แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Brett Eldredge แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Brett Eldredge แสดงบทความทั้งหมด

17 มีนาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Love Someone Brett Eldredge Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Love Someone Brett Eldredge Chordza
คอร์ด Love Someone Brett Eldredge | เนื้อเพลง Love Someone Brett Eldredge | Chord Love Someone Brett Eldredge

26 ธันวาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง The Long Way Home Brett Eldredge Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง The Long Way Home Brett Eldredge Chordza
คอร์ด The Long Way Home Brett Eldredge | เนื้อเพลง The Long Way Home Brett Eldredge | Chord The Long Way Home Brett Eldredge

6 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Wanna Be That Song Brett Eldredge Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Wanna Be That Song Brett Eldredge Chordza
คอร์ด Wanna Be That Song Brett Eldredge | เนื้อเพลง Wanna Be That Song Brett Eldredge | Chord Wanna Be That Song Brett Eldredge

29 กุมภาพันธ์ 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Drunk On Your Love Brett Eldredge Chordza

คอร์ด Drunk On Your Love Brett Eldredge | คอร์ดกีต้าร์ Drunk On Your Love Brett Eldredge | คอร์ดเพลง Drunk On Your Love Brett Eldredge | เพลง Drunk On Your Love Brett Eldredge | เนื้อเพลง Drunk On Your Love Brett Eldredge | Chord Drunk On Your Love Brett Eldredge
คอร์ด เนื้อเพลง Drunk On Your Love Brett Eldredge Chordza

21 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Lose My Mind Brett Eldredge Chordza

คอร์ด Lose My Mind Brett Eldredge | คอร์ดกีต้าร์ Lose My Mind Brett Eldredge | คอร์ดเพลง Lose My Mind Brett Eldredge | เพลง Lose My Mind Brett Eldredge | เนื้อเพลง Lose My Mind Brett Eldredge | Chord Lose My Mind Brett Eldredge
คอร์ด เนื้อเพลง Lose My Mind Brett Eldredge Chordza

You put me on a roller coaster, fly me on a plane You send me to another planet, get inside my brain I knew right when I met you I would never be the same But I let you take me over, girl, so I'm the one to blame, oh You… make all my screws come… loose Got me perfectly con… fused Always find a way to mess me up and drive me wild I love the way you make me lose my mind Lose my mind You make me crazy and I kinda like it You show me that apple, girl, and I wanna bite it So crazy that I gotta have it And I never wanna get out of this straitjacket You… make all my screws come… loose Got me perfectly con… fused Always find a way to mess me up and drive me wild I love the way you make me lose my… I feel the walls closing in inside this padded room Only good thing about it is I'm locked in here with you, yeah I'm always watching you, wondering what you'll do next But my favorite part about it is I always have to guess (you know I do) You… you make all my screws come… loose Got me perfectly con… fused Always find a way to mess me up and drive me wild I love the way you make me lose my mind Make me lose my mind Lose my mind Make me lose my mind Make me lose my mind Lose my mind