง มอง อพาร์ตเมนต์คุณป้า Chordza

คอร์ด มอง อพาร์ตเมนต์คุณป้า | คอร์ดกีต้าร์ มอง อพาร์ตเมนต์คุณป้า | คอร์ดเพลง มอง อพาร์ตเมนต์คุณป้า | เพลง มอง อพาร์ตเมนต์คุณป้า | เนื้อเพลง มอง อพาร์ตเมนต์คุณป้า
คอร์ด เนื้อเพลง มอง อพาร์ตเมนต์คุณป้า Chordza