แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Billy Paul แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Billy Paul แสดงบทความทั้งหมด

8 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Me And Mrs.Jones Billy Paul Chordza

คอร์ด Me And Mrs.Jones Billy Paul | คอร์ดกีต้าร์ Me And Mrs.Jones Billy Paul | คอร์ดเพลง Me And Mrs.Jones Billy Paul | เพลง Me And Mrs.Jones Billy Paul | เนื้อเพลง Me And Mrs.Jones Billy Paul | Chord Me And Mrs.Jones Billy Paul
คอร์ด เนื้อเพลง Me And Mrs.Jones Billy Paul Chordza

Me and Mrs Jones, we got a thing going on We both know that it's wrong But it's much too strong to let it go now We meet ev'ry day at the same caf? Six-thirty I know she'll be there Holding hands, making all kinds of plans While the jukebox plays our favorite song Me and Mrs, Mrs Jones, Mrs Jones, Mrs Jones We got a thing going on We both know that it's wrong But it's much too strong to let it go now We gotta be extra careful That we don't build our hopes too high Cause she's got her own obligations and so do I Me, me and Mrs, Mrs Jones, Mrs Jones, Mrs Jones Well, it's time for us to be leaving And it hurts so much, it hurts so much inside now she'll go her way, I'll go mine But tomorrow we'll meet at the same place, the same time Me and Mrs Jones, Mrs Jones, Mrs Jones We gotta be extra careful