แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ The Doors แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ The Doors แสดงบทความทั้งหมด

13 กุมภาพันธ์ 2562

คอร์ด เนื้อเพลง People Are Strange The Doors Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง People Are Strange The Doors Chordza
คอร์ด People Are Strange The Doors | เนื้อเพลง People Are Strange The Doors | Chord People Are Strange The Doors

14 ธันวาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง People Are Strange The Doors Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง People Are Strange The Doors Chordza
คอร์ด People Are Strange The Doors | เนื้อเพลง People Are Strange The Doors | Chord People Are Strange The Doors

15 พฤศจิกายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Riders On The Storm The Doors Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Riders On The Storm The Doors Chordza
คอร์ด Riders On The Storm The Doors | เนื้อเพลง Riders On The Storm The Doors | Chord Riders On The Storm The Doors

คอร์ด เนื้อเพลง People Are Strange The Doors Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง People Are Strange The Doors Chordza
คอร์ด People Are Strange The Doors | เนื้อเพลง People Are Strange The Doors | Chord People Are Strange The Doors

19 ตุลาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Light My Fire The Doors Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Light My Fire The Doors Chordza
คอร์ด Light My Fire The Doors | เนื้อเพลง Light My Fire The Doors | Chord Light My Fire The Doors

คอร์ด เนื้อเพลง Break On Through (To The Other Side) The Doors Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Break On Through (To The Other Side) The Doors Chordza
คอร์ด Break On Through (To The Other Side) The Doors | เนื้อเพลง Break On Through (To The Other Side) The Doors | Chord Break On Through (To The Other Side) The Doors