แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Don Henly แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Don Henly แสดงบทความทั้งหมด

1 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Johnny Can’t Read Don Henly Chordza

คอร์ด Johnny Can’t Read Don Henly | คอร์ดกีต้าร์ Johnny Can’t Read Don Henly | คอร์ดเพลง Johnny Can’t Read Don Henly | เพลง Johnny Can’t Read Don Henly | เนื้อเพลง Johnny Can’t Read Don Henly | Chord Johnny Can’t Read Don Henly
คอร์ด เนื้อเพลง Johnny Can’t Read Don Henly Chordza

Football, baseball, basket ball games Drinkin’ bear, kickin’ass and takin own names With the top down, get-a-round, shootin’ the line Summer is here and johnny’s feelin’ fine But johnny can’t read Summer is over and he’s gone to seed Johnny cant read He never learned nothin’ that he’ll ever need Well, johnny can dance and johnny can love Johnny can push and johnny can shove Johnny can hang out; johnny can talk tough Johnny can get down and johnny can throw up * But johnny cant read Summer is over and hes gone to seed (you know that), johnny can’t read He never learned nothin’ that he’ll ever need Well, is it teacher’s fault? oh no! Is it mommy’s fault? oh no! Is it society’s fault? oh no! Well is it johnny’s fault? ohhhhh nooooo! Couple years later, johnny’s on the run Johnny got confused and he bought himself a gun Well, he went and did something that he shouldnt Oughta done F.b.i. on his tail Use a gun-go to jail ( * ) Well is is teacher’s fault? oh no Is it mommie’s fault? oh no Is it the president’s fault? oh no Well is it johnny’s fault? ohhhhh nooooo!


31 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Take a Picture of This Don Henly Chordza

คอร์ด Take a Picture of This Don Henly | คอร์ดกีต้าร์ Take a Picture of This Don Henly | คอร์ดเพลง Take a Picture of This Don Henly | เพลง Take a Picture of This Don Henly | เนื้อเพลง Take a Picture of This Don Henly | Chord Take a Picture of This Don Henly
คอร์ด เนื้อเพลง Take a Picture of This Don Henly ChordzaA long long time ago when we were young and pretty, we ruled the world, we stopped the time, we knew it all, we owned this city Running with the crowd, carefree and proud I heard somebody say Take a picture of this Take a picture of this The years went rushing by, in the twinkling of an eye, we rolled with the changes. Our life we knew was gone, Our friends had all moved on, time rearranges. But on our wedding day, they all came back to say, congratulations Take a picture of this Take a picture of this Then we raised a family of our own, we were so happy baby But now those kids have grown and gone. I gave it everything I had, thru the good times and the bad But now I’m down here on the floor, cause I don’t know you anymore. Yeah that’s a suitcase; yeah that’s a ticket for a plane There’s no one here to talk to, no reason to remain When you spend all your time living in the past With all those pictures that you took, here’s one more for the book Take a picture of this, this is me leaving Take a picture of this, this is me walking away Take a picture of this, take a picture of this Take a picture of this.