แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม แสดงบทความทั้งหมด

11 กุมภาพันธ์ 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ห่วง วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ห่วง วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม Chordza
คอร์ด ห่วง วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม | เนื้อเพลง ห่วง วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม | Chord ห่วง วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม

2 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง พ่อของฉัน วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม Chordza

คอร์ด พ่อของฉัน วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม | คอร์ดกีต้าร์ พ่อของฉัน วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม | คอร์ดเพลง พ่อของฉัน วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม | เพลง พ่อของฉัน วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม | เนื้อเพลง พ่อของฉัน วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม | Chord พ่อของฉัน วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม 
คอร์ด เนื้อเพลง พ่อของฉัน วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม Chordza

22 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง คนข้างเธอ( เมียทศกัณฐ์ )นางมณโฑ วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม Chordza

คอร์ด คนข้างเธอ( เมียทศกัณฐ์ )นางมณโฑ วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม | คอร์ดกีต้าร์ คนข้างเธอ( เมียทศกัณฐ์ )นางมณโฑ วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม | คอร์ดเพลง คนข้างเธอ( เมียทศกัณฐ์ )นางมณโฑ วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม | เพลง คนข้างเธอ( เมียทศกัณฐ์ )นางมณโฑ วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม | เนื้อเพลง คนข้างเธอ( เมียทศกัณฐ์ )นางมณโฑ วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม | Chord คนข้างเธอ( เมียทศกัณฐ์ )นางมณโฑ วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม
คอร์ด เนื้อเพลง คนข้างเธอ( เมียทศกัณฐ์ )นางมณโฑ วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม Chordza

12 มกราคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง รอเพราะรัก วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม Chordza

คอร์ด รอเพราะรัก วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม | คอร์ดกีต้าร์ รอเพราะรัก วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม | คอร์ดเพลง รอเพราะรัก วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม | เพลง รอเพราะรัก วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม | เนื้อเพลง รอเพราะรัก วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม | Chord รอเพราะรัก วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม
คอร์ด เนื้อเพลง รอเพราะรัก วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม Chordza

16 ธันวาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ไอ ด้อนท์ ว้อนท์ (I don’t want) วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม Chordza

คอร์ด ไอ ด้อนท์ ว้อนท์ (I don’t want) วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม | คอร์ดกีต้าร์ ไอ ด้อนท์ ว้อนท์ (I don’t want) วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม | คอร์ดเพลง ไอ ด้อนท์ ว้อนท์ (I don’t want) วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม | เพลง ไอ ด้อนท์ ว้อนท์ (I don’t want) วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม | เนื้อเพลง ไอ ด้อนท์ ว้อนท์ (I don’t want) วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม | Chord ไอ ด้อนท์ ว้อนท์ (I don’t want) วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม
คอร์ด เนื้อเพลง ไอ ด้อนท์ ว้อนท์ (I don’t want) วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สัญญาบ้านทุ่ง วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม Chordza

คอร์ด สัญญาบ้านทุ่ง วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม | คอร์ดกีต้าร์ สัญญาบ้านทุ่ง วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม | คอร์ดเพลง สัญญาบ้านทุ่ง วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม | เพลง สัญญาบ้านทุ่ง วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม | เนื้อเพลง สัญญาบ้านทุ่ง วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม | Chord สัญญาบ้านทุ่ง วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม
คอร์ด เนื้อเพลง สัญญาบ้านทุ่ง วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักเธอทุก พ.ศ. วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม Chordza

คอร์ด รักเธอทุก พ.ศ. วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม | คอร์ดกีต้าร์ รักเธอทุก พ.ศ. วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม | คอร์ดเพลง รักเธอทุก พ.ศ. วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม | เพลง รักเธอทุก พ.ศ. วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม | เนื้อเพลง รักเธอทุก พ.ศ. วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม | Chord รักเธอทุก พ.ศ. วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม
คอร์ด เนื้อเพลง รักเธอทุก พ.ศ. วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม Chordza

24 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง รอเพราะรัก วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม Chordza

คอร์ด รอเพราะรัก วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม | คอร์ดกีต้าร์ รอเพราะรัก วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม | คอร์ดเพลง รอเพราะรัก วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม | เพลง รอเพราะรัก วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม | เนื้อเพลง รอเพราะรัก วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม | Chord รอเพราะรัก วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม
คอร์ด เนื้อเพลง รอเพราะรัก วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม Chordza

11 ตุลาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง พูดไม่ออกบอกด้วยน้ำตา วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม Chordza

คอร์ด พูดไม่ออกบอกด้วยน้ำตา วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม | คอร์ดกีต้าร์ พูดไม่ออกบอกด้วยน้ำตา วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม | คอร์ดเพลง พูดไม่ออกบอกด้วยน้ำตา วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม | เพลง พูดไม่ออกบอกด้วยน้ำตา วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม | เนื้อเพลง พูดไม่ออกบอกด้วยน้ำตา วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม | Chord พูดไม่ออกบอกด้วยน้ำตา วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม
คอร์ด เนื้อเพลง พูดไม่ออกบอกด้วยน้ำตา วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์สยาม Chordza

พูดจาไม่ออกบอกทางสายตา ก็คงเข้าใจดีกว่า พูดออกมาให้เธอรู้ซึ้ง ไม่เคยคิดโกรธ
ไม่คิดที่จะฉุดดึง มีแค่เพียงแววตาคู่หนึ่ง อธิบายเป็นคำออกมา

พูดจาไม่ออกบอกเป็นความนัย ก็รู้ว่าเธอต้องไปน้ำใสๆ ก็ไหลออกตา เธอตัดสินใจ
ใช่ไหมเธอจึงขอลา ตัวฉันคงไม่มีคุณค่า เสียเวลาจะมาเห็นใจ

** ร้องไห้มาไม่ใช่อ้อนวอน แต่ความหลังความดีครั้งก่อน ยังตามหลอนไม่เคยเลือนหาย
สุขนักหนา สุขอุราอยู่เคียงกาย เป็นดั่งฝันที่พลันสลาย เธอเปลี่ยนไปอย่างไรคิดดู

พูดจาไม่ออกบอกเป็นคำลา หมื่นคำพูดด้วยน้ำตา เป็นภาษาที่เธอคงรู้ ว่าจะเสียใจ แค่ไหนเมื่อเธอไม่อยู่
ตาคู่เดิมที่เคยจ้องดู รู้ไว้เลยว่าเคยรักกัน

(ซ้ำ ** )