แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ George Harrison แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ George Harrison แสดงบทความทั้งหมด

17 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง What Is Life George Harrison Chordza

คอร์ด What Is Life George Harrison | คอร์ดกีต้าร์ What Is Life George Harrison | คอร์ดเพลง What Is Life George Harrison | เพลง What Is Life George Harrison | เนื้อเพลง What Is Life George Harrison | Chord What Is Life George Harrison
คอร์ด เนื้อเพลง What Is Life George Harrison Chordza

* What I feel, I can't say But my love is there for you anytime of day But if it's not love
that you need Then I'll try my best to make everything succeed
Tell me, what is my life without your love Tell me, who am I without you, by my side
What I know, I can do If I give my love now to everyone like you But if it's not love that you
need Then I'll try my best to make ev'rything succeed
** Tell me, what is my life without your love Tell me, who am I without you,
by my side
Tell me, what is my life without your love Tell me, who am I without you,
by my side Tell me, what is my life without your love Tell me, who am I without you,
คอร์ด เนื้อเพลง My Sweet Lord George Harrison Chordza

คอร์ด My Sweet Lord George Harrison | คอร์ดกีต้าร์ My Sweet Lord George Harrison | คอร์ดเพลง My Sweet Lord George Harrison | เพลง My Sweet Lord George Harrison | เนื้อเพลง My Sweet Lord George Harrison | Chord My Sweet Lord George Harrison
คอร์ด เนื้อเพลง My Sweet Lord George Harrison Chordza

My sweet lord Hm, my lord Hm, my lord I really want to see you Really want to be with
you Really want to see you lord But it takes so long, my lord My sweet lord Hm, my lord
Hm, my lord
I really want to know you Really want to go with you Really want to show you lord
That it wont take long, my lord (hallelujah) My sweet lord (hallelujah) Hm, my lord
(hallelujah) My sweet lord (hallelujah)
I really want to see you Really want to see you Really want to see you, lord Really want to
see you, lord But it takes so long, my lord (hallelujah)
My sweet lord (hallelujah) Hm, my lord (hallelujah) My, my, my lord (hallelujah)
I really want to know you (hallelujah) Really want to go with you (hallelujah) Really want to
show you lord (aaah) That it wont take long, my lord (hallelujah) Hmm (hallelujah)
My sweet lord (hallelujah) My, my, lord (hallelujah)

Hm, my lord (hare krishna) My, my, my lord (hare krishna) Oh hm, my sweet lord (krishna, krishna)
Oh-uuh-uh (hare hare)
Now, I really want to see you (hare rama) Really want to be with you (hare rama)
Really want to see you lord (aaah) But it takes so long, my lord (hallelujah)
Hm, my lord (hallelujah) My, my, my lord (hare krishna) My sweet lord (hare krishna)
My sweet lord (krishna krishna) My lord (hare hare) Hm, hm (gurur brahma) Hm, hm (gurur
vishnu) Hm, hm (gurur devo) Hm, hm (maheshwara) My sweet lord (gurur sakshaat)
My sweet lord (parabrahma) My, my, my lord (tasmayi shree)
My, my, my, my lord (guruve namah) My sweet lord (hare rama)
(hare krishna) My sweet lord (hare krishna) My sweet lord (krishna krishna) My lord (hare hare)