แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Mumford & Sons แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Mumford & Sons แสดงบทความทั้งหมด

3 ตุลาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Tompkins Square Park Mumford & Sons Chordza

คอร์ด Tompkins Square Park Mumford & Sons | คอร์ดกีต้าร์ Tompkins Square Park Mumford & Sons | คอร์ดเพลง Tompkins Square Park Mumford & Sons | เพลง Tompkins Square Park Mumford & Sons | เนื้อเพลง Tompkins Square Park Mumford & Sons | Chord Tompkins Square Park Mumford & Sons
คอร์ด เนื้อเพลง Tompkins Square Park Mumford & Sons Chordza

[Verse 1]
Oh babe, meet me in Tompkins Square Park
I wanna hold you in the dark
One last time
Just one last time
And oh babe, can you tell what’s on my tongue?
Can you guess that I’ll be gone?
With the twilight
With the twilight

[Chorus]
But no flame burns forever, oh no
You and I both know this all too well
And most don't even last the night
No they don't, they say they don't

[Verse 2]
Oh babe, I've never been so lost
I wanna hear you lie
One last time
Just one last time
But oh babe, I really wish you would not cry
I only ever told you one lie
When it could have been a thousand
It might as well have been a thousand

[Chorus 2]
But no flame burns forever, oh no
You and I both know this all too well
And most don't even last the night
No they don't, they say they don't
And we can talk it round again girl
Round and round, round and round again
Or we could leave it all tonight
Leave it all just leave it all

[Bridge]
I never tried to trick you babe
I just tried to work it out
But I was swallowed up by doubt
If only things were black and white
Cause I just want to hold you tight
Without holding back my mind
Without holding back my mind

[Guitar Solo]

[Chorus 1]

[Outro/Segue]29 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Ditmas Mumford & Sons Chordza

คอร์ด Ditmas Mumford & Sons | คอร์ดกีต้าร์ Ditmas Mumford & Sons | คอร์ดเพลง Ditmas Mumford & Sons | เพลง Ditmas Mumford & Sons | เนื้อเพลง Ditmas Mumford & Sons | Chord Ditmas Mumford & Sons
คอร์ด เนื้อเพลง Ditmas Mumford & Sons Chordza

[Verse 1:] And in time As one reminds the other of the past A life lived much too fast to hold onto How am I losing you? A broken house Another dry month waiting for the rain And I had been resisting this decay I thought you'd do the same [Hook:] But this is all I ever was And this is all you came across those years ago Now you go too far Don't tell me that I've changed because that's not the truth And now I'm losing you [Verse 2:] Fragile sound The world outside just watches as we crawl Crawl towards a life of fragile lines And wasted time And so I cry As I hold you for the last time in this life This life I tried so hard to give to you What would you have me do? [Hook] [Bridge:] Where I used to end was where you start You were the only one And now I see your eyes move too fast You were the only one [Verse 3:] Careful hands And wandering without that much to say Your words are empty as the bed we made Is there another way? Oh love, is there another way? [Hook] And now I'm losing you

30 เมษายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง The Wolf Mumford & Sons Chordza

คอร์ด The Wolf Mumford & Sons | คอร์ดกีต้าร์ The Wolf Mumford & Sons | คอร์ดเพลง The Wolf Mumford & Sons | เพลง The Wolf Mumford & Sons | เนื้อเพลง The Wolf Mumford & Sons
คอร์ด เนื้อเพลง The Wolf Mumford & Sons Chordza

22 เมษายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Believe Mumford & Sons Chordza

คอร์ด Believe Mumford & Sons | คอร์ดกีต้าร์ Believe Mumford & Sons | คอร์ดเพลง Believe Mumford & Sons | เพลง Believe Mumford & Sons | เนื้อเพลง Believe Mumford & Sons
คอร์ด เนื้อเพลง Believe Mumford & Sons Chordza