แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Andy William แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Andy William แสดงบทความทั้งหมด

8 พฤษภาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Where Do I Begin (Love Story) Andy William Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Where Do I Begin (Love Story) Andy William Chordza
คอร์ด Where Do I Begin (Love Story) Andy William | เนื้อเพลง Where Do I Begin (Love Story) Andy William | Chord Where Do I Begin (Love Story) Andy William

15 มีนาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง The Exodus Song Andy William Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง The Exodus Song Andy William Chordza
คอร์ด The Exodus Song Andy William | เนื้อเพลง The Exodus Song Andy William | Chord The Exodus Song Andy William

คอร์ด เนื้อเพลง Tha Hawaiian Wedding Song Andy William Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Tha Hawaiian Wedding Song Andy William Chordza
คอร์ด Tha Hawaiian Wedding Song Andy William | เนื้อเพลง Tha Hawaiian Wedding Song Andy William | Chord Tha Hawaiian Wedding Song Andy William

คอร์ด เนื้อเพลง Speak Softly Love Andy William Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Speak Softly Love Andy William Chordza
คอร์ด Speak Softly Love Andy William | เนื้อเพลง Speak Softly Love Andy William | Chord Speak Softly Love Andy William

3 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Love Them Andy William Chordza

คอร์ด Love Them Andy William | คอร์ดกีต้าร์ Love Them Andy William | คอร์ดเพลง Love Them Andy William | เพลง Love Them Andy William | เนื้อเพลง Love Them Andy William
คอร์ด เนื้อเพลง Love Them Andy William Chordza

Play our love's theme tonight My love's here, it's no dream tonight It's been oh so long Since we've danced to our love song And I just know the melody that made her mine Will be the melody that keeps her close to me, So Play our love's theme once more Make her feel what she felt before While the lights are low Just let the music flow And I just know that the melody that made her mine Will be the melody that keeps her close to me Love's theme Let it play La La La Come on and play our love's theme again Touch her heart, touch her soul and then Once we sip the wine Her lips will welcome mine And I just know that the melody that made her mine Will be the melody that keeps her close to me


คอร์ด เนื้อเพลง ( Where Do I Begin ) Love Story Andy William Chordza

คอร์ด ( Where Do I Begin ) Love Story Andy William | คอร์ดกีต้าร์ ( Where Do I Begin ) Love Story Andy William | คอร์ดเพลง ( Where Do I Begin ) Love Story Andy William | เพลง ( Where Do I Begin ) Love Story Andy William | เนื้อเพลง ( Where Do I Begin ) Love Story Andy William
คอร์ด เนื้อเพลง ( Where Do I Begin ) Love Story Andy William Chordza

Where do I begin To tell the story of how great a love can be The sweet love story that is older than the sea The simple truth about the love she brings to me Where do I start With her first hello She gave new meaning to this empty world of mine There'd never be another love, another time She came into my life and made the living fine She fills my heart She fills my heart with very special things With angels' songs , with wild imaginings She fills my soul with so much love That anywhere I go I'm never lonely With her around, who could be lonely I reach for her hand-it's always there How long does it last Can love be measured by the hours in a day I have no answers now but this much I can say I know I'll need her till the stars all burn away And she'll be there How long does it last Can love be measured by the hours in a day I have no answers now but this much I can say I know I'll need her till the stars all burn away And she'll be there


คอร์ด เนื้อเพลง Speak Sofly Love Andy William Chordza

คอร์ด Speak Sofly Love Andy William | คอร์ดกีต้าร์ Speak Sofly Love Andy William | คอร์ดเพลง Speak Sofly Love Andy William | เพลง Speak Sofly Love Andy William | เนื้อเพลง Speak Sofly Love Andy William
คอร์ด เนื้อเพลง Speak Sofly Love Andy William Chordza

Speak softly love and hold me warm against your heart I feel your words the tender trembling moments start We're in a world our every own Sharing a love that only few have ever known Wine colored days warmed by the sun Deep velvet night when we are one Speak softly love so no one hears us but the sky The vows of love we make will live until we die My life is yours and all because You came into my world with love so softly love Wine colored days warmed by the sun Deep velvet night when we are one Speak softly love so no one hears us but the sky The vows of love we make will live until we die My life is yours and all because You came into my world with love so softly love