แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Darin แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Darin แสดงบทความทั้งหมด

15 มีนาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Everything But The Girl Darin Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Everything But The Girl Darin Chordza
คอร์ด Everything But The Girl Darin | เนื้อเพลง Everything But The Girl Darin | Chord Everything But The Girl Darin

13 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Nobody Knows Darin Chordza

คอร์ด Nobody Knows Darin | คอร์ดกีต้าร์ Nobody Knows Darin | คอร์ดเพลง Nobody Knows Darin | เพลง Nobody Knows Darin | เนื้อเพลง Nobody Knows Darin | Chord Nobody Knows Darin
คอร์ด เนื้อเพลง Nobody Knows Darin Chordza

I’m lost in the streets in the city of pain
I learned how to cry, how to go insane
Your love, because of your love

The gypsy woman in the corner knows my name
But still she couldn’t tell when you’re back again
Your love, because of your love

Nobody knows
Nobody knows
Nobody knows
Nobody knows

Can you feel my heart
I can feel your speed
Faster every second
Dancing to the beat
What’s love, nobody knows

Trapped in the fire used to see in your eyes
Swallowing my pride struggling to stay alive
Your love, because of your love

I'm looking like power cause I know how to hide
The scars and the hours I pretend to be fine
Your love, because of your love

Nobody knows
Nobody knows
Nobody knows
Nobody knows

Can you feel my heart
I can feel your speed
Faster every second
Dancing to the beat
What’s love, tell me what’s love

(Nobody knows)

Can you feel my heart
I can feel your speed (Nobody knows)
Faster every second
Dancing to the beat (Nobody knows)
What’s love, nobody knows

What is love
Do we know, do we know
What is love
Do we know, do we know

(Nobody knows)

Can you feel my heart
I can feel your speed
Faster every second
Dancing to the beat
What’s love, tell me what’s love

(Nobody knows)

Can you feel my heart
I can feel your speed (Nobody knows)
Faster every second
Dancing to the beat (Nobody knows)
What’s love, nobody knows29 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Nobody Knows Darin Chordza

คอร์ด Nobody Knows Darin | คอร์ดกีต้าร์ Nobody Knows Darin | คอร์ดเพลง Nobody Knows Darin| เพลง Nobody Knows Darin | เนื้อเพลง Nobody Knows Darin | Chord Nobody Knows Darin
คอร์ด เนื้อเพลง Nobody Knows Darin ChordzaI'm lost in the streets in the city of pain
I learned how to cry, how to go insane
Your love, because of your love
The gypsy woman in the corner knows my name
But still she couldn't say when you're back again
Your love, because of your love

Nobody knows, nobody knows
Nobody knows, nobody knows

[Chorus:]
Can you feel my heart
I can feel your speed
Faster every second
Dancing to the beat
What's love, nobody knows

Trapped in the fire just to see in your eyes
Swallowing my pride struggling to stay alive
Your love, because of your love
I'm looking like power cause I know how to hide
The scars and the hours I pretend to be fine
Your love, because of your love

Nobody knows, nobody knows
Nobody knows, nobody knows

[Chorus:]
Can you feel my heart
I can feel your speed
Faster every second
Dancing to the beat
What's love, tell me what's love

(Nobody knows)

[Chorus:]
Can you feel my heart
I can feel your speed (nobody knows)
Faster every second
Dancing to the beat (nobody knows)
What's love, nobody knows

What is love, do we know, do we know
What is love, do we know, do we know

[Chorus:]
Can you feel my heart
I can feel your speed
Faster every second
Dancing to the beat
What's love, tell me what's love

(Nobody knows)

[Chorus:]
Can you feel my heart
I can feel your speed (nobody knows)
Faster every second
Dancing to the beat (nobody knows)
What's love, nobody knows