31 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง I Wanna Be Loved Andrews Sisters Chordza

คอร์ด I Wanna Be Loved Andrews Sisters | คอร์ดกีต้าร์ I Wanna Be Loved Andrews Sisters | คอร์ดเพลง I Wanna Be Loved Andrews Sisters | เพลง I Wanna Be Loved Andrews Sisters | เนื้อเพลง I Wanna Be Loved Andrews Sisters | Chord I Wanna Be Loved Andrews Sisters
คอร์ด เนื้อเพลง I Wanna Be Loved Andrews Sisters Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Unchained Melody Al Hibbler Chordza

คอร์ด Unchained Melody Al Hibbler | คอร์ดกีต้าร์ Unchained Melody Al Hibbler | คอร์ดเพลง Unchained Melody Al Hibbler | เพลง Unchained Melody Al Hibbler | เนื้อเพลง Unchained Melody Al Hibbler | Chord Unchained Melody Al Hibbler
คอร์ด เนื้อเพลง Unchained Melody Al Hibbler Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Rabbits Al Hibbler Chordza

คอร์ด Rabbits Al Hibbler | คอร์ดกีต้าร์ Rabbits Al Hibbler | คอร์ดเพลง Rabbits Al Hibbler | เพลง Rabbits Al Hibbler | เนื้อเพลง Rabbits Al Hibbler | Chord Rabbits Al Hibbler
คอร์ด เนื้อเพลง Rabbits Al Hibbler Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง No More Lookin' Al Hibbler Chordza

คอร์ด No More Lookin' Al Hibbler | คอร์ดกีต้าร์ No More Lookin' Al Hibbler | คอร์ดเพลง No More Lookin' Al Hibbler | เพลง No More Lookin' Al Hibbler | เนื้อเพลง No More Lookin' Al Hibbler | Chord No More Lookin' Al Hibbler
คอร์ด เนื้อเพลง No More Lookin' Al Hibbler Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักไม่มีนิยาม ใหม่ เจริญปุระ Chordza

คอร์ด รักไม่มีนิยาม ใหม่ เจริญปุระ | คอร์ดกีต้าร์ รักไม่มีนิยาม ใหม่ เจริญปุระ | คอร์ดเพลง รักไม่มีนิยาม ใหม่ เจริญปุระ | เพลง รักไม่มีนิยาม ใหม่ เจริญปุระ | เนื้อเพลง รักไม่มีนิยาม ใหม่ เจริญปุระ | Chord รักไม่มีนิยาม ใหม่ เจริญปุระ
คอร์ด เนื้อเพลง รักไม่มีนิยาม ใหม่ เจริญปุระ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แค่ไลค์ก็ใจอ่อน อ๊อฟ ศุภณัฐ Chordza

คอร์ด แค่ไลค์ก็ใจอ่อน อ๊อฟ ศุภณัฐ | คอร์ดกีต้าร์ แค่ไลค์ก็ใจอ่อน อ๊อฟ ศุภณัฐ | คอร์ดเพลง แค่ไลค์ก็ใจอ่อน อ๊อฟ ศุภณัฐ | เพลง แค่ไลค์ก็ใจอ่อน อ๊อฟ ศุภณัฐ | เนื้อเพลง แค่ไลค์ก็ใจอ่อน อ๊อฟ ศุภณัฐ | Chord แค่ไลค์ก็ใจอ่อน อ๊อฟ ศุภณัฐ
คอร์ด เนื้อเพลง แค่ไลค์ก็ใจอ่อน อ๊อฟ ศุภณัฐ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ถักทอด้วยหัวใจ อาโป ณัฐวิญญ์ Chordza

คอร์ด ถักทอด้วยหัวใจ อาโป ณัฐวิญญ์ | คอร์ดกีต้าร์ ถักทอด้วยหัวใจ อาโป ณัฐวิญญ์ | คอร์ดเพลง ถักทอด้วยหัวใจ อาโป ณัฐวิญญ์ | เพลง ถักทอด้วยหัวใจ อาโป ณัฐวิญญ์ | เนื้อเพลง ถักทอด้วยหัวใจ อาโป ณัฐวิญญ์ | Chord ถักทอด้วยหัวใจ อาโป ณัฐวิญญ์
คอร์ด เนื้อเพลง ถักทอด้วยหัวใจ อาโป ณัฐวิญญ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เหนือคำสาบาน สายัณห์ สัญญา Chordza

คอร์ด เหนือคำสาบาน สายัณห์ สัญญา | คอร์ดกีต้าร์ เหนือคำสาบาน สายัณห์ สัญญา | คอร์ดเพลง เหนือคำสาบาน สายัณห์ สัญญา | เพลง เหนือคำสาบาน สายัณห์ สัญญา | เนื้อเพลง เหนือคำสาบาน สายัณห์ สัญญา | Chord เหนือคำสาบาน สายัณห์ สัญญา
คอร์ด เนื้อเพลง เหนือคำสาบาน สายัณห์ สัญญา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แก.. ว่าน ธนกฤต Chordza

คอร์ด แก.. ว่าน ธนกฤต | คอร์ดกีต้าร์ แก.. ว่าน ธนกฤต | คอร์ดเพลง แก.. ว่าน ธนกฤต | เพลง แก.. ว่าน ธนกฤต | เนื้อเพลง แก.. ว่าน ธนกฤต | Chord แก.. ว่าน ธนกฤต
คอร์ด เนื้อเพลง แก.. ว่าน ธนกฤต Chordza

30 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง นิทรรศการน้ำตา ว่าน ธนกฤต Chordza

คอร์ด นิทรรศการน้ำตา ว่าน ธนกฤต | คอร์ดกีต้าร์ นิทรรศการน้ำตา ว่าน ธนกฤต | คอร์ดเพลง นิทรรศการน้ำตา ว่าน ธนกฤต | เพลง นิทรรศการน้ำตา ว่าน ธนกฤต | เนื้อเพลง นิทรรศการน้ำตา ว่าน ธนกฤต | Chord นิทรรศการน้ำตา ว่าน ธนกฤต
คอร์ด เนื้อเพลง นิทรรศการน้ำตา ว่าน ธนกฤต Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ระหว่างที่เธอจะจากไป ว่าน ธนกฤต Feat.Moving and Cut Chordza

คอร์ด ระหว่างที่เธอจะจากไป ว่าน ธนกฤต Feat.Moving and Cut | คอร์ดกีต้าร์ ระหว่างที่เธอจะจากไป ว่าน ธนกฤต Feat.Moving and Cut | คอร์ดเพลง ระหว่างที่เธอจะจากไป ว่าน ธนกฤต Feat.Moving and Cut | เพลง ระหว่างที่เธอจะจากไป ว่าน ธนกฤต Feat.Moving and Cut | เนื้อเพลง ระหว่างที่เธอจะจากไป ว่าน ธนกฤต Feat.Moving and Cut | Chord ระหว่างที่เธอจะจากไป ว่าน ธนกฤต Feat.Moving and Cut
คอร์ด เนื้อเพลง ระหว่างที่เธอจะจากไป ว่าน ธนกฤต Feat.Moving and Cut Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่บังเอิญ ยุ้ย ศรีเสาวรัตน์ Chordza

คอร์ด ไม่บังเอิญ ยุ้ย ศรีเสาวรัตน์ | คอร์ดกีต้าร์ ไม่บังเอิญ ยุ้ย ศรีเสาวรัตน์ | คอร์ดเพลง ไม่บังเอิญ ยุ้ย ศรีเสาวรัตน์ | เพลง ไม่บังเอิญ ยุ้ย ศรีเสาวรัตน์ | เนื้อเพลง ไม่บังเอิญ ยุ้ย ศรีเสาวรัตน์ | Chord ไม่บังเอิญ ยุ้ย ศรีเสาวรัตน์
คอร์ด เนื้อเพลง ไม่บังเอิญ ยุ้ย ศรีเสาวรัตน์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ข้ามันลูกทุ่ง ม.ฤทธิ์เต็ม Chordza

คอร์ด ข้ามันลูกทุ่ง ม.ฤทธิ์เต็ม | คอร์ดกีต้าร์ ข้ามันลูกทุ่ง ม.ฤทธิ์เต็ม | คอร์ดเพลง ข้ามันลูกทุ่ง ม.ฤทธิ์เต็ม | เพลง ข้ามันลูกทุ่ง ม.ฤทธิ์เต็ม | เนื้อเพลง ข้ามันลูกทุ่ง ม.ฤทธิ์เต็ม | Chord ข้ามันลูกทุ่ง ม.ฤทธิ์เต็ม
คอร์ด เนื้อเพลง ข้ามันลูกทุ่ง ม.ฤทธิ์เต็ม Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หล่อเลย พลพล Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หล่อเลย พลพล Chordza
คอร์ด หล่อเลย พลพล | คอร์ดกีต้าร์ หล่อเลย พลพล | คอร์ดเพลง หล่อเลย พลพล | เพลง หล่อเลย พลพล | เนื้อเพลง หล่อเลย พลพล

คอร์ด เนื้อเพลง เคยรักฉันบ้างไหม ติ๊ก ชีโร่ Chordza

คอร์ด เคยรักฉันบ้างไหม ติ๊ก ชีโร่ | คอร์ดกีต้าร์ เคยรักฉันบ้างไหม ติ๊ก ชีโร่ | คอร์ดเพลง เคยรักฉันบ้างไหม ติ๊ก ชีโร่ | เพลง เคยรักฉันบ้างไหม ติ๊ก ชีโร่ | เนื้อเพลง เคยรักฉันบ้างไหม ติ๊ก ชีโร่ | Chord เคยรักฉันบ้างไหม ติ๊ก ชีโร่
คอร์ด เนื้อเพลง เคยรักฉันบ้างไหม ติ๊ก ชีโร่ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แพ้ไม่เป็น ขนมจีน กุลมาศ ลิมปวุฒิรานนท์ Chordza

คอร์ด แพ้ไม่เป็น ขนมจีน กุลมาศ ลิมปวุฒิรานนท์ | คอร์ดกีต้าร์ แพ้ไม่เป็น ขนมจีน กุลมาศ ลิมปวุฒิรานนท์ | คอร์ดเพลง แพ้ไม่เป็น ขนมจีน กุลมาศ ลิมปวุฒิรานนท์ | เพลง แพ้ไม่เป็น ขนมจีน กุลมาศ ลิมปวุฒิรานนท์ | เนื้อเพลง แพ้ไม่เป็น ขนมจีน กุลมาศ ลิมปวุฒิรานนท์ | Chord แพ้ไม่เป็น ขนมจีน กุลมาศ ลิมปวุฒิรานนท์
คอร์ด เนื้อเพลง แพ้ไม่เป็น ขนมจีน กุลมาศ ลิมปวุฒิรานนท์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่อยากลืมตา กรพินธุ์ พ่วงโพธิ์ Chordza

คอร์ด ไม่อยากลืมตา กรพินธุ์ พ่วงโพธิ์ | คอร์ดกีต้าร์ ไม่อยากลืมตา กรพินธุ์ พ่วงโพธิ์ | คอร์ดเพลง ไม่อยากลืมตา กรพินธุ์ พ่วงโพธิ์ | เพลง ไม่อยากลืมตา กรพินธุ์ พ่วงโพธิ์ | เนื้อเพลง ไม่อยากลืมตา กรพินธุ์ พ่วงโพธิ์ | Chord ไม่อยากลืมตา กรพินธุ์ พ่วงโพธิ์
คอร์ด เนื้อเพลง ไม่อยากลืมตา กรพินธุ์ พ่วงโพธิ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อยากให้รักคืนมาอีกครั้ง กรพินธุ์ พ่วงโพธิ์ Chordza

คอร์ด อยากให้รักคืนมาอีกครั้ง กรพินธุ์ พ่วงโพธิ์ | คอร์ดกีต้าร์ อยากให้รักคืนมาอีกครั้ง กรพินธุ์ พ่วงโพธิ์ | คอร์ดเพลง อยากให้รักคืนมาอีกครั้ง กรพินธุ์ พ่วงโพธิ์ | เพลง อยากให้รักคืนมาอีกครั้ง กรพินธุ์ พ่วงโพธิ์ | เนื้อเพลง อยากให้รักคืนมาอีกครั้ง กรพินธุ์ พ่วงโพธิ์ | Chord อยากให้รักคืนมาอีกครั้ง กรพินธุ์ พ่วงโพธิ์
คอร์ด เนื้อเพลง อยากให้รักคืนมาอีกครั้ง กรพินธุ์ พ่วงโพธิ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฝังใจ Yellow Submarine Chordza

คอร์ด ฝังใจ Yellow Submarine | คอร์ดกีต้าร์ ฝังใจ Yellow Submarine | คอร์ดเพลง ฝังใจ Yellow Submarine | เพลง ฝังใจ Yellow Submarine | เนื้อเพลง ฝังใจ Yellow Submarine | Chord ฝังใจ Yellow Submarine
คอร์ด เนื้อเพลง ฝังใจ Yellow Submarine Chordza

29 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ภูผา Remy - Goldie The Tycoon Chordza

คอร์ด ภูผา Remy - Goldie The Tycoon | คอร์ดกีต้าร์ ภูผา Remy - Goldie The Tycoon | คอร์ดเพลง ภูผา Remy - Goldie The Tycoon | เพลง ภูผา Remy - Goldie The Tycoon | เนื้อเพลง ภูผา Remy - Goldie The Tycoon | Chord ภูผา Remy - Goldie The Tycoon
คอร์ด เนื้อเพลง ภูผา Remy - Goldie The Tycoon Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ถูกแล้ว Remy - Goldie The Tycoon Chordza

คอร์ด ถูกแล้ว Remy - Goldie The Tycoon | คอร์ดกีต้าร์ ถูกแล้ว Remy - Goldie The Tycoon | คอร์ดเพลง ถูกแล้ว Remy - Goldie The Tycoon | เพลง ถูกแล้ว Remy - Goldie The Tycoon | เนื้อเพลง ถูกแล้ว Remy - Goldie The Tycoon | Chord ถูกแล้ว Remy - Goldie The Tycoon
คอร์ด เนื้อเพลง ถูกแล้ว Remy - Goldie The Tycoon Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Go Robot Red Hot Chili Peppers Chordza

คอร์ด Go Robot Red Hot Chili Peppers | คอร์ดกีต้าร์ Go Robot Red Hot Chili Peppers | คอร์ดเพลง Go Robot Red Hot Chili Peppers | เพลง Go Robot Red Hot Chili Peppers | เนื้อเพลง Go Robot Red Hot Chili Peppers | Chord Go Robot Red Hot Chili Peppers
คอร์ด เนื้อเพลง Go Robot Red Hot Chili Peppers Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ความเจ็บปวด Potato Chordza

คอร์ด ความเจ็บปวด Potato | คอร์ดกีต้าร์ ความเจ็บปวด Potato | คอร์ดเพลง ความเจ็บปวด Potato | เพลง ความเจ็บปวด Potato | เนื้อเพลง ความเจ็บปวด Potato | Chord ความเจ็บปวด Potato
คอร์ด เนื้อเพลง ความเจ็บปวด Potato Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Anywhere Passenger Chordza

คอร์ด Anywhere Passenger | คอร์ดกีต้าร์ Anywhere Passenger | คอร์ดเพลง Anywhere Passenger | เพลง Anywhere Passenger | เนื้อเพลง Anywhere Passenger | Chord Anywhere Passenger
คอร์ด เนื้อเพลง Anywhere Passenger Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง D You Know What I Mean Oasis Chordza

คอร์ด D You Know What I Mean Oasis | คอร์ดกีต้าร์ D You Know What I Mean Oasis | คอร์ดเพลง D You Know What I Mean Oasis | เพลง D You Know What I Mean Oasis | เนื้อเพลง D You Know What I Mean Oasis | Chord D You Know What I Mean Oasis
คอร์ด เนื้อเพลง D You Know What I Mean Oasis Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง มันน่าเสียดาย GiFT My Project Chordza

คอร์ด มันน่าเสียดาย GiFT My Project | คอร์ดกีต้าร์ มันน่าเสียดาย GiFT My Project | คอร์ดเพลง มันน่าเสียดาย GiFT My Project | เพลง มันน่าเสียดาย GiFT My Project | เนื้อเพลง มันน่าเสียดาย GiFT My Project | Chord มันน่าเสียดาย GiFT My Project
คอร์ด เนื้อเพลง มันน่าเสียดาย GiFT My Project Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง บีบน้ำตา Four Mod Chordza

คอร์ด บีบน้ำตา Four Mod | คอร์ดกีต้าร์ บีบน้ำตา Four Mod | คอร์ดเพลง บีบน้ำตา Four Mod | เพลง บีบน้ำตา Four Mod | เนื้อเพลง บีบน้ำตา Four Mod | Chord บีบน้ำตา Four Mod
คอร์ด เนื้อเพลง บีบน้ำตา Four Mod Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง YEAH YEAH YEAH DaBoyWay (Way Thaitanium) Chordza

คอร์ด YEAH YEAH YEAH DaBoyWay (Way Thaitanium) | คอร์ดกีต้าร์ YEAH YEAH YEAH DaBoyWay (Way Thaitanium) | คอร์ดเพลง YEAH YEAH YEAH DaBoyWay (Way Thaitanium) | เพลง YEAH YEAH YEAH DaBoyWay (Way Thaitanium) | เนื้อเพลง YEAH YEAH YEAH DaBoyWay (Way Thaitanium) | Chord YEAH YEAH YEAH DaBoyWay (Way Thaitanium)
คอร์ด เนื้อเพลง YEAH YEAH YEAH DaBoyWay (Way Thaitanium) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สักวันน้ำตาจะหมดไป โบ สุนิตา Chordza

คอร์ด สักวันน้ำตาจะหมดไป โบ สุนิตา | คอร์ดกีต้าร์ สักวันน้ำตาจะหมดไป โบ สุนิตา | คอร์ดเพลง สักวันน้ำตาจะหมดไป โบ สุนิตา | เพลง สักวันน้ำตาจะหมดไป โบ สุนิตา | เนื้อเพลง สักวันน้ำตาจะหมดไป โบ สุนิตา | Chord สักวันน้ำตาจะหมดไป โบ สุนิตา
คอร์ด เนื้อเพลง สักวันน้ำตาจะหมดไป โบ สุนิตา Chordza

28 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง แหวนใบไม้ถัก แอม เสาวลักษณ์ Chordza

คอร์ด แหวนใบไม้ถัก แอม เสาวลักษณ์ | คอร์ดกีต้าร์ แหวนใบไม้ถัก แอม เสาวลักษณ์ | คอร์ดเพลง แหวนใบไม้ถัก แอม เสาวลักษณ์ | เพลง แหวนใบไม้ถัก แอม เสาวลักษณ์ | เนื้อเพลง แหวนใบไม้ถัก แอม เสาวลักษณ์ | Chord แหวนใบไม้ถัก แอม เสาวลักษณ์
คอร์ด เนื้อเพลง แหวนใบไม้ถัก แอม เสาวลักษณ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หนีใครมาเที่ยวหรือเปล่า เสถียร ทำมือ Chordza

คอร์ด หนีใครมาเที่ยวหรือเปล่า เสถียร ทำมือ | คอร์ดกีต้าร์ หนีใครมาเที่ยวหรือเปล่า เสถียร ทำมือ | คอร์ดเพลง หนีใครมาเที่ยวหรือเปล่า เสถียร ทำมือ | เพลง หนีใครมาเที่ยวหรือเปล่า เสถียร ทำมือ | เนื้อเพลง หนีใครมาเที่ยวหรือเปล่า เสถียร ทำมือ | Chord หนีใครมาเที่ยวหรือเปล่า เสถียร ทำมือ
คอร์ด เนื้อเพลง หนีใครมาเที่ยวหรือเปล่า เสถียร ทำมือ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สาวสวนแตง สุรพล สมบัติเจริญ Chordza

คอร์ด สาวสวนแตง สุรพล สมบัติเจริญ | คอร์ดกีต้าร์ สาวสวนแตง สุรพล สมบัติเจริญ | คอร์ดเพลง สาวสวนแตง สุรพล สมบัติเจริญ | เพลง สาวสวนแตง สุรพล สมบัติเจริญ | เนื้อเพลง สาวสวนแตง สุรพล สมบัติเจริญ | Chord สาวสวนแตง สุรพล สมบัติเจริญ
คอร์ด เนื้อเพลง สาวสวนแตง สุรพล สมบัติเจริญ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สาวมอญคนสวย สุรชัย สมบัติเจริญ Chordza

คอร์ด สาวมอญคนสวย สุรชัย สมบัติเจริญ | คอร์ดกีต้าร์ สาวมอญคนสวย สุรชัย สมบัติเจริญ | คอร์ดเพลง สาวมอญคนสวย สุรชัย สมบัติเจริญ | เพลง สาวมอญคนสวย สุรชัย สมบัติเจริญ | เนื้อเพลง สาวมอญคนสวย สุรชัย สมบัติเจริญ | Chord สาวมอญคนสวย สุรชัย สมบัติเจริญ
คอร์ด เนื้อเพลง สาวมอญคนสวย สุรชัย สมบัติเจริญ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หนึ่งดาว ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์ Chordza

คอร์ด หนึ่งดาว ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์ | คอร์ดกีต้าร์ หนึ่งดาว ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์ | คอร์ดเพลง หนึ่งดาว ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์ | เพลง หนึ่งดาว ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์ | เนื้อเพลง หนึ่งดาว ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์ | Chord หนึ่งดาว ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์
คอร์ด เนื้อเพลง หนึ่งดาว ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กอด ม่อน Pure Chordza

คอร์ด กอด ม่อน Pure | คอร์ดกีต้าร์ กอด ม่อน Pure | คอร์ดเพลง กอด ม่อน Pure | เพลง กอด ม่อน Pure | เนื้อเพลง กอด ม่อน Pure | Chord กอด ม่อน Pure
คอร์ด เนื้อเพลง กอด ม่อน Pure Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สัญญา พั้นช์ Chordza

คอร์ด สัญญา พั้นช์ | คอร์ดกีต้าร์ สัญญา พั้นช์ | คอร์ดเพลง สัญญา พั้นช์ | เพลง สัญญา พั้นช์ | เนื้อเพลง สัญญา พั้นช์ | Chord สัญญา พั้นช์
คอร์ด เนื้อเพลง สัญญา พั้นช์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ยินยอม พั้นช์ Chordza

คอร์ด ยินยอม พั้นช์ | คอร์ดกีต้าร์ ยินยอม พั้นช์ | คอร์ดเพลง ยินยอม พั้นช์ | เพลง ยินยอม พั้นช์ | เนื้อเพลง ยินยอม พั้นช์ | Chord ยินยอม พั้นช์
คอร์ด เนื้อเพลง ยินยอม พั้นช์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง โสด (เฉพาะคืนนี้) พลพรรครักเอย Chordza

คอร์ด โสด (เฉพาะคืนนี้) พลพรรครักเอย | คอร์ดกีต้าร์ โสด (เฉพาะคืนนี้) พลพรรครักเอย | คอร์ดเพลง โสด (เฉพาะคืนนี้) พลพรรครักเอย | เพลง โสด (เฉพาะคืนนี้) พลพรรครักเอย | เนื้อเพลง โสด (เฉพาะคืนนี้) พลพรรครักเอย | Chord โสด (เฉพาะคืนนี้) พลพรรครักเอย
คอร์ด เนื้อเพลง โสด (เฉพาะคืนนี้) พลพรรครักเอย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ลืมท่ายาง พนมไพร ลูกเพชร Chordza

คอร์ด ไม่ลืมท่ายาง พนมไพร ลูกเพชร | คอร์ดกีต้าร์ ไม่ลืมท่ายาง พนมไพร ลูกเพชร | คอร์ดเพลง ไม่ลืมท่ายาง พนมไพร ลูกเพชร | เพลง ไม่ลืมท่ายาง พนมไพร ลูกเพชร | เนื้อเพลง ไม่ลืมท่ายาง พนมไพร ลูกเพชร | Chord ไม่ลืมท่ายาง พนมไพร ลูกเพชร
คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ลืมท่ายาง พนมไพร ลูกเพชร Chordza

27 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ใจโทรมๆ ป๊อบ Calories blah blah Chordza

คอร์ด ใจโทรมๆ ป๊อบ Calories blah blah | คอร์ดกีต้าร์ ใจโทรมๆ ป๊อบ Calories blah blah | คอร์ดเพลง ใจโทรมๆ ป๊อบ Calories blah blah | เพลง ใจโทรมๆ ป๊อบ Calories blah blah | เนื้อเพลง ใจโทรมๆ ป๊อบ Calories blah blah | Chord ใจโทรมๆ ป๊อบ Calories blah blah
คอร์ด เนื้อเพลง ใจโทรมๆ ป๊อบ Calories blah blah Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สิ่งสำคัญ ปู Blackhead Chordza

คอร์ด สิ่งสำคัญ ปู Blackhead | คอร์ดกีต้าร์ สิ่งสำคัญ ปู Blackhead | คอร์ดเพลง สิ่งสำคัญ ปู Blackhead | เพลง สิ่งสำคัญ ปู Blackhead | เนื้อเพลง สิ่งสำคัญ ปู Blackhead | Chord สิ่งสำคัญ ปู Blackhead
คอร์ด เนื้อเพลง สิ่งสำคัญ ปู Blackhead Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ใกล้ ปุ๊กกี้ Chordza

คอร์ด ใกล้ ปุ๊กกี้ | คอร์ดกีต้าร์ ใกล้ ปุ๊กกี้ | คอร์ดเพลง ใกล้ ปุ๊กกี้ | เพลง ใกล้ ปุ๊กกี้ | เนื้อเพลง ใกล้ ปุ๊กกี้ | Chord ใกล้ ปุ๊กกี้
คอร์ด เนื้อเพลง ใกล้ ปุ๊กกี้ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แข็งใจ ปุ๊กกี้ Chordza

คอร์ด แข็งใจ ปุ๊กกี้ | คอร์ดกีต้าร์ แข็งใจ ปุ๊กกี้ | คอร์ดเพลง แข็งใจ ปุ๊กกี้ | เพลง แข็งใจ ปุ๊กกี้ | เนื้อเพลง แข็งใจ ปุ๊กกี้ | Chord แข็งใจ ปุ๊กกี้
คอร์ด เนื้อเพลง แข็งใจ ปุ๊กกี้ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สะตอเหลี่ยมทอง บ่าววี Chordza

คอร์ด สะตอเหลี่ยมทอง บ่าววี | คอร์ดกีต้าร์ สะตอเหลี่ยมทอง บ่าววี | คอร์ดเพลง สะตอเหลี่ยมทอง บ่าววี | เพลง สะตอเหลี่ยมทอง บ่าววี | เนื้อเพลง สะตอเหลี่ยมทอง บ่าววี | Chord สะตอเหลี่ยมทอง บ่าววี
คอร์ด เนื้อเพลง สะตอเหลี่ยมทอง บ่าววี Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ยังยินดี...ครับเพื่อน นู๋ Kidnapper Chordza

คอร์ด ยังยินดี...ครับเพื่อน นู๋ Kidnapper | คอร์ดกีต้าร์ ยังยินดี...ครับเพื่อน นู๋ Kidnapper | คอร์ดเพลง ยังยินดี...ครับเพื่อน นู๋ Kidnapper | เพลง ยังยินดี...ครับเพื่อน นู๋ Kidnapper | เนื้อเพลง ยังยินดี...ครับเพื่อน นู๋ Kidnapper | Chord ยังยินดี...ครับเพื่อน นู๋ Kidnapper
คอร์ด เนื้อเพลง ยังยินดี...ครับเพื่อน นู๋ Kidnapper Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สัญญาใจ ต้อม เรนโบว์ Chordza

คอร์ด สัญญาใจ ต้อม เรนโบว์ | คอร์ดกีต้าร์ สัญญาใจ ต้อม เรนโบว์ | คอร์ดเพลง สัญญาใจ ต้อม เรนโบว์ | เพลง สัญญาใจ ต้อม เรนโบว์ | เนื้อเพลง สัญญาใจ ต้อม เรนโบว์ | Chord สัญญาใจ ต้อม เรนโบว์
คอร์ด เนื้อเพลง สัญญาใจ ต้อม เรนโบว์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Sweets for My Sweet The Drifters Chordza

คอร์ด Sweets for My Sweet The Drifters | คอร์ดกีต้าร์ Sweets for My Sweet The Drifters | คอร์ดเพลง Sweets for My Sweet The Drifters | เพลง Sweets for My Sweet The Drifters | เนื้อเพลง Sweets for My Sweet The Drifters | Chord Sweets for My Sweet The Drifters
คอร์ด เนื้อเพลง Sweets for My Sweet The Drifters Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Dance with Me The Drifters Chordza

คอร์ด Dance with Me The Drifters | คอร์ดกีต้าร์ Dance with Me The Drifters | คอร์ดเพลง Dance with Me The Drifters | เพลง Dance with Me The Drifters | เนื้อเพลง Dance with Me The Drifters | Chord Dance with Me The Drifters
คอร์ด เนื้อเพลง Dance with Me The Drifters Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง (If You Cry) True Love, True Love The Drifters Chordza

คอร์ด (If You Cry) True Love, True Love The Drifters | คอร์ดกีต้าร์ (If You Cry) True Love, True Love The Drifters | คอร์ดเพลง (If You Cry) True Love, True Love The Drifters | เพลง (If You Cry) True Love, True Love The Drifters | เนื้อเพลง (If You Cry) True Love, True Love The Drifters | Chord (If You Cry) True Love, True Love The Drifters
คอร์ด เนื้อเพลง (If You Cry) True Love, True Love The Drifters Chordza

26 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Yakety yak The Coasters Chordza

คอร์ด Yakety yak The Coasters | คอร์ดกีต้าร์ Yakety yak The Coasters | คอร์ดเพลง Yakety yak The Coasters | เพลง Yakety yak The Coasters | เนื้อเพลง Yakety yak The Coasters | Chord Yakety yak The Coasters
คอร์ด เนื้อเพลง Yakety yak The Coasters Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Smokey Joe's Cafe The Coasters Chordza

คอร์ด Smokey Joe's Cafe The Coasters | คอร์ดกีต้าร์ Smokey Joe's Cafe The Coasters | คอร์ดเพลง Smokey Joe's Cafe The Coasters | เพลง Smokey Joe's Cafe The Coasters | เนื้อเพลง Smokey Joe's Cafe The Coasters | Chord Smokey Joe's Cafe The Coasters
คอร์ด เนื้อเพลง Smokey Joe's Cafe The Coasters Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Searchin' The Coasters Chordza

คอร์ด Searchin' The Coasters | คอร์ดกีต้าร์ Searchin' The Coasters | คอร์ดเพลง Searchin' The Coasters | เพลง Searchin' The Coasters | เนื้อเพลง Searchin' The Coasters | Chord Searchin' The Coasters
คอร์ด เนื้อเพลง Searchin' The Coasters Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Poison Ivy The Coasters Chordza

คอร์ด Poison Ivy The Coasters | คอร์ดกีต้าร์ Poison Ivy The Coasters | คอร์ดเพลง Poison Ivy The Coasters | เพลง Poison Ivy The Coasters | เนื้อเพลง Poison Ivy The Coasters | Chord Poison Ivy The Coasters
คอร์ด เนื้อเพลง Poison Ivy The Coasters Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Never On Sunday The Chordettes Chordza

คอร์ด Never On Sunday The Chordettes | คอร์ดกีต้าร์ Never On Sunday The Chordettes | คอร์ดเพลง Never On Sunday The Chordettes | เพลง Never On Sunday The Chordettes | เนื้อเพลง Never On Sunday The Chordettes | Chord Never On Sunday The Chordettes 
คอร์ด เนื้อเพลง Never On Sunday The Chordettes Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Mr. Sandman The Chordettes Chordza

คอร์ด Mr. Sandman The Chordettes | คอร์ดกีต้าร์ Mr. Sandman The Chordettes | คอร์ดเพลง Mr. Sandman The Chordettes | เพลง Mr. Sandman The Chordettes | เนื้อเพลง Mr. Sandman The Chordettes | Chord Mr. Sandman The Chordettes
คอร์ด เนื้อเพลง Mr. Sandman The Chordettes Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Lonely Lip The Chordettes Chordza

คอร์ด Lonely Lip The Chordettes | คอร์ดกีต้าร์ Lonely Lip The Chordettes | คอร์ดเพลง Lonely Lip The Chordettes | เพลง Lonely Lip The Chordettes | เนื้อเพลง Lonely Lip The Chordettes | Chord Lonely Lip The Chordettes 
คอร์ด เนื้อเพลง Lonely Lip The Chordettes Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Lollipop The Chordettes Chordza

คอร์ด Lollipop The Chordettes | คอร์ดกีต้าร์ Lollipop The Chordettes | คอร์ดเพลง Lollipop The Chordettes | เพลง Lollipop The Chordettes | เนื้อเพลง Lollipop The Chordettes | Chord Lollipop The Chordettes
คอร์ด เนื้อเพลง Lollipop The Chordettes Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Little Egypt The Chordettes Chordza

คอร์ด Little Egypt The Chordettes | คอร์ดกีต้าร์ Little Egypt The Chordettes | คอร์ดเพลง Little Egypt The Chordettes | เพลง Little Egypt The Chordettes | เนื้อเพลง Little Egypt The Chordettes | Chord Little Egypt The Chordettes
คอร์ด เนื้อเพลง Little Egypt The Chordettes Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Charlie Brown The Chordettes Chordza

คอร์ด Charlie Brown The Chordettes | คอร์ดกีต้าร์ Charlie Brown The Chordettes | คอร์ดเพลง Charlie Brown The Chordettes | เพลง Charlie Brown The Chordettes | เนื้อเพลง Charlie Brown The Chordettes | Chord Charlie Brown The Chordettes
คอร์ด เนื้อเพลง Charlie Brown The Chordettes Chordza

25 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Closer The Chainsmokers Feat.Halsey Chordza

คอร์ด Closer The Chainsmokers Feat.Halsey | คอร์ดกีต้าร์ Closer The Chainsmokers Feat.Halsey | คอร์ดเพลง Closer The Chainsmokers Feat.Halsey | เพลง Closer The Chainsmokers Feat.Halsey | เนื้อเพลง Closer The Chainsmokers Feat.Halsey | Chord Closer The Chainsmokers Feat.Halsey
คอร์ด เนื้อเพลง Closer The Chainsmokers Feat.Halsey Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หาใหม่ SeaTwo Chordza

คอร์ด หาใหม่ SeaTwo | คอร์ดกีต้าร์ หาใหม่ SeaTwo | คอร์ดเพลง หาใหม่ SeaTwo | เพลง หาใหม่ SeaTwo | เนื้อเพลง หาใหม่ SeaTwo | Chord หาใหม่ SeaTwo
คอร์ด เนื้อเพลง หาใหม่ SeaTwo Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ขอเช็ดน้ำตา รับได้ทุกอย่าง Paper Planes Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ขอเช็ดน้ำตา รับได้ทุกอย่าง Paper Planes Chordza
คอร์ด ขอเช็ดน้ำตา รับได้ทุกอย่าง Paper Planes | เนื้อเพลง ขอเช็ดน้ำตา รับได้ทุกอย่าง Paper Planes | Chord ขอเช็ดน้ำตา รับได้ทุกอย่าง Paper Planes


คอร์ด เนื้อเพลง คนกำลังจะโดนทิ้ง Mouth To Mouth Feat.Thinneken Chordza

คอร์ด คนกำลังจะโดนทิ้ง Mouth To Mouth Feat.Thinneken | คอร์ดกีต้าร์ คนกำลังจะโดนทิ้ง Mouth To Mouth Feat.Thinneken | คอร์ดเพลง คนกำลังจะโดนทิ้ง Mouth To Mouth Feat.Thinneken | เพลง คนกำลังจะโดนทิ้ง Mouth To Mouth Feat.Thinneken | เนื้อเพลง คนกำลังจะโดนทิ้ง Mouth To Mouth Feat.Thinneken | Chord คนกำลังจะโดนทิ้ง Mouth To Mouth Feat.Thinneken
คอร์ด เนื้อเพลง คนกำลังจะโดนทิ้ง Mouth To Mouth Feat.Thinneken Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Nobody But Me Michael Buble Chordza

คอร์ด Nobody But Me Michael Buble | คอร์ดกีต้าร์ Nobody But Me Michael Buble | คอร์ดเพลง Nobody But Me Michael Buble | เพลง Nobody But Me Michael Buble | เนื้อเพลง Nobody But Me Michael Buble | Chord Nobody But Me Michael Buble
คอร์ด เนื้อเพลง Nobody But Me Michael Buble Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Dear Mother BrandNew Sunset Chordza

คอร์ด Dear Mother BrandNew Sunset | คอร์ดกีต้าร์ Dear Mother BrandNew Sunset | คอร์ดเพลง Dear Mother BrandNew Sunset | เพลง Dear Mother BrandNew Sunset | เนื้อเพลง Dear Mother BrandNew Sunset | Chord Dear Mother BrandNew Sunset
คอร์ด เนื้อเพลง Dear Mother BrandNew Sunset Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อธิษฐาน Basher Chordza

คอร์ด อธิษฐาน Basher | คอร์ดกีต้าร์ อธิษฐาน Basher | คอร์ดเพลง อธิษฐาน Basher | เพลง อธิษฐาน Basher | เนื้อเพลง อธิษฐาน Basher | Chord อธิษฐาน Basher
คอร์ด เนื้อเพลง อธิษฐาน Basher Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ห้องเก่าๆ Basher Chordza

คอร์ด ห้องเก่าๆ Basher | คอร์ดกีต้าร์ ห้องเก่าๆ Basher | คอร์ดเพลง ห้องเก่าๆ Basher | เพลง ห้องเก่าๆ Basher | เนื้อเพลง ห้องเก่าๆ Basher | Chord ห้องเก่าๆ Basher
คอร์ด เนื้อเพลง ห้องเก่าๆ Basher Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Sweets for My Sweet The Drifters Chordza

คอร์ด Sweets for My Sweet The Drifters | คอร์ดกีต้าร์ Sweets for My Sweet The Drifters | คอร์ดเพลง Sweets for My Sweet The Drifters | เพลง Sweets for My Sweet The Drifters | เนื้อเพลง Sweets for My Sweet The Drifters | Chord Sweets for My Sweet The Drifters
คอร์ด เนื้อเพลง Sweets for My Sweet The Drifters Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Save The Last Dance For Me The Drifters Chordza

คอร์ด Save The Last Dance For Me The Drifters | คอร์ดกีต้าร์ Save The Last Dance For Me The Drifters | คอร์ดเพลง Save The Last Dance For Me The Drifters | เพลง Save The Last Dance For Me The Drifters | เนื้อเพลง Save The Last Dance For Me The Drifters | Chord Save The Last Dance For Me The Drifters
คอร์ด เนื้อเพลง Save The Last Dance For Me The Drifters Chordza

24 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Dance with Me The Drifters Chordza

คอร์ด Dance with Me The Drifters | คอร์ดกีต้าร์ Dance with Me The Drifters | คอร์ดเพลง Dance with Me The Drifters | เพลง Dance with Me The Drifters | เนื้อเพลง Dance with Me The Drifters | Chord Dance with Me The Drifters
คอร์ด เนื้อเพลง Dance with Me The Drifters Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง โปเกม่อน (Pokemon) - หนุ่ม หนุมาน Chordza

คอร์ด โปเกม่อน (Pokemon) - หนุ่ม หนุมาน | คอร์ดกีต้าร์ โปเกม่อน (Pokemon) - หนุ่ม หนุมาน | คอร์ดเพลง โปเกม่อน (Pokemon) - หนุ่ม หนุมาน | เพลง โปเกม่อน (Pokemon) - หนุ่ม หนุมาน | เนื้อเพลง โปเกม่อน (Pokemon) - หนุ่ม หนุมาน | Chord โปเกม่อน (Pokemon) - หนุ่ม หนุมาน
คอร์ด เนื้อเพลง โปเกม่อน (Pokemon) - หนุ่ม หนุมาน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง (If You Cry) True Love, True Love The Drifters Chordza

คอร์ด (If You Cry) True Love, True Love The Drifters | คอร์ดกีต้าร์ (If You Cry) True Love, True Love The Drifters | คอร์ดเพลง (If You Cry) True Love, True Love The Drifters | เพลง (If You Cry) True Love, True Love The Drifters | เนื้อเพลง (If You Cry) True Love, True Love The Drifters | Chord (If You Cry) True Love, True Love The Drifters
คอร์ด เนื้อเพลง (If You Cry) True Love, True Love The Drifters Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Yakety yak The Coasters Chordza

คอร์ด Yakety yak The Coasters | คอร์ดกีต้าร์ Yakety yak The Coasters | คอร์ดเพลง Yakety yak The Coasters | เพลง Yakety yak The Coasters | เนื้อเพลง Yakety yak The Coasters | Chord Yakety yak The Coasters
คอร์ด เนื้อเพลง Yakety yak The Coasters Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Smokey Joe's Cafe The Coasters Chordza

คอร์ด Smokey Joe's Cafe The Coasters | คอร์ดกีต้าร์ Smokey Joe's Cafe The Coasters | คอร์ดเพลง Smokey Joe's Cafe The Coasters | เพลง Smokey Joe's Cafe The Coasters | เนื้อเพลง Smokey Joe's Cafe The Coasters | Chord Smokey Joe's Cafe The Coasters
คอร์ด เนื้อเพลง Smokey Joe's Cafe The Coasters Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Searchin' The Coasters Chordza

คอร์ด Searchin' The Coasters | คอร์ดกีต้าร์ Searchin' The Coasters | คอร์ดเพลง Searchin' The Coasters | เพลง Searchin' The Coasters | เนื้อเพลง Searchin' The Coasters | Chord Searchin' The Coasters
คอร์ด เนื้อเพลง Searchin' The Coasters Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Poison Ivy The Coasters Chordza

คอร์ด Poison Ivy The Coasters | คอร์ดกีต้าร์ Poison Ivy The Coasters | คอร์ดเพลง Poison Ivy The Coasters | เพลง Poison Ivy The Coasters | เนื้อเพลง Poison Ivy The Coasters | Chord Poison Ivy The Coasters
คอร์ด เนื้อเพลง Poison Ivy The Coasters Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Never On Sunday The Chordettes Chordza

คอร์ด Never On Sunday The Chordettes | คอร์ดกีต้าร์ Never On Sunday The Chordettes | คอร์ดเพลง Never On Sunday The Chordettes | เพลง Never On Sunday The Chordettes | เนื้อเพลง Never On Sunday The Chordettes | Chord Never On Sunday The Chordettes
คอร์ด เนื้อเพลง Never On Sunday The Chordettes Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Mr. Sandman The Chordettes Chordza

คอร์ด Mr. Sandman The Chordettes | คอร์ดกีต้าร์ Mr. Sandman The Chordettes | คอร์ดเพลง Mr. Sandman The Chordettes | เพลง Mr. Sandman The Chordettes | เนื้อเพลง Mr. Sandman The Chordettes | Chord Mr. Sandman The Chordettes
คอร์ด เนื้อเพลง Mr. Sandman The Chordettes Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Lonely Lip The Chordettes Chordza

คอร์ด Lonely Lip The Chordettes | คอร์ดกีต้าร์ Lonely Lip The Chordettes | คอร์ดเพลง Lonely Lip The Chordettes | เพลง Lonely Lip The Chordettes | เนื้อเพลง Lonely Lip The Chordettes | Chord Lonely Lip The Chordettes 
คอร์ด เนื้อเพลง Lonely Lip The Chordettes Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Lollipop The Chordettes Chordza

คอร์ด Lollipop The Chordettes | คอร์ดกีต้าร์ Lollipop The Chordettes | คอร์ดเพลง Lollipop The Chordettes | เพลง Lollipop The Chordettes | เนื้อเพลง Lollipop The Chordettes | Chord Lollipop The Chordettes
คอร์ด เนื้อเพลง Lollipop The Chordettes Chordza

23 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Little Egypt The Chordettes Chordza

คอร์ด Little Egypt The Chordettes | คอร์ดกีต้าร์ Little Egypt The Chordettes | คอร์ดเพลง Little Egypt The Chordettes | เพลง Little Egypt The Chordettes | เนื้อเพลง Little Egypt The Chordettes | Chord Little Egypt The Chordettes 
คอร์ด เนื้อเพลง Little Egypt The Chordettes Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Charlie Brown The Chordettes Chordza

คอร์ด Charlie Brown The Chordettes | คอร์ดกีต้าร์ Charlie Brown The Chordettes | คอร์ดเพลง Charlie Brown The Chordettes | เพลง Charlie Brown The Chordettes | เนื้อเพลง Charlie Brown The Chordettes | Chord Charlie Brown The Chordettes
คอร์ด เนื้อเพลง Charlie Brown The Chordettes Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง โซซัดโซเซ เก่ง ธชย The Voice Chordza

คอร์ด โซซัดโซเซ เก่ง ธชย The Voice | คอร์ดกีต้าร์ โซซัดโซเซ เก่ง ธชย The Voice | คอร์ดเพลง โซซัดโซเซ เก่ง ธชย The Voice | เพลง โซซัดโซเซ เก่ง ธชย The Voice | เนื้อเพลง โซซัดโซเซ เก่ง ธชย The Voice | Chord โซซัดโซเซ เก่ง ธชย The Voice
คอร์ด เนื้อเพลง โซซัดโซเซ เก่ง ธชย The Voice Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง มารหัวใจ อัญชุลีอร บัวแก้ว Chordza

คอร์ด มารหัวใจ อัญชุลีอร บัวแก้ว | คอร์ดกีต้าร์ มารหัวใจ อัญชุลีอร บัวแก้ว | คอร์ดเพลง มารหัวใจ อัญชุลีอร บัวแก้ว | เพลง มารหัวใจ อัญชุลีอร บัวแก้ว | เนื้อเพลง มารหัวใจ อัญชุลีอร บัวแก้ว | Chord มารหัวใจ อัญชุลีอร บัวแก้ว
คอร์ด เนื้อเพลง มารหัวใจ อัญชุลีอร บัวแก้ว Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง พรานล่อเนื้อ สุเมธ & เดอะปั๋ง Chordza

คอร์ด พรานล่อเนื้อ สุเมธ & เดอะปั๋ง | คอร์ดกีต้าร์ พรานล่อเนื้อ สุเมธ & เดอะปั๋ง | คอร์ดเพลง พรานล่อเนื้อ สุเมธ & เดอะปั๋ง | เพลง พรานล่อเนื้อ สุเมธ & เดอะปั๋ง | เนื้อเพลง พรานล่อเนื้อ สุเมธ & เดอะปั๋ง | Chord พรานล่อเนื้อ สุเมธ & เดอะปั๋ง
คอร์ด เนื้อเพลง พรานล่อเนื้อ สุเมธ & เดอะปั๋ง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แล้วมันจะผ่านไป ลูกศร วฤทธรัชต์ Chordza

คอร์ด แล้วมันจะผ่านไป ลูกศร วฤทธรัชต์ | คอร์ดกีต้าร์ แล้วมันจะผ่านไป ลูกศร วฤทธรัชต์ | คอร์ดเพลง แล้วมันจะผ่านไป ลูกศร วฤทธรัชต์ | เพลง แล้วมันจะผ่านไป ลูกศร วฤทธรัชต์ | เนื้อเพลง แล้วมันจะผ่านไป ลูกศร วฤทธรัชต์ | Chord แล้วมันจะผ่านไป ลูกศร วฤทธรัชต์
คอร์ด เนื้อเพลง แล้วมันจะผ่านไป ลูกศร วฤทธรัชต์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หนังสือที่ไม่เคยอ่าน รุจ ศุภรุจ The Star 4 Chordza

คอร์ด หนังสือที่ไม่เคยอ่าน รุจ ศุภรุจ The Star 4 | คอร์ดกีต้าร์ หนังสือที่ไม่เคยอ่าน รุจ ศุภรุจ The Star 4 | คอร์ดเพลง หนังสือที่ไม่เคยอ่าน รุจ ศุภรุจ The Star 4 | เพลง หนังสือที่ไม่เคยอ่าน รุจ ศุภรุจ The Star 4 | เนื้อเพลง หนังสือที่ไม่เคยอ่าน รุจ ศุภรุจ The Star 4 | Chord หนังสือที่ไม่เคยอ่าน รุจ ศุภรุจ The Star 4
คอร์ด เนื้อเพลง หนังสือที่ไม่เคยอ่าน รุจ ศุภรุจ The Star 4 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ภาพลวงตา มาช่า Chordza

คอร์ด ภาพลวงตา มาช่า | คอร์ดกีต้าร์ ภาพลวงตา มาช่า | คอร์ดเพลง ภาพลวงตา มาช่า | เพลง ภาพลวงตา มาช่า | เนื้อเพลง ภาพลวงตา มาช่า | Chord ภาพลวงตา มาช่า
คอร์ด เนื้อเพลง ภาพลวงตา มาช่า Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ผิดเวลาต้องตัดใจ ฟิล์ม ณรินทร์ทิพย์ อาร์สยาม Chordza

คอร์ด ผิดเวลาต้องตัดใจ ฟิล์ม ณรินทร์ทิพย์ อาร์สยาม | คอร์ดกีต้าร์ ผิดเวลาต้องตัดใจ ฟิล์ม ณรินทร์ทิพย์ อาร์สยาม | คอร์ดเพลง ผิดเวลาต้องตัดใจ ฟิล์ม ณรินทร์ทิพย์ อาร์สยาม | เพลง ผิดเวลาต้องตัดใจ ฟิล์ม ณรินทร์ทิพย์ อาร์สยาม | เนื้อเพลง ผิดเวลาต้องตัดใจ ฟิล์ม ณรินทร์ทิพย์ อาร์สยาม | Chord ผิดเวลาต้องตัดใจ ฟิล์ม ณรินทร์ทิพย์ อาร์สยาม
คอร์ด เนื้อเพลง ผิดเวลาต้องตัดใจ ฟิล์ม ณรินทร์ทิพย์ อาร์สยาม Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง น้ำตาสาววาริน จินตหรา พูนลาภ Chordza

คอร์ด น้ำตาสาววาริน จินตหรา พูนลาภ | คอร์ดกีต้าร์ น้ำตาสาววาริน จินตหรา พูนลาภ | คอร์ดเพลง น้ำตาสาววาริน จินตหรา พูนลาภ | เพลง น้ำตาสาววาริน จินตหรา พูนลาภ | เนื้อเพลง น้ำตาสาววาริน จินตหรา พูนลาภ | Chord น้ำตาสาววาริน จินตหรา พูนลาภ
คอร์ด เนื้อเพลง น้ำตาสาววาริน จินตหรา พูนลาภ Chordza

22 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Just between you and me The Chordettes Chordza

คอร์ด Just between you and me The Chordettes | คอร์ดกีต้าร์ Just between you and me The Chordettes | คอร์ดเพลง Just between you and me The Chordettes | เพลง Just between you and me The Chordettes | เนื้อเพลง Just between you and me The Chordettes | Chord Just between you and me The Chordettes
คอร์ด เนื้อเพลง Just between you and me The Chordettes Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Eddie My Love The Chordettes Chordza

คอร์ด Eddie My Love The Chordettes | คอร์ดกีต้าร์ Eddie My Love The Chordettes | คอร์ดเพลง Eddie My Love The Chordettes | เพลง Eddie My Love The Chordettes | เนื้อเพลง Eddie My Love The Chordettes | Chord Eddie My Love The Chordettes
คอร์ด เนื้อเพลง Eddie My Love The Chordettes Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Born To Be With You The Chordettes Chordza

คอร์ด Born To Be With You The Chordettes | คอร์ดกีต้าร์ Born To Be With You The Chordettes | คอร์ดเพลง Born To Be With You The Chordettes | เพลง Born To Be With You The Chordettes | เนื้อเพลง Born To Be With You The Chordettes | Chord Born To Be With You The Chordettes
คอร์ด เนื้อเพลง Born To Be With You The Chordettes Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Yellow Bird The Brothers Four Chordza

คอร์ด Yellow Bird The Brothers Four | คอร์ดกีต้าร์ Yellow Bird The Brothers Four | คอร์ดเพลง Yellow Bird The Brothers Four | เพลง Yellow Bird The Brothers Four | เนื้อเพลง Yellow Bird The Brothers Four | Chord Yellow Bird The Brothers Four
คอร์ด เนื้อเพลง Yellow Bird The Brothers Four Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Tie Me Kangaroo Down Sport The Brothers Four Chordza

คอร์ด Tie Me Kangaroo Down Sport The Brothers Four | คอร์ดกีต้าร์ Tie Me Kangaroo Down Sport The Brothers Four | คอร์ดเพลง Tie Me Kangaroo Down Sport The Brothers Four | เพลง Tie Me Kangaroo Down Sport The Brothers Four | เนื้อเพลง Tie Me Kangaroo Down Sport The Brothers Four | Chord Tie Me Kangaroo Down Sport The Brothers Four
คอร์ด เนื้อเพลง Tie Me Kangaroo Down Sport The Brothers Four Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง The Green Leaves of Summer The Brothers Four Chordza

คอร์ด The Green Leaves of Summer The Brothers Four | คอร์ดกีต้าร์ The Green Leaves of Summer The Brothers Four | คอร์ดเพลง The Green Leaves of Summer The Brothers Four | เพลง The Green Leaves of Summer The Brothers Four | เนื้อเพลง The Green Leaves of Summer The Brothers Four | Chord The Green Leaves of Summer The Brothers Four
คอร์ด เนื้อเพลง The Green Leaves of Summer The Brothers Four Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Some Kind Of Wonderful The Brothers Four Chordza

คอร์ด Some Kind Of Wonderful The Brothers Four | คอร์ดกีต้าร์ Some Kind Of Wonderful The Brothers Four | คอร์ดเพลง Some Kind Of Wonderful The Brothers Four | เพลง Some Kind Of Wonderful The Brothers Four | เนื้อเพลง Some Kind Of Wonderful The Brothers Four | Chord Some Kind Of Wonderful The Brothers Four
คอร์ด เนื้อเพลง Some Kind Of Wonderful The Brothers Four Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Hard Working The Brothers Four Chordza

คอร์ด Hard Working The Brothers Four | คอร์ดกีต้าร์ Hard Working The Brothers Four | คอร์ดเพลง Hard Working The Brothers Four | เพลง Hard Working The Brothers Four | เนื้อเพลง Hard Working The Brothers Four | Chord Hard Working The Brothers Four
คอร์ด เนื้อเพลง Hard Working The Brothers Four Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักแท้มีจริงหรือเปล่า Mr.Lazy Feat.แพรว คณิตกุล Chordza

คอร์ด รักแท้มีจริงหรือเปล่า Mr.Lazy Feat.แพรว คณิตกุล | คอร์ดกีต้าร์ รักแท้มีจริงหรือเปล่า Mr.Lazy Feat.แพรว คณิตกุล | คอร์ดเพลง รักแท้มีจริงหรือเปล่า Mr.Lazy Feat.แพรว คณิตกุล | เพลง รักแท้มีจริงหรือเปล่า Mr.Lazy Feat.แพรว คณิตกุล | เนื้อเพลง รักแท้มีจริงหรือเปล่า Mr.Lazy Feat.แพรว คณิตกุล | Chord รักแท้มีจริงหรือเปล่า Mr.Lazy Feat.แพรว คณิตกุล
คอร์ด เนื้อเพลง รักแท้มีจริงหรือเปล่า Mr.Lazy Feat.แพรว คณิตกุล Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ซอยยิก Double Tab Chordza

คอร์ด ซอยยิก Double Tab | คอร์ดกีต้าร์ ซอยยิก Double Tab | คอร์ดเพลง ซอยยิก Double Tab | เพลง ซอยยิก Double Tab | เนื้อเพลง ซอยยิก Double Tab | Chord ซอยยิก Double Tab
คอร์ด เนื้อเพลง ซอยยิก Double Tab Chordza

21 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ฉันจะยอม Cairotera Chordza

คอร์ด ฉันจะยอม Cairotera | คอร์ดกีต้าร์ ฉันจะยอม Cairotera | คอร์ดเพลง ฉันจะยอม Cairotera | เพลง ฉันจะยอม Cairotera | เนื้อเพลง ฉันจะยอม Cairotera | Chord ฉันจะยอม Cairotera
คอร์ด เนื้อเพลง ฉันจะยอม Cairotera Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ก่อนหมดคืนนี้ BossVutt Chordza

คอร์ด ก่อนหมดคืนนี้ BossVutt | คอร์ดกีต้าร์ ก่อนหมดคืนนี้ BossVutt | คอร์ดเพลง ก่อนหมดคืนนี้ BossVutt | เพลง ก่อนหมดคืนนี้ BossVutt  
คอร์ด เนื้อเพลง ก่อนหมดคืนนี้ BossVutt Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ต้องดีสักเท่าไร Microphone Chordza

คอร์ด ต้องดีสักเท่าไร - Microphone | คอร์ดกีต้าร์ ต้องดีสักเท่าไร - Microphone | คอร์ดเพลง ต้องดีสักเท่าไร - Microphone | เพลง ต้องดีสักเท่าไร - Microphone | เนื้อเพลง ต้องดีสักเท่าไร - Microphone | Chord ต้องดีสักเท่าไร - Microphone
คอร์ด เนื้อเพลง ต้องดีสักเท่าไร - Microphone Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ขุนช้าง (Loserman) พี่เกม พ่อกระต่ายป่า Chordza

คอร์ด ขุนช้าง (Loserman) พี่เกม พ่อกระต่ายป่า | คอร์ดกีต้าร์ ขุนช้าง (Loserman) พี่เกม พ่อกระต่ายป่า | คอร์ดเพลง ขุนช้าง (Loserman) พี่เกม พ่อกระต่ายป่า | เพลง ขุนช้าง (Loserman) พี่เกม พ่อกระต่ายป่า | เนื้อเพลง ขุนช้าง (Loserman) พี่เกม พ่อกระต่ายป่า | Chord ขุนช้าง (Loserman) พี่เกม พ่อกระต่ายป่า
คอร์ด เนื้อเพลง ขุนช้าง (Loserman) พี่เกม พ่อกระต่ายป่า Chordza

20 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง I Wanna Love You โป่ง ปฐมพงษ์ Feat.The Sun Chordza

คอร์ด I Wanna Love You โป่ง ปฐมพงษ์ Feat.The Sun | คอร์ดกีต้าร์ I Wanna Love You โป่ง ปฐมพงษ์ Feat.The Sun | คอร์ดเพลง I Wanna Love You โป่ง ปฐมพงษ์ Feat.The Sun | เพลง I Wanna Love You โป่ง ปฐมพงษ์ Feat.The Sun | เนื้อเพลง I Wanna Love You โป่ง ปฐมพงษ์ Feat.The Sun | Chord I Wanna Love You โป่ง ปฐมพงษ์ Feat.The Sun
คอร์ด เนื้อเพลง I Wanna Love You โป่ง ปฐมพงษ์ Feat.The Sun Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เพิ่งเข้าใจ เจ เจตริน Chordza

คอร์ด เพิ่งเข้าใจ เจ เจตริน | คอร์ดกีต้าร์ เพิ่งเข้าใจ เจ เจตริน | คอร์ดเพลง เพิ่งเข้าใจ เจ เจตริน | เพลง เพิ่งเข้าใจ เจ เจตริน | เนื้อเพลง เพิ่งเข้าใจ เจ เจตริน | Chord เพิ่งเข้าใจ เจ เจตริน
คอร์ด เนื้อเพลง เพิ่งเข้าใจ เจ เจตริน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อัตตา วงตาวัน Chordza

คอร์ด อัตตา วงตาวัน | คอร์ดกีต้าร์ อัตตา วงตาวัน | คอร์ดเพลง อัตตา วงตาวัน | เพลง อัตตา วงตาวัน | เนื้อเพลง อัตตา วงตาวัน | Chord อัตตา วงตาวัน
คอร์ด เนื้อเพลง อัตตา วงตาวัน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สองจิตสองใจ มอส ปฏิภาณ Chordza

คอร์ด สองจิตสองใจ มอส ปฏิภาณ | คอร์ดกีต้าร์ สองจิตสองใจ มอส ปฏิภาณ | คอร์ดเพลง สองจิตสองใจ มอส ปฏิภาณ | เพลง สองจิตสองใจ มอส ปฏิภาณ | เนื้อเพลง สองจิตสองใจ มอส ปฏิภาณ | Chord สองจิตสองใจ มอส ปฏิภาณ
คอร์ด เนื้อเพลง สองจิตสองใจ มอส ปฏิภาณ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่อยากจะทำอย่างนี้เลย จอห์น รัตนเวโรจน์ Chordza

คอร์ด ไม่อยากจะทำอย่างนี้เลย จอห์น รัตนเวโรจน์ | คอร์ดกีต้าร์ ไม่อยากจะทำอย่างนี้เลย จอห์น รัตนเวโรจน์ | คอร์ดเพลง ไม่อยากจะทำอย่างนี้เลย จอห์น รัตนเวโรจน์ | เพลง ไม่อยากจะทำอย่างนี้เลย จอห์น รัตนเวโรจน์ | เนื้อเพลง ไม่อยากจะทำอย่างนี้เลย จอห์น รัตนเวโรจน์ | Chord ไม่อยากจะทำอย่างนี้เลย จอห์น รัตนเวโรจน์
คอร์ด เนื้อเพลง ไม่อยากจะทำอย่างนี้เลย จอห์น รัตนเวโรจน์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่รู้เท่าไหร่จริงๆ U.H.T Chordza

คอร์ด ไม่รู้เท่าไหร่จริงๆ U.H.T | คอร์ดกีต้าร์ ไม่รู้เท่าไหร่จริงๆ U.H.T | คอร์ดเพลง ไม่รู้เท่าไหร่จริงๆ U.H.T | เพลง ไม่รู้เท่าไหร่จริงๆ U.H.T | เนื้อเพลง ไม่รู้เท่าไหร่จริงๆ U.H.T | Chord ไม่รู้เท่าไหร่จริงๆ U.H.T
คอร์ด เนื้อเพลง ไม่รู้เท่าไหร่จริงๆ U.H.T Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Fin (วันทอง) The Rube Chordza

คอร์ด Fin (วันทอง) The Rube | คอร์ดกีต้าร์ Fin (วันทอง) The Rube | คอร์ดเพลง Fin (วันทอง) The Rube | เพลง Fin (วันทอง) The Rube | เนื้อเพลง Fin (วันทอง) The Rube | Chord Fin (วันทอง) The Rube
คอร์ด เนื้อเพลง Fin (วันทอง) The Rube Chordza

19 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง คนมาที่หลัง Student Ugly Chordza

คอร์ด คนมาที่หลัง Student Ugly | คอร์ดกีต้าร์ คนมาที่หลัง Student Ugly | คอร์ดเพลง คนมาที่หลัง Student Ugly | เพลง คนมาที่หลัง Student Ugly | เนื้อเพลง คนมาที่หลัง Student Ugly | Chord คนมาที่หลัง Student Ugly
คอร์ด เนื้อเพลง คนมาที่หลัง Student Ugly Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อยากพับแผ่นฟ้า ไม้เมือง Chordza

คอร์ด อยากพับแผ่นฟ้า ไม้เมือง | คอร์ดกีต้าร์ อยากพับแผ่นฟ้า ไม้เมือง | คอร์ดเพลง อยากพับแผ่นฟ้า ไม้เมือง | เพลง อยากพับแผ่นฟ้า ไม้เมือง | เนื้อเพลง อยากพับแผ่นฟ้า ไม้เมือง | Chord อยากพับแผ่นฟ้า ไม้เมือง
คอร์ด เนื้อเพลง อยากพับแผ่นฟ้า ไม้เมือง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ลมหายใจที่หายไป แหนม รณเดช วงศาโรจน์ Chordza

คอร์ด ลมหายใจที่หายไป แหนม รณเดช วงศาโรจน์ | คอร์ดกีต้าร์ ลมหายใจที่หายไป แหนม รณเดช วงศาโรจน์ | คอร์ดเพลง ลมหายใจที่หายไป แหนม รณเดช วงศาโรจน์ | เพลง ลมหายใจที่หายไป แหนม รณเดช วงศาโรจน์ | เนื้อเพลง ลมหายใจที่หายไป แหนม รณเดช วงศาโรจน์ | Chord ลมหายใจที่หายไป แหนม รณเดช วงศาโรจน์
คอร์ด เนื้อเพลง ลมหายใจที่หายไป แหนม รณเดช วงศาโรจน์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เสียทองเท่าหัว แนน วาทิยา Chordza

คอร์ด เสียทองเท่าหัว แนน วาทิยา | คอร์ดกีต้าร์ เสียทองเท่าหัว แนน วาทิยา | คอร์ดเพลง เสียทองเท่าหัว แนน วาทิยา | เพลง เสียทองเท่าหัว แนน วาทิยา | เนื้อเพลง เสียทองเท่าหัว แนน วาทิยา | Chord เสียทองเท่าหัว แนน วาทิยา
คอร์ด เนื้อเพลง เสียทองเท่าหัว แนน วาทิยา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ทำไมเรายังไม่วาร์ป The Octopuss Chordza

คอร์ด ทำไมเรายังไม่วาร์ป The Octopuss | คอร์ดกีต้าร์ ทำไมเรายังไม่วาร์ป The Octopuss | คอร์ดเพลง ทำไมเรายังไม่วาร์ป The Octopuss | เพลง ทำไมเรายังไม่วาร์ป The Octopuss | เนื้อเพลง ทำไมเรายังไม่วาร์ป The Octopuss | Chord ทำไมเรายังไม่วาร์ป The Octopuss
คอร์ด เนื้อเพลง ทำไมเรายังไม่วาร์ป The Octopuss Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง มนต์การเมือง คำรณ สัมบุญณานนท์ Chordza

คอร์ด มนต์การเมือง คำรณ สัมบุญณานนท์ | คอร์ดกีต้าร์ มนต์การเมือง คำรณ สัมบุญณานนท์ | คอร์ดเพลง มนต์การเมือง คำรณ สัมบุญณานนท์ | เพลง มนต์การเมือง คำรณ สัมบุญณานนท์ | เนื้อเพลง มนต์การเมือง คำรณ สัมบุญณานนท์ | Chord มนต์การเมือง คำรณ สัมบุญณานนท์
คอร์ด เนื้อเพลง มนต์การเมือง คำรณ สัมบุญณานนท์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ขอ Sea Scape Chordza

คอร์ด ขอ Sea Scape | คอร์ดกีต้าร์ ขอ Sea Scape | คอร์ดเพลง ขอ Sea Scape | เพลง ขอ Sea Scape | เนื้อเพลง ขอ Sea Scape | Chord ขอ Sea Scape
คอร์ด เนื้อเพลง ขอ Sea Scape Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คิด (quit) 60sick Chordza

คอร์ด คิด (quit) 60sick | คอร์ดกีต้าร์ คิด (quit) 60sick | คอร์ดเพลง คิด (quit) 60sick | เพลง คิด (quit) 60sick | เนื้อเพลง คิด (quit) 60sick | Chord คิด (quit) 60sick
คอร์ด เนื้อเพลง คิด (quit) 60sick Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I AM THE BEST 2ne1 Chordza

คอร์ด I AM THE BEST 2ne1 | คอร์ดกีต้าร์ I AM THE BEST 2ne1 | คอร์ดเพลง I AM THE BEST 2ne1 | เพลง I AM THE BEST 2ne1 | เนื้อเพลง I AM THE BEST 2ne1 | Chord I AM THE BEST 2ne1
คอร์ด เนื้อเพลง I AM THE BEST 2ne1 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Fire 2ne1 Chordza

คอร์ด Fire 2ne1 | คอร์ดกีต้าร์ Fire 2ne1 | คอร์ดเพลง Fire 2ne1 | เพลง Fire 2ne1 | เนื้อเพลง Fire 2ne1 | Chord Fire 2ne1
คอร์ด เนื้อเพลง Fire 2ne1 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ยอมแพ้ ไท ธนาวุฒิ Chordza

คอร์ด ยอมแพ้ ไท ธนาวุฒิ | คอร์ดกีต้าร์ ยอมแพ้ ไท ธนาวุฒิ | คอร์ดเพลง ยอมแพ้ ไท ธนาวุฒิ | เพลง ยอมแพ้ ไท ธนาวุฒิ | เนื้อเพลง ยอมแพ้ ไท ธนาวุฒิ | Chord ยอมแพ้ ไท ธนาวุฒิ
คอร์ด เนื้อเพลง ยอมแพ้ ไท ธนาวุฒิ Chordza

18 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ยังไงฉันก็รักเธอ เสก Loso Chordza

คอร์ด ยังไงฉันก็รักเธอ เสก Loso | คอร์ดกีต้าร์ ยังไงฉันก็รักเธอ เสก Loso | คอร์ดเพลง ยังไงฉันก็รักเธอ เสก Loso | เพลง ยังไงฉันก็รักเธอ เสก Loso | เนื้อเพลง ยังไงฉันก็รักเธอ เสก Loso | Chord ยังไงฉันก็รักเธอ เสก Loso
คอร์ด เนื้อเพลง ยังไงฉันก็รักเธอ เสก Loso Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง พ่อ เสก Loso Chordza

คอร์ด พ่อ เสก Loso | คอร์ดกีต้าร์ พ่อ เสก Loso | คอร์ดเพลง พ่อ เสก Loso | เพลง พ่อ เสก Loso | เนื้อเพลง พ่อ เสก Loso | Chord พ่อ เสก Loso
คอร์ด เนื้อเพลง พ่อ เสก Loso Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ผู้สาวเก่า เมย์ จิราพร Chordza

คอร์ด ผู้สาวเก่า เมย์ จิราพร | คอร์ดกีต้าร์ ผู้สาวเก่า เมย์ จิราพร | คอร์ดเพลง ผู้สาวเก่า เมย์ จิราพร | เพลง ผู้สาวเก่า เมย์ จิราพร | เนื้อเพลง ผู้สาวเก่า เมย์ จิราพร | Chord ผู้สาวเก่า เมย์ จิราพร
คอร์ด เนื้อเพลง ผู้สาวเก่า เมย์ จิราพร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฮักส่ำได๋อ้ายกะถิ่ม เนสกาแฟ สะแบงบิน Chordza

คอร์ด ฮักส่ำได๋อ้ายกะถิ่ม เนสกาแฟ สะแบงบิน | คอร์ดกีต้าร์ ฮักส่ำได๋อ้ายกะถิ่ม เนสกาแฟ สะแบงบิน | คอร์ดเพลง ฮักส่ำได๋อ้ายกะถิ่ม เนสกาแฟ สะแบงบิน
คอร์ด เนื้อเพลง ฮักส่ำได๋อ้ายกะถิ่ม เนสกาแฟ สะแบงบิน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สองเราเท่ากัน เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ Chordza

คอร์ด สองเราเท่ากัน เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | คอร์ดกีต้าร์ สองเราเท่ากัน เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | คอร์ดเพลง สองเราเท่ากัน เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | เพลง สองเราเท่ากัน เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | เนื้อเพลง สองเราเท่ากัน เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | Chord สองเราเท่ากัน เต๋อ เรวัต พุทธินันท์
คอร์ด เนื้อเพลง สองเราเท่ากัน เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สมปองน้องสมชาย เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ Chordza

คอร์ด สมปองน้องสมชาย เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | คอร์ดกีต้าร์ สมปองน้องสมชาย เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | คอร์ดเพลง สมปองน้องสมชาย เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | เพลง สมปองน้องสมชาย เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | เนื้อเพลง สมปองน้องสมชาย เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ | Chord สมปองน้องสมชาย เต๋อ เรวัต พุทธินันท์
คอร์ด เนื้อเพลง สมปองน้องสมชาย เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ใจฝ่อ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง Chordza

คอร์ด ใจฝ่อ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง | คอร์ดกีต้าร์ ใจฝ่อ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง | คอร์ดเพลง ใจฝ่อ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง | เพลง ใจฝ่อ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง | เนื้อเพลง ใจฝ่อ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง | Chord ใจฝ่อ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
คอร์ด เนื้อเพลง ใจฝ่อ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่รักก็ลา อรอรีย์ Chordza

คอร์ด ไม่รักก็ลา อรอรีย์ | คอร์ดกีต้าร์ ไม่รักก็ลา อรอรีย์ | คอร์ดเพลง ไม่รักก็ลา อรอรีย์ | เพลง ไม่รักก็ลา อรอรีย์ | เนื้อเพลง ไม่รักก็ลา อรอรีย์ | Chord ไม่รักก็ลา อรอรีย์
คอร์ด เนื้อเพลง ไม่รักก็ลา อรอรีย์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ต้องมีเหตุผล วารุณี สุนทรีสวัสดิ์ Chordza

คอร์ด ไม่ต้องมีเหตุผล วารุณี สุนทรีสวัสดิ์ | คอร์ดกีต้าร์ ไม่ต้องมีเหตุผล วารุณี สุนทรีสวัสดิ์ | คอร์ดเพลง ไม่ต้องมีเหตุผล วารุณี สุนทรีสวัสดิ์ | เพลง ไม่ต้องมีเหตุผล วารุณี สุนทรีสวัสดิ์ | เนื้อเพลง ไม่ต้องมีเหตุผล วารุณี สุนทรีสวัสดิ์ | Chord ไม่ต้องมีเหตุผล วารุณี สุนทรีสวัสดิ์
คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ต้องมีเหตุผล วารุณี สุนทรีสวัสดิ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แอบรัก วง Yes Sir Chordza

คอร์ด แอบรัก วง Yes Sir | คอร์ดกีต้าร์ แอบรัก วง Yes Sir | คอร์ดเพลง แอบรัก วง Yes Sir | เพลง แอบรัก วง Yes Sir | เนื้อเพลง แอบรัก วง Yes Sir | Chord แอบรัก วง Yes Sir
คอร์ด เนื้อเพลง แอบรัก วง Yes Sir Chordza

17 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ลูกชิ้นของฉัน พลับ จุฑาภัทร Chordza

คอร์ด ลูกชิ้นของฉัน พลับ จุฑาภัทร | คอร์ดกีต้าร์ ลูกชิ้นของฉัน พลับ จุฑาภัทร | คอร์ดเพลง ลูกชิ้นของฉัน พลับ จุฑาภัทร | เพลง ลูกชิ้นของฉัน พลับ จุฑาภัทร | เนื้อเพลง ลูกชิ้นของฉัน พลับ จุฑาภัทร | Chord ลูกชิ้นของฉัน พลับ จุฑาภัทร
คอร์ด เนื้อเพลง ลูกชิ้นของฉัน พลับ จุฑาภัทร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ป่าประท้วง ชินกร ไกรลาศ Chordza

คอร์ด ป่าประท้วง ชินกร ไกรลาศ | คอร์ดกีต้าร์ ป่าประท้วง ชินกร ไกรลาศ | คอร์ดเพลง ป่าประท้วง ชินกร ไกรลาศ | เพลง ป่าประท้วง ชินกร ไกรลาศ | เนื้อเพลง ป่าประท้วง ชินกร ไกรลาศ | Chord ป่าประท้วง ชินกร ไกรลาศ
คอร์ด เนื้อเพลง ป่าประท้วง ชินกร ไกรลาศ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักสาวเกาะลันตา กินรี Chordza

คอร์ด รักสาวเกาะลันตา กินรี | คอร์ดกีต้าร์ รักสาวเกาะลันตา กินรี | คอร์ดเพลง รักสาวเกาะลันตา กินรี | เพลง รักสาวเกาะลันตา กินรี | เนื้อเพลง รักสาวเกาะลันตา กินรี | Chord รักสาวเกาะลันตา กินรี
คอร์ด เนื้อเพลง รักสาวเกาะลันตา กินรี Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง มโหรีคีย์สะอื้น กฤษ บุญยะเลี้ยง Chordza

คอร์ด มโหรีคีย์สะอื้น กฤษ บุญยะเลี้ยง | คอร์ดกีต้าร์ มโหรีคีย์สะอื้น กฤษ บุญยะเลี้ยง | คอร์ดเพลง มโหรีคีย์สะอื้น กฤษ บุญยะเลี้ยง | เพลง มโหรีคีย์สะอื้น กฤษ บุญยะเลี้ยง | เนื้อเพลง มโหรีคีย์สะอื้น กฤษ บุญยะเลี้ยง | Chord มโหรีคีย์สะอื้น กฤษ บุญยะเลี้ยง
คอร์ด เนื้อเพลง มโหรีคีย์สะอื้น กฤษ บุญยะเลี้ยง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ซากเดน Ultra Chuadz Chordza

คอร์ด ซากเดน Ultra Chuadz | คอร์ดกีต้าร์ ซากเดน Ultra Chuadz | คอร์ดเพลง ซากเดน Ultra Chuadz | เพลง ซากเดน Ultra Chuadz | เนื้อเพลง ซากเดน Ultra Chuadz | Chord ซากเดน Ultra Chuadz
คอร์ด เนื้อเพลง ซากเดน Ultra Chuadz Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Sleep Tight (03.00 A.M.) Solitude Is Bliss Chordza

คอร์ด Sleep Tight (03.00 A.M.) Solitude Is Bliss | คอร์ดกีต้าร์ Sleep Tight (03.00 A.M.) Solitude Is Bliss | คอร์ดเพลง Sleep Tight (03.00 A.M.) Solitude Is Bliss | เพลง Sleep Tight (03.00 A.M.) Solitude Is Bliss | เนื้อเพลง Sleep Tight (03.00 A.M.) Solitude Is Bliss | Chord Sleep Tight (03.00 A.M.) Solitude Is Bliss
คอร์ด เนื้อเพลง Sleep Tight (03.00 A.M.) Solitude Is Bliss Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I've Gone Blind Silly Fools Chordza

คอร์ด I've Gone Blind Silly Fools | คอร์ดกีต้าร์ I've Gone Blind Silly Fools | คอร์ดเพลง I've Gone Blind Silly Fools | เพลง I've Gone Blind Silly Fools | เนื้อเพลง I've Gone Blind Silly Fools | Chord I've Gone Blind Silly Fools
คอร์ด เนื้อเพลง I've Gone Blind Silly Fools Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ตัวแทน Maiyarap (ไมยราพ) Chordza

คอร์ด ตัวแทน Maiyarap (ไมยราพ) | คอร์ดกีต้าร์ ตัวแทน Maiyarap (ไมยราพ) | คอร์ดเพลง ตัวแทน Maiyarap (ไมยราพ) | เพลง ตัวแทน Maiyarap (ไมยราพ) | เนื้อเพลง ตัวแทน Maiyarap (ไมยราพ) | Chord ตัวแทน Maiyarap (ไมยราพ)
คอร์ด เนื้อเพลง ตัวแทน Maiyarap (ไมยราพ) Chordza

16 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง รักเธอแต่เธอไม่รู้ Lift-Oil Chordza

คอร์ด รักเธอแต่เธอไม่รู้ Lift-Oil | คอร์ดกีต้าร์ รักเธอแต่เธอไม่รู้ Lift-Oil | คอร์ดเพลง รักเธอแต่เธอไม่รู้ Lift-Oil | เพลง รักเธอแต่เธอไม่รู้ Lift-Oil | เนื้อเพลง รักเธอแต่เธอไม่รู้ Lift-Oil | Chord รักเธอแต่เธอไม่รู้ Lift-Oil
คอร์ด เนื้อเพลง รักเธอแต่เธอไม่รู้ Lift-Oil Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง น้อยใจ Lift-Oil Chordza

คอร์ด น้อยใจ Lift-Oil | คอร์ดกีต้าร์ น้อยใจ Lift-Oil | คอร์ดเพลง น้อยใจ Lift-Oil | เพลง น้อยใจ Lift-Oil | เนื้อเพลง น้อยใจ Lift-Oil | Chord น้อยใจ Lift-Oil
คอร์ด เนื้อเพลง น้อยใจ Lift-Oil Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กลัว Lift-Oil Chordza

คอร์ด กลัว Lift-Oil | คอร์ดกีต้าร์ กลัว Lift-Oil | คอร์ดเพลง กลัว Lift-Oil | เพลง กลัว Lift-Oil | เนื้อเพลง กลัว Lift-Oil | Chord กลัว Lift-Oil
คอร์ด เนื้อเพลง กลัว Lift-Oil Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ปราสาททราย Clash Chordza

คอร์ด ปราสาททราย Clash | คอร์ดกีต้าร์ ปราสาททราย Clash | คอร์ดเพลง ปราสาททราย Clash | เพลง ปราสาททราย Clash | เนื้อเพลง ปราสาททราย Clash | Chord ปราสาททราย Clash
คอร์ด เนื้อเพลง ปราสาททราย Clash Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ขอเพียงได้เจอ แอน ธิติมา Chordza

คอร์ด ขอเพียงได้เจอ แอน ธิติมา | คอร์ดกีต้าร์ ขอเพียงได้เจอ แอน ธิติมา | คอร์ดเพลง ขอเพียงได้เจอ แอน ธิติมา | เพลง ขอเพียงได้เจอ แอน ธิติมา  
คอร์ด เนื้อเพลง ขอเพียงได้เจอ แอน ธิติมา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รู้ว่าแม่เหนื่อย มินตรา น่านเจ้า Chordza

คอร์ด รู้ว่าแม่เหนื่อย มินตรา น่านเจ้า | คอร์ดกีต้าร์ รู้ว่าแม่เหนื่อย มินตรา น่านเจ้า | คอร์ดเพลง รู้ว่าแม่เหนื่อย มินตรา น่านเจ้า | เพลง รู้ว่าแม่เหนื่อย มินตรา น่านเจ้า | เนื้อเพลง รู้ว่าแม่เหนื่อย มินตรา น่านเจ้า | Chord รู้ว่าแม่เหนื่อย มินตรา น่านเจ้า
คอร์ด เนื้อเพลง รู้ว่าแม่เหนื่อย มินตรา น่านเจ้า Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กลัวที่เก่า แดน บีม Chordza

คอร์ด กลัวที่เก่า แดน บีม | คอร์ดกีต้าร์ กลัวที่เก่า แดน บีม | คอร์ดเพลง กลัวที่เก่า แดน บีม | เพลง กลัวที่เก่า แดน บีม | เนื้อเพลง กลัวที่เก่า แดน บีม | Chord กลัวที่เก่า แดน บีม
คอร์ด เนื้อเพลง กลัวที่เก่า แดน บีม Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนดีพี่มาง้อ เบิ้ล ปทุมราช Feat.ธัญญ่า อาร์สยาม Chordza

คอร์ด คนดีพี่มาง้อ เบิ้ล ปทุมราช Feat.ธัญญ่า อาร์สยาม | คอร์ดกีต้าร์ คนดีพี่มาง้อ เบิ้ล ปทุมราช Feat.ธัญญ่า อาร์สยาม 
คอร์ด เนื้อเพลง คนดีพี่มาง้อ เบิ้ล ปทุมราช Feat.ธัญญ่า อาร์สยาม Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง บินเอย เบล สุพล Chordza

คอร์ด บินเอย เบล สุพล | คอร์ดกีต้าร์ บินเอย เบล สุพล | คอร์ดเพลง บินเอย เบล สุพล | เพลง บินเอย เบล สุพล | เนื้อเพลง บินเอย เบล สุพล | Chord บินเอย เบล สุพล 
คอร์ด เนื้อเพลง บินเอย เบล สุพล Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อย่าชะล่าใจ อ๊อฟ ปองศักดิ์ Feat.หญิง รฐา, แกงส้ม ธนทัต Chordza

คอร์ด อย่าชะล่าใจ อ๊อฟ ปองศักดิ์ Feat.หญิง รฐา, แกงส้ม ธนทัต | คอร์ดกีต้าร์ อย่าชะล่าใจ อ๊อฟ ปองศักดิ์ Feat.หญิง รฐา, แกงส้ม ธนทัต | คอร์ดเพลง อย่าชะล่าใจ อ๊อฟ ปองศักดิ์ Feat.หญิง รฐา, แกงส้ม ธนทัต | เพลง อย่าชะล่าใจ อ๊อฟ ปองศักดิ์ Feat.หญิง รฐา, แกงส้ม ธนทัต | เนื้อเพลง อย่าชะล่าใจ อ๊อฟ ปองศักดิ์ Feat.หญิง รฐา, แกงส้ม ธนทัต | Chord อย่าชะล่าใจ อ๊อฟ ปองศักดิ์ Feat.หญิง รฐา, แกงส้ม ธนทัต
คอร์ด เนื้อเพลง อย่าชะล่าใจ อ๊อฟ ปองศักดิ์ Feat.หญิง รฐา, แกงส้ม ธนทัต Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่มีปีกก็บินได้ สงกรานต์ รังสรรค์ (The Voice) Chordza

คอร์ด ไม่มีปีกก็บินได้ สงกรานต์ รังสรรค์ (The Voice) | คอร์ดกีต้าร์ ไม่มีปีกก็บินได้ สงกรานต์ รังสรรค์ (The Voice) | คอร์ดเพลง ไม่มีปีกก็บินได้ สงกรานต์ รังสรรค์ (The Voice) | เพลง ไม่มีปีกก็บินได้ สงกรานต์ รังสรรค์ (The Voice) | เนื้อเพลง ไม่มีปีกก็บินได้ สงกรานต์ รังสรรค์ (The Voice) | Chord ไม่มีปีกก็บินได้ สงกรานต์ รังสรรค์ (The Voice)
คอร์ด เนื้อเพลง ไม่มีปีกก็บินได้ สงกรานต์ รังสรรค์ (The Voice) Chordza

15 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Morning (เมื่อเช้า) yellow fang Chordza

คอร์ด Morning (เมื่อเช้า) yellow fang | คอร์ดกีต้าร์ Morning (เมื่อเช้า) yellow fang | คอร์ดเพลง Morning (เมื่อเช้า) yellow fang | เพลง Morning (เมื่อเช้า) yellow fang | เนื้อเพลง Morning (เมื่อเช้า) yellow fang | Chord Morning (เมื่อเช้า) yellow fang
คอร์ด เนื้อเพลง Morning (เมื่อเช้า) yellow fang Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อย่าเยอะ (Fake) Thank You Chordza

คอร์ด อย่าเยอะ (Fake) Thank You | คอร์ดกีต้าร์ อย่าเยอะ (Fake) Thank You | คอร์ดเพลง อย่าเยอะ (Fake) Thank You | เพลง อย่าเยอะ (Fake) Thank You | เนื้อเพลง อย่าเยอะ (Fake) Thank You | Chord อย่าเยอะ (Fake) Thank You
คอร์ด เนื้อเพลง อย่าเยอะ (Fake) Thank You Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักเธอประเทศไทย Neverland Thailand Chordza

คอร์ด รักเธอประเทศไทย Neverland Thailand | คอร์ดกีต้าร์ รักเธอประเทศไทย Neverland Thailand | คอร์ดเพลง รักเธอประเทศไทย Neverland Thailand | เพลง รักเธอประเทศไทย Neverland Thailand | เนื้อเพลง รักเธอประเทศไทย Neverland Thailand | Chord รักเธอประเทศไทย Neverland Thailand
คอร์ด เนื้อเพลง รักเธอประเทศไทย Neverland Thailand Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ตรงนี้สักนาที Merci Chordza

คอร์ด ตรงนี้สักนาที Merci | คอร์ดกีต้าร์ ตรงนี้สักนาที Merci | คอร์ดเพลง ตรงนี้สักนาที Merci | เพลง ตรงนี้สักนาที Merci | เนื้อเพลง ตรงนี้สักนาที Merci | Chord ตรงนี้สักนาที Merci
คอร์ด เนื้อเพลง ตรงนี้สักนาที Merci Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ใครคนนั้นคือ Keesamus Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ใครคนนั้นคือ Keesamus Chordza
คอร์ด ใครคนนั้นคือ Keesamus | คอร์ดกีต้าร์ ใครคนนั้นคือ Keesamus | คอร์ดเพลง ใครคนนั้นคือ Keesamus 

คอร์ด เนื้อเพลง ฝันซ้อนฝัน ILLSLICK Chordza

คอร์ด ฝันซ้อนฝัน ILLSLICK | คอร์ดกีต้าร์ ฝันซ้อนฝัน ILLSLICK | คอร์ดเพลง ฝันซ้อนฝัน ILLSLICK | เพลง ฝันซ้อนฝัน ILLSLICK | เนื้อเพลง ฝันซ้อนฝัน ILLSLICK | Chord ฝันซ้อนฝัน ILLSLICK
คอร์ด เนื้อเพลง ฝันซ้อนฝัน ILLSLICK Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Hands Fucking Hero Feat.คนอร์ Chordza

คอร์ด Hands Fucking Hero Feat.คนอร์ | คอร์ดกีต้าร์ Hands Fucking Hero Feat.คนอร์ | คอร์ดเพลง Hands Fucking Hero Feat.คนอร์ | เพลง Hands Fucking Hero Feat.คนอร์ | เนื้อเพลง Hands Fucking Hero Feat.คนอร์ | Chord Hands Fucking Hero Feat.คนอร์
คอร์ด เนื้อเพลง Hands Fucking Hero Feat.คนอร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รั้น (Innocence) De Flamingo Chordza

คอร์ด รั้น (Innocence) De Flamingo | คอร์ดกีต้าร์ รั้น (Innocence) De Flamingo | คอร์ดเพลง รั้น (Innocence) De Flamingo | เพลง รั้น (Innocence) De Flamingo | เนื้อเพลง รั้น (Innocence) De Flamingo | Chord รั้น (Innocence) De Flamingo
คอร์ด เนื้อเพลง รั้น (Innocence) De Flamingo Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ปากหวาน Basher Chordza

คอร์ด ปากหวาน Basher | คอร์ดกีต้าร์ ปากหวาน Basher | คอร์ดเพลง ปากหวาน Basher | เพลง ปากหวาน Basher | เนื้อเพลง ปากหวาน Basher | Chord ปากหวาน Basher
คอร์ด เนื้อเพลง ปากหวาน Basher Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักเธอจนวันตาย เสก Loso Chordza

คอร์ด รักเธอจนวันตาย เสก Loso | คอร์ดกีต้าร์ รักเธอจนวันตาย เสก Loso | คอร์ดเพลง รักเธอจนวันตาย เสก Loso | เพลง รักเธอจนวันตาย เสก Loso | เนื้อเพลง รักเธอจนวันตาย เสก Loso | Chord รักเธอจนวันตาย เสก Loso
คอร์ด เนื้อเพลง รักเธอจนวันตาย เสก Loso Chordza

14 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ซินยวนยางหูเตี๊ยเหม่ง เปาบุ้นจิ้น Chordza

คอร์ด ซินยวนยางหูเตี๊ยเหม่ง เปาบุ้นจิ้น | คอร์ดกีต้าร์ ซินยวนยางหูเตี๊ยเหม่ง เปาบุ้นจิ้น | คอร์ดเพลง ซินยวนยางหูเตี๊ยเหม่ง เปาบุ้นจิ้น | เพลง ซินยวนยางหูเตี๊ยเหม่ง เปาบุ้นจิ้น | เนื้อเพลง ซินยวนยางหูเตี๊ยเหม่ง เปาบุ้นจิ้น | Chord ซินยวนยางหูเตี๊ยเหม่ง เปาบุ้นจิ้น
คอร์ด เนื้อเพลง ซินยวนยางหูเตี๊ยเหม่ง เปาบุ้นจิ้น Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง จากใจลูกชายเเม่ เบิ้ล ปทุมราช Chordza

คอร์ด จากใจลูกชายเเม่ เบิ้ล ปทุมราช | คอร์ดกีต้าร์ จากใจลูกชายเเม่ เบิ้ล ปทุมราช | คอร์ดเพลง จากใจลูกชายเเม่ เบิ้ล ปทุมราช | เพลง จากใจลูกชายเเม่ เบิ้ล ปทุมราช | เนื้อเพลง จากใจลูกชายเเม่ เบิ้ล ปทุมราช | Chord จากใจลูกชายเเม่ เบิ้ล ปทุมราช
คอร์ด เนื้อเพลง จากใจลูกชายเเม่ เบิ้ล ปทุมราช Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แม่ เทียรี่ เมฆวัฒนา Chordza

คอร์ด แม่ เทียรี่ เมฆวัฒนา | คอร์ดกีต้าร์ แม่ เทียรี่ เมฆวัฒนา | คอร์ดเพลง แม่ เทียรี่ เมฆวัฒนา | เพลง แม่ เทียรี่ เมฆวัฒนา | เนื้อเพลง แม่ เทียรี่ เมฆวัฒนา | Chord แม่ เทียรี่ เมฆวัฒนา
คอร์ด เนื้อเพลง แม่ เทียรี่ เมฆวัฒนา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สิ่งสุดท้ายเกี่ยวกับเธอที่ฉันมี เต้ย ณัฐพงษ์ Chordza

คอร์ด สิ่งสุดท้ายเกี่ยวกับเธอที่ฉันมี เต้ย ณัฐพงษ์ | คอร์ดกีต้าร์ สิ่งสุดท้ายเกี่ยวกับเธอที่ฉันมี เต้ย ณัฐพงษ์ | คอร์ดเพลง สิ่งสุดท้ายเกี่ยวกับเธอที่ฉันมี เต้ย ณัฐพงษ์ | เพลง สิ่งสุดท้ายเกี่ยวกับเธอที่ฉันมี เต้ย ณัฐพงษ์ | เนื้อเพลง สิ่งสุดท้ายเกี่ยวกับเธอที่ฉันมี เต้ย ณัฐพงษ์ | Chord สิ่งสุดท้ายเกี่ยวกับเธอที่ฉันมี เต้ย ณัฐพงษ์
คอร์ด เนื้อเพลง สิ่งสุดท้ายเกี่ยวกับเธอที่ฉันมี เต้ย ณัฐพงษ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ถักทอด้วยหัวใจ เดมี่ ฤทธิบุตร Chordza

คอร์ด ถักทอด้วยหัวใจ เดมี่ ฤทธิบุตร | คอร์ดกีต้าร์ ถักทอด้วยหัวใจ เดมี่ ฤทธิบุตร | คอร์ดเพลง ถักทอด้วยหัวใจ เดมี่ ฤทธิบุตร | เพลง ถักทอด้วยหัวใจ เดมี่ ฤทธิบุตร | เนื้อเพลง ถักทอด้วยหัวใจ เดมี่ ฤทธิบุตร | Chord ถักทอด้วยหัวใจ เดมี่ ฤทธิบุตร
คอร์ด เนื้อเพลง ถักทอด้วยหัวใจ เดมี่ ฤทธิบุตร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อิคคิวซัง อิคคิวซัง Chordza

คอร์ด อิคคิวซัง อิคคิวซัง | คอร์ดกีต้าร์ อิคคิวซัง อิคคิวซัง | คอร์ดเพลง อิคคิวซัง อิคคิวซัง | เพลง อิคคิวซัง อิคคิวซัง | เนื้อเพลง อิคคิวซัง อิคคิวซัง | Chord อิคคิวซัง อิคคิวซัง
คอร์ด เนื้อเพลง อิคคิวซัง อิคคิวซัง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หมากเกมนี้ อำพล ลำพูน Chordza

คอร์ด หมากเกมนี้ อำพล ลำพูน | คอร์ดกีต้าร์ หมากเกมนี้ อำพล ลำพูน | คอร์ดเพลง หมากเกมนี้ อำพล ลำพูน | เพลง หมากเกมนี้ อำพล ลำพูน | เนื้อเพลง หมากเกมนี้ อำพล ลำพูน | Chord หมากเกมนี้ อำพล ลำพูน
คอร์ด เนื้อเพลง หมากเกมนี้ อำพล ลำพูน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อ้าว อะตอม ชนกันต์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อ้าว อะตอม ชนกันต์ Chordza
คอร์ด อ้าว อะตอม ชนกันต์ | คอร์ดกีต้าร์ อ้าว อะตอม ชนกันต์ | คอร์ดเพลง อ้าว อะตอม ชนกันต์ | เพลง อ้าว อะตอม ชนกันต์ | เนื้อเพลง อ้าว อะตอม ชนกันต์ | Chord อ้าว อะตอม ชนกันต์ 

คอร์ด เนื้อเพลง คิดถึงพี่ไหม อะตอม ชนกันต์ Chordza

คอร์ด คิดถึงพี่ไหม อะตอม ชนกันต์ | คอร์ดกีต้าร์ คิดถึงพี่ไหม อะตอม ชนกันต์ | คอร์ดเพลง คิดถึงพี่ไหม อะตอม ชนกันต์ | เพลง คิดถึงพี่ไหม อะตอม ชนกันต์ | เนื้อเพลง คิดถึงพี่ไหม อะตอม ชนกันต์ | Chord คิดถึงพี่ไหม อะตอม ชนกันต์
คอร์ด เนื้อเพลง คิดถึงพี่ไหม อะตอม ชนกันต์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนหัวล้าน สุรพล สมบัติเจริญ Chordza

คอร์ด คนหัวล้าน สุรพล สมบัติเจริญ | คอร์ดกีต้าร์ คนหัวล้าน สุรพล สมบัติเจริญ | คอร์ดเพลง คนหัวล้าน สุรพล สมบัติเจริญ | เพลง คนหัวล้าน สุรพล สมบัติเจริญ | เนื้อเพลง คนหัวล้าน สุรพล สมบัติเจริญ | Chord คนหัวล้าน สุรพล สมบัติเจริญ
คอร์ด เนื้อเพลง คนหัวล้าน สุรพล สมบัติเจริญ Chordza

13 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง สวรรค์อันดามัน สิริพิม ภิญญา Chordza

คอร์ด สวรรค์อันดามัน สิริพิม ภิญญา | คอร์ดกีต้าร์ สวรรค์อันดามัน สิริพิม ภิญญา | คอร์ดเพลง สวรรค์อันดามัน สิริพิม ภิญญา | เพลง สวรรค์อันดามัน สิริพิม ภิญญา | เนื้อเพลง สวรรค์อันดามัน สิริพิม ภิญญา | Chord สวรรค์อันดามัน สิริพิม ภิญญา
คอร์ด เนื้อเพลง สวรรค์อันดามัน สิริพิม ภิญญา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ลมหายใจ วง นา โค ย่า Chordza

คอร์ด ลมหายใจ วง นา โค ย่า | คอร์ดกีต้าร์ ลมหายใจ วง นา โค ย่า | คอร์ดเพลง ลมหายใจ วง นา โค ย่า | เพลง ลมหายใจ วง นา โค ย่า | เนื้อเพลง ลมหายใจ วง นา โค ย่า | Chord ลมหายใจ วง นา โค ย่า
คอร์ด เนื้อเพลง ลมหายใจ วง นา โค ย่า Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไปให้สาใจ มาช่า Chordza

คอร์ด ไปให้สาใจ มาช่า | คอร์ดกีต้าร์ ไปให้สาใจ มาช่า | คอร์ดเพลง ไปให้สาใจ มาช่า | เพลง ไปให้สาใจ มาช่า | เนื้อเพลง ไปให้สาใจ มาช่า | Chord ไปให้สาใจ มาช่า
คอร์ด เนื้อเพลง ไปให้สาใจ มาช่า Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หัวใจคนรอ พรีน The Star 12 Chordza

คอร์ด หัวใจคนรอ พรีน The Star 12 | คอร์ดกีต้าร์ หัวใจคนรอ พรีน The Star 12 | คอร์ดเพลง หัวใจคนรอ พรีน The Star 12 | เพลง หัวใจคนรอ พรีน The Star 12 | เนื้อเพลง หัวใจคนรอ พรีน The Star 12 | Chord หัวใจคนรอ พรีน The Star 12
คอร์ด เนื้อเพลง หัวใจคนรอ พรีน The Star 12 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่มีเธอ The Dai Dai Chordza

คอร์ด ไม่มีเธอ The Dai Dai | คอร์ดกีต้าร์ ไม่มีเธอ The Dai Dai | คอร์ดเพลง ไม่มีเธอ The Dai Dai | เพลง ไม่มีเธอ The Dai Dai | เนื้อเพลง ไม่มีเธอ The Dai Dai | Chord ไม่มีเธอ The Dai Dai
คอร์ด เนื้อเพลง ไม่มีเธอ The Dai Dai Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แป๊ะอย่าร้อง Silly Fools Chordza

คอร์ด แป๊ะอย่าร้อง Silly Fools | คอร์ดกีต้าร์ แป๊ะอย่าร้อง Silly Fools | คอร์ดเพลง แป๊ะอย่าร้อง Silly Fools | เพลง แป๊ะอย่าร้อง Silly Fools | เนื้อเพลง แป๊ะอย่าร้อง Silly Fools | Chord แป๊ะอย่าร้อง Silly Fools
คอร์ด เนื้อเพลง แป๊ะอย่าร้อง Silly Fools Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อะไร...ว้า SAND-BANK Chordza

คอร์ด อะไร...ว้า SAND-BANK | คอร์ดกีต้าร์ อะไร...ว้า SAND-BANK | คอร์ดเพลง อะไร...ว้า SAND-BANK | เพลง อะไร...ว้า SAND-BANK | เนื้อเพลง อะไร...ว้า SAND-BANK | Chord อะไร...ว้า SAND-BANK
คอร์ด เนื้อเพลง อะไร...ว้า SAND-BANK Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สิ่งแทนใจ Retrospect Chordza

คอร์ด สิ่งแทนใจ Retrospect | คอร์ดกีต้าร์ สิ่งแทนใจ Retrospect | คอร์ดเพลง สิ่งแทนใจ Retrospect | เพลง สิ่งแทนใจ Retrospect | เนื้อเพลง สิ่งแทนใจ Retrospect | Chord สิ่งแทนใจ Retrospect
คอร์ด เนื้อเพลง สิ่งแทนใจ Retrospect Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ยังไงก็รักกัน Nursery Sound Chordza

คอร์ด ยังไงก็รักกัน Nursery Sound | คอร์ดกีต้าร์ ยังไงก็รักกัน Nursery Sound | คอร์ดเพลง ยังไงก็รักกัน Nursery Sound | เพลง ยังไงก็รักกัน Nursery Sound | เนื้อเพลง ยังไงก็รักกัน Nursery Sound | Chord ยังไงก็รักกัน Nursery Sound
คอร์ด เนื้อเพลง ยังไงก็รักกัน Nursery Sound Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เฮง เฮง เฮง China Dolls Chordza

คอร์ด เฮง เฮง เฮง China Dolls | คอร์ดกีต้าร์ เฮง เฮง เฮง China Dolls | คอร์ดเพลง เฮง เฮง เฮง China Dolls | เพลง เฮง เฮง เฮง China Dolls | เนื้อเพลง เฮง เฮง เฮง China Dolls | Chord เฮง เฮง เฮง China Dolls
คอร์ด เนื้อเพลง เฮง เฮง เฮง China Dolls Chordza

12 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Kung Fu Fighting Carl Douglas Chordza

คอร์ด Kung Fu Fighting Carl Douglas | คอร์ดกีต้าร์ Kung Fu Fighting Carl Douglas | คอร์ดเพลง Kung Fu Fighting Carl Douglas | เพลง Kung Fu Fighting Carl Douglas | เนื้อเพลง Kung Fu Fighting Carl Douglas | Chord Kung Fu Fighting Carl Douglas
คอร์ด เนื้อเพลง Kung Fu Fighting Carl Douglas Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง One Way Or Another Blondie Chordza

คอร์ด One Way Or Another Blondie | คอร์ดกีต้าร์ One Way Or Another Blondie | คอร์ดเพลง One Way Or Another Blondie | เพลง One Way Or Another Blondie | เนื้อเพลง One Way Or Another Blondie | Chord One Way Or Another Blondie
คอร์ด เนื้อเพลง One Way Or Another Blondie Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เสียดาย Bird ธงไชย Chordza

คอร์ด เสียดาย Bird ธงไชย | คอร์ดกีต้าร์ เสียดาย Bird ธงไชย | คอร์ดเพลง เสียดาย Bird ธงไชย | เพลง เสียดาย Bird ธงไชย | เนื้อเพลง เสียดาย Bird ธงไชย | Chord เสียดาย Bird ธงไชย
คอร์ด เนื้อเพลง เสียดาย Bird ธงไชย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เจ็บ (แต่ไม่ร้อง) Aun Feeble Heart (อั๋น ธีรภัทร์ วทัญญุภาพ) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เจ็บ (แต่ไม่ร้อง) Aun Feeble Heart (อั๋น ธีรภัทร์ วทัญญุภาพ) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนใต้ไม่หวาน ไท ธนาวุฒิ Chordza

คอร์ด คนใต้ไม่หวาน ไท ธนาวุฒิ | คอร์ดกีต้าร์ คนใต้ไม่หวาน ไท ธนาวุฒิ | คอร์ดเพลง คนใต้ไม่หวาน ไท ธนาวุฒิ | เพลง คนใต้ไม่หวาน ไท ธนาวุฒิ | เนื้อเพลง คนใต้ไม่หวาน ไท ธนาวุฒิ | Chord คนใต้ไม่หวาน ไท ธนาวุฒิ
คอร์ด เนื้อเพลง คนใต้ไม่หวาน ไท ธนาวุฒิ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สองใจเท่านั้น แอม เสาวลักษณ์ Chordza

คอร์ด สองใจเท่านั้น แอม เสาวลักษณ์ | คอร์ดกีต้าร์ สองใจเท่านั้น แอม เสาวลักษณ์ | คอร์ดเพลง สองใจเท่านั้น แอม เสาวลักษณ์ | เพลง สองใจเท่านั้น แอม เสาวลักษณ์ | เนื้อเพลง สองใจเท่านั้น แอม เสาวลักษณ์ | Chord สองใจเท่านั้น แอม เสาวลักษณ์
คอร์ด เนื้อเพลง สองใจเท่านั้น แอม เสาวลักษณ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Stressed Out แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก Chordza

คอร์ด Stressed Out แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก | คอร์ดกีต้าร์ Stressed Out แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก | คอร์ดเพลง Stressed Out แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก | เพลง Stressed Out แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก | เนื้อเพลง Stressed Out แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก | Chord Stressed Out แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก
คอร์ด เนื้อเพลง Stressed Out แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ขออภัยที่ลืมช้า เสถียร ทำมือ Chordza

คอร์ด ขออภัยที่ลืมช้า เสถียร ทำมือ | คอร์ดกีต้าร์ ขออภัยที่ลืมช้า เสถียร ทำมือ | คอร์ดเพลง ขออภัยที่ลืมช้า เสถียร ทำมือ | เพลง ขออภัยที่ลืมช้า เสถียร ทำมือ | เนื้อเพลง ขออภัยที่ลืมช้า เสถียร ทำมือ | Chord ขออภัยที่ลืมช้า เสถียร ทำมือ
คอร์ด เนื้อเพลง ขออภัยที่ลืมช้า เสถียร ทำมือ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เจ้าขุนทอง เจ้าขุนทอง Chordza

คอร์ด เจ้าขุนทอง เจ้าขุนทอง | คอร์ดกีต้าร์ เจ้าขุนทอง เจ้าขุนทอง | คอร์ดเพลง เจ้าขุนทอง เจ้าขุนทอง | เพลง เจ้าขุนทอง เจ้าขุนทอง | เนื้อเพลง เจ้าขุนทอง เจ้าขุนทอง | Chord เจ้าขุนทอง เจ้าขุนทอง
คอร์ด เนื้อเพลง เจ้าขุนทอง เจ้าขุนทอง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่เช้าหรอก เจ เจตริน Chordza

คอร์ด ไม่เช้าหรอก เจ เจตริน | คอร์ดกีต้าร์ ไม่เช้าหรอก เจ เจตริน | คอร์ดเพลง ไม่เช้าหรอก เจ เจตริน | เพลง ไม่เช้าหรอก เจ เจตริน | เนื้อเพลง ไม่เช้าหรอก เจ เจตริน | Chord ไม่เช้าหรอก เจ เจตริน
คอร์ด เนื้อเพลง ไม่เช้าหรอก เจ เจตริน Chordza

11 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง คนที่เจ็บ ออร์โตบาห์น Chordza

คอร์ด คนที่เจ็บ ออร์โตบาห์น | คอร์ดกีต้าร์ คนที่เจ็บ ออร์โตบาห์น | คอร์ดเพลง คนที่เจ็บ ออร์โตบาห์น | เพลง คนที่เจ็บ ออร์โตบาห์น | เนื้อเพลง คนที่เจ็บ ออร์โตบาห์น | Chord คนที่เจ็บ ออร์โตบาห์น
คอร์ด เนื้อเพลง คนที่เจ็บ ออร์โตบาห์น Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ หลิว เต๋อ หัว Chordza

คอร์ด ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ หลิว เต๋อ หัว | คอร์ดกีต้าร์ ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ หลิว เต๋อ หัว | คอร์ดเพลง ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ หลิว เต๋อ หัว | เพลง ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ หลิว เต๋อ หัว | เนื้อเพลง ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ หลิว เต๋อ หัว | Chord ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ หลิว เต๋อ หัว
คอร์ด เนื้อเพลง ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ หลิว เต๋อ หัว Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ใครใคร ก็ไม่รักผม พลับ จุฑาภัทร Chordza

คอร์ด ใครใคร ก็ไม่รักผม พลับ จุฑาภัทร | คอร์ดกีต้าร์ ใครใคร ก็ไม่รักผม พลับ จุฑาภัทร | คอร์ดเพลง ใครใคร ก็ไม่รักผม พลับ จุฑาภัทร | เพลง ใครใคร ก็ไม่รักผม พลับ จุฑาภัทร | เนื้อเพลง ใครใคร ก็ไม่รักผม พลับ จุฑาภัทร | Chord ใครใคร ก็ไม่รักผม พลับ จุฑาภัทร
คอร์ด เนื้อเพลง ใครใคร ก็ไม่รักผม พลับ จุฑาภัทร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง จิ๊กโก๋อกหัก พลพรรครักเอย Chordza

คอร์ด จิ๊กโก๋อกหัก พลพรรครักเอย | คอร์ดกีต้าร์ จิ๊กโก๋อกหัก พลพรรครักเอย | คอร์ดเพลง จิ๊กโก๋อกหัก พลพรรครักเอย | เพลง จิ๊กโก๋อกหัก พลพรรครักเอย | เนื้อเพลง จิ๊กโก๋อกหัก พลพรรครักเอย | Chord จิ๊กโก๋อกหัก พลพรรครักเอย
คอร์ด เนื้อเพลง จิ๊กโก๋อกหัก พลพรรครักเอย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไกลหัวใจ ปาน ธนพร Chordza

คอร์ด ไกลหัวใจ ปาน ธนพร | คอร์ดกีต้าร์ ไกลหัวใจ ปาน ธนพร | คอร์ดเพลง ไกลหัวใจ ปาน ธนพร | เพลง ไกลหัวใจ ปาน ธนพร | เนื้อเพลง ไกลหัวใจ ปาน ธนพร | Chord ไกลหัวใจ ปาน ธนพร
คอร์ด เนื้อเพลง ไกลหัวใจ ปาน ธนพร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รั้น บิ๊ก The Star 12 Chordza

คอร์ด รั้น บิ๊ก The Star 12 | คอร์ดกีต้าร์ รั้น บิ๊ก The Star 12 | คอร์ดเพลง รั้น บิ๊ก The Star 12 | เพลง รั้น บิ๊ก The Star 12 | เนื้อเพลง รั้น บิ๊ก The Star 12 | Chord รั้น บิ๊ก The Star 12
คอร์ด เนื้อเพลง รั้น บิ๊ก The Star 12 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนมีเสนียด ซูซูรัน610 Chordza

คอร์ด คนมีเสนียด ซูซูรัน610 | คอร์ดกีต้าร์ คนมีเสนียด ซูซูรัน610 | คอร์ดเพลง คนมีเสนียด ซูซูรัน610 | เพลง คนมีเสนียด ซูซูรัน610 | เนื้อเพลง คนมีเสนียด ซูซูรัน610 | Chord คนมีเสนียด ซูซูรัน610
คอร์ด เนื้อเพลง คนมีเสนียด ซูซูรัน610 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง วัด กัมปะนี Chordza

คอร์ด วัด กัมปะนี | คอร์ดกีต้าร์ วัด กัมปะนี | คอร์ดเพลง วัด กัมปะนี | เพลง วัด กัมปะนี | เนื้อเพลง วัด กัมปะนี | Chord วัด กัมปะนี
คอร์ด เนื้อเพลง วัด กัมปะนี Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เขาคงไม่กลับมา กะลา Chordza

คอร์ด เขาคงไม่กลับมา กะลา | คอร์ดกีต้าร์ เขาคงไม่กลับมา กะลา | คอร์ดเพลง เขาคงไม่กลับมา กะลา | เพลง เขาคงไม่กลับมา กะลา | เนื้อเพลง เขาคงไม่กลับมา กะลา | Chord เขาคงไม่กลับมา กะลา
คอร์ด เนื้อเพลง เขาคงไม่กลับมา กะลา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนบ้า Zeal Chordza

คอร์ด คนบ้า Zeal | คอร์ดกีต้าร์ คนบ้า Zeal | คอร์ดเพลง คนบ้า Zeal | เพลง คนบ้า Zeal | เนื้อเพลง คนบ้า Zeal | Chord คนบ้า Zeal
คอร์ด เนื้อเพลง คนบ้า Zeal Chordza

10 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง เค้าก่อน (Acoustic Version) UrboyTJ Chordza

คอร์ด เค้าก่อน (Acoustic Version) UrboyTJ | คอร์ดกีต้าร์ เค้าก่อน (Acoustic Version) UrboyTJ | คอร์ดเพลง เค้าก่อน (Acoustic Version) UrboyTJ | เพลง เค้าก่อน (Acoustic Version) UrboyTJ | เนื้อเพลง เค้าก่อน (Acoustic Version) UrboyTJ | Chord เค้าก่อน (Acoustic Version) UrboyTJ
คอร์ด เนื้อเพลง เค้าก่อน (Acoustic Version) UrboyTJ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง วายร้าย (Acoustic Version) UrboyTJ Chordza

คอร์ด วายร้าย (Acoustic Version) UrboyTJ | คอร์ดกีต้าร์ วายร้าย (Acoustic Version) UrboyTJ | คอร์ดเพลง วายร้าย (Acoustic Version) UrboyTJ | เพลง วายร้าย (Acoustic Version) UrboyTJ | เนื้อเพลง วายร้าย (Acoustic Version) UrboyTJ | Chord วายร้าย (Acoustic Version) UrboyTJ
คอร์ด เนื้อเพลง วายร้าย (Acoustic Version) UrboyTJ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หลงเลย Thaitanium Feat.Bankk Cash Chordza

คอร์ด หลงเลย Thaitanium Feat.Bankk Cash | คอร์ดกีต้าร์ หลงเลย Thaitanium Feat.Bankk Cash | คอร์ดเพลง หลงเลย Thaitanium Feat.Bankk Cash | เพลง หลงเลย Thaitanium Feat.Bankk Cash | เนื้อเพลง หลงเลย Thaitanium Feat.Bankk Cash | Chord หลงเลย Thaitanium Feat.Bankk Cash
คอร์ด เนื้อเพลง หลงเลย Thaitanium Feat.Bankk Cash Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไหวอ่ะเปล่า เบเบ้ Southside Chordza

คอร์ด ไหวอ่ะเปล่า เบเบ้ Southside | คอร์ดกีต้าร์ ไหวอ่ะเปล่า เบเบ้ Southside | คอร์ดเพลง ไหวอ่ะเปล่า เบเบ้ Southside | เพลง ไหวอ่ะเปล่า เบเบ้ Southside | เนื้อเพลง ไหวอ่ะเปล่า เบเบ้ Southside | Chord ไหวอ่ะเปล่า เบเบ้ Southside
คอร์ด เนื้อเพลง ไหวอ่ะเปล่า เบเบ้ Southside Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง What's My Name RIHANNA Chordza

คอร์ด What's My Name RIHANNA | คอร์ดกีต้าร์ What's My Name RIHANNA | คอร์ดเพลง What's My Name RIHANNA | เพลง What's My Name RIHANNA | เนื้อเพลง What's My Name RIHANNA | Chord What's My Name RIHANNA
คอร์ด เนื้อเพลง What's My Name RIHANNA Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง จูบลาแทนคำว่าเสียใจ Peck ผลิตโชค Chordza

คอร์ด จูบลาแทนคำว่าเสียใจ Peck ผลิตโชค | คอร์ดกีต้าร์ จูบลาแทนคำว่าเสียใจ Peck ผลิตโชค | คอร์ดเพลง จูบลาแทนคำว่าเสียใจ Peck ผลิตโชค | เพลง จูบลาแทนคำว่าเสียใจ Peck ผลิตโชค | เนื้อเพลง จูบลาแทนคำว่าเสียใจ Peck ผลิตโชค | Chord จูบลาแทนคำว่าเสียใจ Peck ผลิตโชค
คอร์ด เนื้อเพลง จูบลาแทนคำว่าเสียใจ Peck ผลิตโชค Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Super Bass Nicki Minaj Chordza

คอร์ด Super Bass Nicki Minaj | คอร์ดกีต้าร์ Super Bass Nicki Minaj | คอร์ดเพลง Super Bass Nicki Minaj | เพลง Super Bass Nicki Minaj | เนื้อเพลง Super Bass Nicki Minaj | Chord Super Bass Nicki Minaj
คอร์ด เนื้อเพลง Super Bass Nicki Minaj Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Is This Love Chilling Sunday Chordza

คอร์ด Is This Love Chilling Sunday | คอร์ดกีต้าร์ Is This Love Chilling Sunday | คอร์ดเพลง Is This Love Chilling Sunday | เพลง Is This Love Chilling Sunday | เนื้อเพลง Is This Love Chilling Sunday | Chord Is This Love Chilling Sunday
คอร์ด เนื้อเพลง Is This Love Chilling Sunday Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง Butterfly Chordza

คอร์ด กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง Butterfly | คอร์ดกีต้าร์ กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง Butterfly | คอร์ดเพลง กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง Butterfly | เพลง กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง Butterfly | เนื้อเพลง กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง Butterfly | Chord กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง Butterfly
คอร์ด เนื้อเพลง กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง Butterfly Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนบ่มีค่า ไก่นา ไก่นา Chordza

คอร์ด คนบ่มีค่า ไก่นา ไก่นา | คอร์ดกีต้าร์ คนบ่มีค่า ไก่นา ไก่นา | คอร์ดเพลง คนบ่มีค่า ไก่นา ไก่นา | เพลง คนบ่มีค่า ไก่นา ไก่นา | เนื้อเพลง คนบ่มีค่า ไก่นา ไก่นา | Chord คนบ่มีค่า ไก่นา ไก่นา
คอร์ด เนื้อเพลง คนบ่มีค่า ไก่นา ไก่นา Chordza

9 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง อยู่กับเขาโทรหาเราทำไม แมรี่เจน Chordza

คอร์ด อยู่กับเขาโทรหาเราทำไม แมรี่เจน | คอร์ดกีต้าร์ อยู่กับเขาโทรหาเราทำไม แมรี่เจน | คอร์ดเพลง อยู่กับเขาโทรหาเราทำไม แมรี่เจน | เพลง อยู่กับเขาโทรหาเราทำไม แมรี่เจน | เนื้อเพลง อยู่กับเขาโทรหาเราทำไม แมรี่เจน | Chord อยู่กับเขาโทรหาเราทำไม แมรี่เจน
คอร์ด เนื้อเพลง อยู่กับเขาโทรหาเราทำไม แมรี่เจน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง พระจันทร์ แป้งโกะ Chordza

คอร์ด พระจันทร์ แป้งโกะ | คอร์ดกีต้าร์ พระจันทร์ แป้งโกะ | คอร์ดเพลง พระจันทร์ แป้งโกะ | เพลง พระจันทร์ แป้งโกะ | เนื้อเพลง พระจันทร์ แป้งโกะ | Chord พระจันทร์ แป้งโกะ
คอร์ด เนื้อเพลง พระจันทร์ แป้งโกะ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง เป้ อารักษ์ Chordza

คอร์ด รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง เป้ อารักษ์ | คอร์ดกีต้าร์ รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง เป้ อารักษ์ | คอร์ดเพลง รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง เป้ อารักษ์ | เพลง รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง เป้ อารักษ์ | เนื้อเพลง รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง เป้ อารักษ์ | Chord รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง เป้ อารักษ์
คอร์ด เนื้อเพลง รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง เป้ อารักษ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง จากคนนี้ ที่คิดถึง อานัส ต้นกล้าคนเพลง Chordza

คอร์ด จากคนนี้ ที่คิดถึง อานัส ต้นกล้าคนเพลง | คอร์ดกีต้าร์ จากคนนี้ ที่คิดถึง อานัส ต้นกล้าคนเพลง | คอร์ดเพลง จากคนนี้ ที่คิดถึง อานัส ต้นกล้าคนเพลง | เพลง จากคนนี้ ที่คิดถึง อานัส ต้นกล้าคนเพลง | เนื้อเพลง จากคนนี้ ที่คิดถึง อานัส ต้นกล้าคนเพลง | Chord จากคนนี้ ที่คิดถึง อานัส ต้นกล้าคนเพลง
คอร์ด เนื้อเพลง จากคนนี้ ที่คิดถึง อานัส ต้นกล้าคนเพลง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง อัสนี วสันต์ Chordza

คอร์ด รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง อัสนี วสันต์ | คอร์ดกีต้าร์ รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง อัสนี วสันต์ | คอร์ดเพลง รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง อัสนี วสันต์ | เพลง รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง อัสนี วสันต์ | เนื้อเพลง รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง อัสนี วสันต์ | Chord รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง อัสนี วสันต์
คอร์ด เนื้อเพลง รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง อัสนี วสันต์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไปไม่ถึงใจเธอ หนึ่ง ETC Chordza

คอร์ด ไปไม่ถึงใจเธอ หนึ่ง ETC | คอร์ดกีต้าร์ ไปไม่ถึงใจเธอ หนึ่ง ETC | คอร์ดเพลง ไปไม่ถึงใจเธอ หนึ่ง ETC | เพลง ไปไม่ถึงใจเธอ หนึ่ง ETC | เนื้อเพลง ไปไม่ถึงใจเธอ หนึ่ง ETC | Chord ไปไม่ถึงใจเธอ หนึ่ง ETC
คอร์ด เนื้อเพลง ไปไม่ถึงใจเธอ หนึ่ง ETC Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อะไรก็ยอม สิงโต นำโชค Chordza

คอร์ด อะไรก็ยอม สิงโต นำโชค | คอร์ดกีต้าร์ อะไรก็ยอม สิงโต นำโชค | คอร์ดเพลง อะไรก็ยอม สิงโต นำโชค | เพลง อะไรก็ยอม สิงโต นำโชค | เนื้อเพลง อะไรก็ยอม สิงโต นำโชค | Chord อะไรก็ยอม สิงโต นำโชค
คอร์ด เนื้อเพลง อะไรก็ยอม สิงโต นำโชค Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เห็นอ้ายเป็นหยัง สิงหา สิงโตป่า Chordza

คอร์ด เห็นอ้ายเป็นหยัง สิงหา สิงโตป่า | คอร์ดกีต้าร์ เห็นอ้ายเป็นหยัง สิงหา สิงโตป่า | คอร์ดเพลง เห็นอ้ายเป็นหยัง สิงหา สิงโตป่า | เพลง เห็นอ้ายเป็นหยัง สิงหา สิงโตป่า | เนื้อเพลง เห็นอ้ายเป็นหยัง สิงหา สิงโตป่า | Chord เห็นอ้ายเป็นหยัง สิงหา สิงโตป่า
คอร์ด เนื้อเพลง เห็นอ้ายเป็นหยัง สิงหา สิงโตป่า Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ผิดเองที่รักเธอ มินตรา น่านเจ้า Chordza

คอร์ด ผิดเองที่รักเธอ มินตรา น่านเจ้า | คอร์ดกีต้าร์ ผิดเองที่รักเธอ มินตรา น่านเจ้า | คอร์ดเพลง ผิดเองที่รักเธอ มินตรา น่านเจ้า | เพลง ผิดเองที่รักเธอ มินตรา น่านเจ้า | เนื้อเพลง ผิดเองที่รักเธอ มินตรา น่านเจ้า | Chord ผิดเองที่รักเธอ มินตรา น่านเจ้า
คอร์ด เนื้อเพลง ผิดเองที่รักเธอ มินตรา น่านเจ้า Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ใช่ ไม่ใช่ นิโคล เทริโอ Chordza

คอร์ด ไม่ใช่ ไม่ใช่ นิโคล เทริโอ | คอร์ดกีต้าร์ ไม่ใช่ ไม่ใช่ นิโคล เทริโอ | คอร์ดเพลง ไม่ใช่ ไม่ใช่ นิโคล เทริโอ | เพลง ไม่ใช่ ไม่ใช่ นิโคล เทริโอ | เนื้อเพลง ไม่ใช่ ไม่ใช่ นิโคล เทริโอ | Chord ไม่ใช่ ไม่ใช่ นิโคล เทริโอ
คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ใช่ ไม่ใช่ นิโคล เทริโอ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ร้านขายยา นิโคล เทริโอ Chordza

คอร์ด ร้านขายยา นิโคล เทริโอ | คอร์ดกีต้าร์ ร้านขายยา นิโคล เทริโอ | คอร์ดเพลง ร้านขายยา นิโคล เทริโอ | เพลง ร้านขายยา นิโคล เทริโอ | เนื้อเพลง ร้านขายยา นิโคล เทริโอ | Chord ร้านขายยา นิโคล เทริโอ
คอร์ด เนื้อเพลง ร้านขายยา นิโคล เทริโอ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คำรักคำแรก ธีรนัยน์ ณ หนองคาย Chordza

คอร์ด คำรักคำแรก ธีรนัยน์ ณ หนองคาย | คอร์ดกีต้าร์ คำรักคำแรก ธีรนัยน์ ณ หนองคาย | คอร์ดเพลง คำรักคำแรก ธีรนัยน์ ณ หนองคาย | เพลง คำรักคำแรก ธีรนัยน์ ณ หนองคาย | เนื้อเพลง คำรักคำแรก ธีรนัยน์ ณ หนองคาย | Chord คำรักคำแรก ธีรนัยน์ ณ หนองคาย
คอร์ด เนื้อเพลง คำรักคำแรก ธีรนัยน์ ณ หนองคาย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อยากให้รู้ว่าเหงา ซีดี กันต์ธีร์ Chordza

คอร์ด อยากให้รู้ว่าเหงา ซีดี กันต์ธีร์ | คอร์ดกีต้าร์ อยากให้รู้ว่าเหงา ซีดี กันต์ธีร์ | คอร์ดเพลง อยากให้รู้ว่าเหงา ซีดี กันต์ธีร์ | เพลง อยากให้รู้ว่าเหงา ซีดี กันต์ธีร์ | เนื้อเพลง อยากให้รู้ว่าเหงา ซีดี กันต์ธีร์ | Chord อยากให้รู้ว่าเหงา ซีดี กันต์ธีร์
คอร์ด เนื้อเพลง อยากให้รู้ว่าเหงา ซีดี กันต์ธีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เมด อิน ไทยแลนด์ (โฟล์ค 'บาว) คาราบาว Chordza

คอร์ด เมด อิน ไทยแลนด์ (โฟล์ค 'บาว) คาราบาว | คอร์ดกีต้าร์ เมด อิน ไทยแลนด์ (โฟล์ค 'บาว) คาราบาว | คอร์ดเพลง เมด อิน ไทยแลนด์ (โฟล์ค 'บาว) คาราบาว | เพลง เมด อิน ไทยแลนด์ (โฟล์ค 'บาว) คาราบาว | เนื้อเพลง เมด อิน ไทยแลนด์ (โฟล์ค 'บาว) คาราบาว | Chord เมด อิน ไทยแลนด์ (โฟล์ค 'บาว) คาราบาว
คอร์ด เนื้อเพลง เมด อิน ไทยแลนด์ (โฟล์ค 'บาว) คาราบาว Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Say Anything X Japan Chordza

คอร์ด Say Anything X Japan | คอร์ดกีต้าร์ Say Anything X Japan | คอร์ดเพลง Say Anything X Japan | เพลง Say Anything X Japan | เนื้อเพลง Say Anything X Japan | Chord Say Anything X Japan
คอร์ด เนื้อเพลง Say Anything X Japan Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Rusty Nail X Japan Chordza

คอร์ด Rusty Nail X Japan | คอร์ดกีต้าร์ Rusty Nail X Japan | คอร์ดเพลง Rusty Nail X Japan | เพลง Rusty Nail X Japan | เนื้อเพลง Rusty Nail X Japan | Chord Rusty Nail X Japan
คอร์ด เนื้อเพลง Rusty Nail X Japan Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Endless Rain X Japan Chordza

คอร์ด Endless Rain X Japan | คอร์ดกีต้าร์ Endless Rain X Japan | คอร์ดเพลง Endless Rain X Japan | เพลง Endless Rain X Japan | เนื้อเพลง Endless Rain X Japan | Chord Endless Rain X Japan
คอร์ด เนื้อเพลง Endless Rain X Japan Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เอาดีดีดิ UrboyTJ Feat.TWOPEE SOUTHSIDE Chordza

คอร์ด เอาดีดีดิ UrboyTJ Feat.TWOPEE SOUTHSIDE | คอร์ดกีต้าร์ เอาดีดีดิ UrboyTJ Feat.TWOPEE SOUTHSIDE | คอร์ดเพลง เอาดีดีดิ UrboyTJ Feat.TWOPEE SOUTHSIDE | เพลง เอาดีดีดิ UrboyTJ Feat.TWOPEE SOUTHSIDE | เนื้อเพลง เอาดีดีดิ UrboyTJ Feat.TWOPEE SOUTHSIDE | Chord เอาดีดีดิ UrboyTJ Feat.TWOPEE SOUTHSIDE
คอร์ด เนื้อเพลง เอาดีดีดิ UrboyTJ Feat.TWOPEE SOUTHSIDE Chordza

8 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Bad Decisions TWO DOOR CINEMA CLUB Chordza

คอร์ด Bad Decisions TWO DOOR CINEMA CLUB | คอร์ดกีต้าร์ Bad Decisions TWO DOOR CINEMA CLUB | คอร์ดเพลง Bad Decisions TWO DOOR CINEMA CLUB | เพลง Bad Decisions TWO DOOR CINEMA CLUB | เนื้อเพลง Bad Decisions TWO DOOR CINEMA CLUB | Chord Bad Decisions TWO DOOR CINEMA CLUB
คอร์ด เนื้อเพลง Bad Decisions TWO DOOR CINEMA CLUB Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Balloons TVXQ Chordza

คอร์ด Balloons TVXQ | คอร์ดกีต้าร์ Balloons TVXQ | คอร์ดเพลง Balloons TVXQ | เพลง Balloons TVXQ | เนื้อเพลง Balloons TVXQ | Chord Balloons TVXQ
คอร์ด เนื้อเพลง Balloons TVXQ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Cool Girl Tove Lo Chordza

คอร์ด Cool Girl Tove Lo | คอร์ดกีต้าร์ Cool Girl Tove Lo | คอร์ดเพลง Cool Girl Tove Lo | เพลง Cool Girl Tove Lo | เนื้อเพลง Cool Girl Tove Lo | Chord Cool Girl Tove Lo
คอร์ด เนื้อเพลง Cool Girl Tove Lo Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ทะลึ่ง Thaitanium Chordza

คอร์ด ทะลึ่ง Thaitanium | คอร์ดกีต้าร์ ทะลึ่ง Thaitanium | คอร์ดเพลง ทะลึ่ง Thaitanium | เพลง ทะลึ่ง Thaitanium | เนื้อเพลง ทะลึ่ง Thaitanium | Chord ทะลึ่ง Thaitanium
คอร์ด เนื้อเพลง ทะลึ่ง Thaitanium Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง SORRY, SORRY Super Junior Chordza

คอร์ด SORRY, SORRY Super Junior | คอร์ดกีต้าร์ SORRY, SORRY Super Junior | คอร์ดเพลง SORRY, SORRY Super Junior | เพลง SORRY, SORRY Super Junior | เนื้อเพลง SORRY, SORRY Super Junior | Chord SORRY, SORRY Super Junior
คอร์ด เนื้อเพลง SORRY, SORRY Super Junior Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กล่อง Pucco Chordza

คอร์ด กล่อง Pucco | คอร์ดกีต้าร์ กล่อง Pucco | คอร์ดเพลง กล่อง Pucco | เพลง กล่อง Pucco | เนื้อเพลง กล่อง Pucco | Chord กล่อง Pucco
คอร์ด เนื้อเพลง กล่อง Pucco Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Ain’t Got Money New District Chordza

คอร์ด Ain’t Got Money New District | คอร์ดกีต้าร์ Ain’t Got Money New District | คอร์ดเพลง Ain’t Got Money New District | เพลง Ain’t Got Money New District | เนื้อเพลง Ain’t Got Money New District | Chord Ain’t Got Money New District
คอร์ด เนื้อเพลง Ain’t Got Money New District Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แค่ได้รัก Jeff Demo Project Chordza

คอร์ด แค่ได้รัก Jeff Demo Project | คอร์ดกีต้าร์ แค่ได้รัก Jeff Demo Project | คอร์ดเพลง แค่ได้รัก Jeff Demo Project | เพลง แค่ได้รัก Jeff Demo Project | เนื้อเพลง แค่ได้รัก Jeff Demo Project | Chord แค่ได้รัก Jeff Demo Project
คอร์ด เนื้อเพลง แค่ได้รัก Jeff Demo Project Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Kiss The Sky Jason Derulo Chordza

คอร์ด Kiss The Sky Jason Derulo | คอร์ดกีต้าร์ Kiss The Sky Jason Derulo | คอร์ดเพลง Kiss The Sky Jason Derulo | เพลง Kiss The Sky Jason Derulo | เนื้อเพลง Kiss The Sky Jason Derulo | Chord Kiss The Sky Jason Derulo
คอร์ด เนื้อเพลง Kiss The Sky Jason Derulo Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง พันธุ์ร็อก Hi-Rock Chordza

คอร์ด พันธุ์ร็อก Hi-Rock | คอร์ดกีต้าร์ พันธุ์ร็อก Hi-Rock | คอร์ดเพลง พันธุ์ร็อก Hi-Rock | เพลง พันธุ์ร็อก Hi-Rock | เนื้อเพลง พันธุ์ร็อก Hi-Rock | Chord พันธุ์ร็อก Hi-Rock
คอร์ด เนื้อเพลง พันธุ์ร็อก Hi-Rock Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Youth Glass Animals Chordza

คอร์ด Youth Glass Animals | คอร์ดกีต้าร์ Youth Glass Animals | คอร์ดเพลง Youth Glass Animals | เพลง Youth Glass Animals | เนื้อเพลง Youth Glass Animals | Chord Youth Glass Animals
คอร์ด เนื้อเพลง Youth Glass Animals Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เพื่อนเพียบ โน้ส อุดม แต้พานิช Chordza

คอร์ด เพื่อนเพียบ โน้ส อุดม แต้พานิช | คอร์ดกีต้าร์ เพื่อนเพียบ โน้ส อุดม แต้พานิช | คอร์ดเพลง เพื่อนเพียบ โน้ส อุดม แต้พานิช | เพลง เพื่อนเพียบ โน้ส อุดม แต้พานิช | เนื้อเพลง เพื่อนเพียบ โน้ส อุดม แต้พานิช | Chord เพื่อนเพียบ โน้ส อุดม แต้พานิช
คอร์ด เนื้อเพลง เพื่อนเพียบ โน้ส อุดม แต้พานิช Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อะไรก็ไม่รู้ โน้ส อุดม แต้พานิช Chordza

คอร์ด อะไรก็ไม่รู้ โน้ส อุดม แต้พานิช | คอร์ดกีต้าร์ อะไรก็ไม่รู้ โน้ส อุดม แต้พานิช | คอร์ดเพลง อะไรก็ไม่รู้ โน้ส อุดม แต้พานิช | เพลง อะไรก็ไม่รู้ โน้ส อุดม แต้พานิช | เนื้อเพลง อะไรก็ไม่รู้ โน้ส อุดม แต้พานิช | Chord อะไรก็ไม่รู้ โน้ส อุดม แต้พานิช
คอร์ด เนื้อเพลง อะไรก็ไม่รู้ โน้ส อุดม แต้พานิช Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักหลับ โน้ส อุดม แต้พานิช Chordza

คอร์ด รักหลับ โน้ส อุดม แต้พานิช | คอร์ดกีต้าร์ รักหลับ โน้ส อุดม แต้พานิช | คอร์ดเพลง รักหลับ โน้ส อุดม แต้พานิช | เพลง รักหลับ โน้ส อุดม แต้พานิช | เนื้อเพลง รักหลับ โน้ส อุดม แต้พานิช | Chord รักหลับ โน้ส อุดม แต้พานิช
คอร์ด เนื้อเพลง รักหลับ โน้ส อุดม แต้พานิช Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ตด โน้ส อุดม แต้พานิช Chordza

คอร์ด ตด โน้ส อุดม แต้พานิช | คอร์ดกีต้าร์ ตด โน้ส อุดม แต้พานิช | คอร์ดเพลง ตด โน้ส อุดม แต้พานิช | เพลง ตด โน้ส อุดม แต้พานิช | เนื้อเพลง ตด โน้ส อุดม แต้พานิช | Chord ตด โน้ส อุดม แต้พานิช
คอร์ด เนื้อเพลง ตด โน้ส อุดม แต้พานิช Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ความรักทำให้คนตาดี โน้ส อุดม แต้พานิช Chordza

คอร์ด ความรักทำให้คนตาดี โน้ส อุดม แต้พานิช | คอร์ดกีต้าร์ ความรักทำให้คนตาดี โน้ส อุดม แต้พานิช | คอร์ดเพลง ความรักทำให้คนตาดี โน้ส อุดม แต้พานิช | เพลง ความรักทำให้คนตาดี โน้ส อุดม แต้พานิช | เนื้อเพลง ความรักทำให้คนตาดี โน้ส อุดม แต้พานิช | Chord ความรักทำให้คนตาดี โน้ส อุดม แต้พานิช
คอร์ด เนื้อเพลง ความรักทำให้คนตาดี โน้ส อุดม แต้พานิช Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ถาม เป็ก บลูสกาย Chordza

คอร์ด ถาม เป็ก บลูสกาย | คอร์ดกีต้าร์ ถาม เป็ก บลูสกาย | คอร์ดเพลง ถาม เป็ก บลูสกาย | เพลง ถาม เป็ก บลูสกาย | เนื้อเพลง ถาม เป็ก บลูสกาย | Chord ถาม เป็ก บลูสกาย
คอร์ด เนื้อเพลง ถาม เป็ก บลูสกาย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คืนจันทร์ อ.ไข่ มาลีฮวนน่า Chordza

คอร์ด คืนจันทร์ อ.ไข่ มาลีฮวนน่า | คอร์ดกีต้าร์ คืนจันทร์ อ.ไข่ มาลีฮวนน่า | คอร์ดเพลง คืนจันทร์ อ.ไข่ มาลีฮวนน่า | เพลง คืนจันทร์ อ.ไข่ มาลีฮวนน่า | เนื้อเพลง คืนจันทร์ อ.ไข่ มาลีฮวนน่า | Chord คืนจันทร์ อ.ไข่ มาลีฮวนน่า
คอร์ด เนื้อเพลง คืนจันทร์ อ.ไข่ มาลีฮวนน่า Chordza

7 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ปุ๊บปั๊บ นกแล Chordza

คอร์ด ปุ๊บปั๊บ นกแล | คอร์ดกีต้าร์ ปุ๊บปั๊บ นกแล | คอร์ดเพลง ปุ๊บปั๊บ นกแล | เพลง ปุ๊บปั๊บ นกแล | เนื้อเพลง ปุ๊บปั๊บ นกแล | Chord ปุ๊บปั๊บ นกแล
คอร์ด เนื้อเพลง ปุ๊บปั๊บ นกแล Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไฟกับตะวัน ตั้ม สมประสงค์ Chordza

คอร์ด ไฟกับตะวัน ตั้ม สมประสงค์ | คอร์ดกีต้าร์ ไฟกับตะวัน ตั้ม สมประสงค์ | คอร์ดเพลง ไฟกับตะวัน ตั้ม สมประสงค์ | เพลง ไฟกับตะวัน ตั้ม สมประสงค์ | เนื้อเพลง ไฟกับตะวัน ตั้ม สมประสงค์ | Chord ไฟกับตะวัน ตั้ม สมประสงค์
คอร์ด เนื้อเพลง ไฟกับตะวัน ตั้ม สมประสงค์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แอ๊บตามกระแสแหลตามสไตล์ จ๊ะ คันหู Chordza

คอร์ด แอ๊บตามกระแสแหลตามสไตล์ จ๊ะ คันหู | คอร์ดกีต้าร์ แอ๊บตามกระแสแหลตามสไตล์ จ๊ะ คันหู | คอร์ดเพลง แอ๊บตามกระแสแหลตามสไตล์ จ๊ะ คันหู | เพลง แอ๊บตามกระแสแหลตามสไตล์ จ๊ะ คันหู | เนื้อเพลง แอ๊บตามกระแสแหลตามสไตล์ จ๊ะ คันหู | Chord แอ๊บตามกระแสแหลตามสไตล์ จ๊ะ คันหู
คอร์ด เนื้อเพลง แอ๊บตามกระแสแหลตามสไตล์ จ๊ะ คันหู Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ชมเจ้าพระยา จิ้น กรรมาชน Chordza

คอร์ด ชมเจ้าพระยา จิ้น กรรมาชน | คอร์ดกีต้าร์ ชมเจ้าพระยา จิ้น กรรมาชน | คอร์ดเพลง ชมเจ้าพระยา จิ้น กรรมาชน | เพลง ชมเจ้าพระยา จิ้น กรรมาชน | เนื้อเพลง ชมเจ้าพระยา จิ้น กรรมาชน | Chord ชมเจ้าพระยา จิ้น กรรมาชน
คอร์ด เนื้อเพลง ชมเจ้าพระยา จิ้น กรรมาชน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ร้องไห้กับเดือน คัมภีร์ แสงทอง Chordza

คอร์ด ร้องไห้กับเดือน คัมภีร์ แสงทอง | คอร์ดกีต้าร์ ร้องไห้กับเดือน คัมภีร์ แสงทอง | คอร์ดเพลง ร้องไห้กับเดือน คัมภีร์ แสงทอง | เพลง ร้องไห้กับเดือน คัมภีร์ แสงทอง | เนื้อเพลง ร้องไห้กับเดือน คัมภีร์ แสงทอง | Chord ร้องไห้กับเดือน คัมภีร์ แสงทอง
คอร์ด เนื้อเพลง ร้องไห้กับเดือน คัมภีร์ แสงทอง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Greenfields The Brothers Four Chordza

คอร์ด Greenfields The Brothers Four | คอร์ดกีต้าร์ Greenfields The Brothers Four | คอร์ดเพลง Greenfields The Brothers Four | เพลง Greenfields The Brothers Four | เนื้อเพลง Greenfields The Brothers Four | Chord Greenfields The Brothers Four
คอร์ด เนื้อเพลง Greenfields The Brothers Four Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง 55 Days At Peking The Brothers Four Chordza

คอร์ด 55 Days At Peking The Brothers Four | คอร์ดกีต้าร์ 55 Days At Peking The Brothers Four | คอร์ดเพลง 55 Days At Peking The Brothers Four | เพลง 55 Days At Peking The Brothers Four | เนื้อเพลง 55 Days At Peking The Brothers Four | Chord 55 Days At Peking The Brothers Four
คอร์ด เนื้อเพลง 55 Days At Peking The Brothers Four Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หมื่นล้านคำคม The Bandit Boy Chordza

คอร์ด หมื่นล้านคำคม The Bandit Boy | คอร์ดกีต้าร์ หมื่นล้านคำคม The Bandit Boy | คอร์ดเพลง หมื่นล้านคำคม The Bandit Boy | เพลง หมื่นล้านคำคม The Bandit Boy | เนื้อเพลง หมื่นล้านคำคม The Bandit Boy | Chord หมื่นล้านคำคม The Bandit Boy
คอร์ด เนื้อเพลง หมื่นล้านคำคม The Bandit Boy Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง The Man With The Banjo The Ames Brothers Chordza

คอร์ด The Man With The Banjo The Ames Brothers | คอร์ดกีต้าร์ The Man With The Banjo The Ames Brothers | คอร์ดเพลง The Man With The Banjo The Ames Brothers | เพลง The Man With The Banjo The Ames Brothers | เนื้อเพลง The Man With The Banjo The Ames Brothers | Chord The Man With The Banjo The Ames Brothers
คอร์ด เนื้อเพลง The Man With The Banjo The Ames Brothers Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Red River Rose The Ames Brothers Chordza

คอร์ด Red River Rose The Ames Brothers | คอร์ดกีต้าร์ Red River Rose The Ames Brothers | คอร์ดเพลง Red River Rose The Ames Brothers | เพลง Red River Rose The Ames Brothers | เนื้อเพลง Red River Rose The Ames Brothers | Chord Red River Rose The Ames Brothers
คอร์ด เนื้อเพลง Red River Rose The Ames Brothers Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Melodie D'Amour The Ames Brothers Chordza

คอร์ด Melodie D'Amour The Ames Brothers | คอร์ดกีต้าร์ Melodie D'Amour The Ames Brothers | คอร์ดเพลง Melodie D'Amour The Ames Brothers | เพลง Melodie D'Amour The Ames Brothers | เนื้อเพลง Melodie D'Amour The Ames Brothers | Chord Melodie D'Amour The Ames Brothers
คอร์ด เนื้อเพลง Melodie D'Amour The Ames Brothers Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Here Come The Ames Brothers Chordza

คอร์ด Here Come The Ames Brothers | คอร์ดกีต้าร์ Here Come The Ames Brothers | คอร์ดเพลง Here Come The Ames Brothers | เพลง Here Come The Ames Brothers | เนื้อเพลง Here Come The Ames Brothers | Chord Here Come The Ames Brothers
คอร์ด เนื้อเพลง Here Come The Ames Brothers Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง China Doll The Ames Brothers Chordza

คอร์ด China Doll The Ames Brothers | คอร์ดกีต้าร์ China Doll The Ames Brothers | คอร์ดเพลง China Doll The Ames Brothers | เพลง China Doll The Ames Brothers | เนื้อเพลง China Doll The Ames Brothers | Chord China Doll The Ames Brothers
คอร์ด เนื้อเพลง China Doll The Ames Brothers Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Ruin Shawn Mendes Chordza

คอร์ด Ruin Shawn Mendes | คอร์ดกีต้าร์ Ruin Shawn Mendes | คอร์ดเพลง Ruin Shawn Mendes | เพลง Ruin Shawn Mendes | เนื้อเพลง Ruin Shawn Mendes | Chord Ruin Shawn Mendes
คอร์ด เนื้อเพลง Ruin Shawn Mendes Chordza

6 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง You You You Same Cooke Chordza

คอร์ด You You You Same Cooke | คอร์ดกีต้าร์ You You You Same Cooke | คอร์ดเพลง You You You Same Cooke | เพลง You You You Same Cooke | เนื้อเพลง You You You Same Cooke | Chord You You You Same Cooke
คอร์ด เนื้อเพลง You You You Same Cooke Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง You Were Made For Me Same Cooke Chordza

คอร์ด You Were Made For Me Same Cooke | คอร์ดกีต้าร์ You Were Made For Me Same Cooke | คอร์ดเพลง You Were Made For Me Same Cooke | เพลง You Were Made For Me Same Cooke | เนื้อเพลง You Were Made For Me Same Cooke | Chord You Were Made For Me Same Cooke
คอร์ด เนื้อเพลง You Were Made For Me Same Cooke Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง You Send Me Same Cooke Chordza

คอร์ด You Send Me Same Cooke | คอร์ดกีต้าร์ You Send Me Same Cooke | คอร์ดเพลง You Send Me Same Cooke | เพลง You Send Me Same Cooke | เนื้อเพลง You Send Me Same Cooke | Chord You Send Me Same Cooke
คอร์ด เนื้อเพลง You Send Me Same Cooke Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Wonderful World Same Cooke Chordza

คอร์ด Wonderful World Same Cooke | คอร์ดกีต้าร์ Wonderful World Same Cooke | คอร์ดเพลง Wonderful World Same Cooke | เพลง Wonderful World Same Cooke | เนื้อเพลง Wonderful World Same Cooke | Chord Wonderful World Same Cooke
คอร์ด เนื้อเพลง Wonderful World Same Cooke Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Win Your Love For Me Same Cooke Chordza

คอร์ด Win Your Love For Me Same Cooke | คอร์ดกีต้าร์ Win Your Love For Me Same Cooke | คอร์ดเพลง Win Your Love For Me Same Cooke | เพลง Win Your Love For Me Same Cooke | เนื้อเพลง Win Your Love For Me Same Cooke | Chord Win Your Love For Me Same Cooke
คอร์ด เนื้อเพลง Win Your Love For Me Same Cooke Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Twistin' The Night Away Same Cooke Chordza

คอร์ด Twistin' The Night Away Same Cooke | คอร์ดกีต้าร์ Twistin' The Night Away Same Cooke | คอร์ดเพลง Twistin' The Night Away Same Cooke | เพลง Twistin' The Night Away Same Cooke | เนื้อเพลง Twistin' The Night Away Same Cooke | Chord Twistin' The Night Away Same Cooke
คอร์ด เนื้อเพลง Twistin' The Night Away Same Cooke Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง The Great Same Cooke Chordza

คอร์ด The Great Same Cooke | คอร์ดกีต้าร์ The Great Same Cooke | คอร์ดเพลง The Great Same Cooke | เพลง The Great Same Cooke | เนื้อเพลง The Great Same Cooke | Chord The Great Same Cooke
คอร์ด เนื้อเพลง The Great Same Cooke Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Tammy Same Cooke Chordza

คอร์ด Tammy Same Cooke | คอร์ดกีต้าร์ Tammy Same Cooke | คอร์ดเพลง Tammy Same Cooke | เพลง Tammy Same Cooke | เนื้อเพลง Tammy Same Cooke | Chord Tammy Same Cooke
คอร์ด เนื้อเพลง Tammy Same Cooke Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Summertime Same Cooke Chordza

คอร์ด Summertime Same Cooke | คอร์ดกีต้าร์ Summertime Same Cooke | คอร์ดเพลง Summertime Same Cooke | เพลง Summertime Same Cooke | เนื้อเพลง Summertime Same Cooke | Chord Summertime Same Cooke
คอร์ด เนื้อเพลง Summertime Same Cooke Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Somebody Have Mercy Same Cooke Chordza

คอร์ด Somebody Have Mercy Same Cooke | คอร์ดกีต้าร์ Somebody Have Mercy Same Cooke | คอร์ดเพลง Somebody Have Mercy Same Cooke | เพลง Somebody Have Mercy Same Cooke | เนื้อเพลง Somebody Have Mercy Same Cooke | Chord Somebody Have Mercy Same Cooke
คอร์ด เนื้อเพลง Somebody Have Mercy Same Cooke Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Shake Same Cooke Chordza

คอร์ด Shake Same Cooke | คอร์ดกีต้าร์ Shake Same Cooke | คอร์ดเพลง Shake Same Cooke | เพลง Shake Same Cooke | เนื้อเพลง Shake Same Cooke | Chord Shake Same Cooke
คอร์ด เนื้อเพลง Shake Same Cooke Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Send Me Some Lovin Same Cooke Chordza

คอร์ด Send Me Some Lovin Same Cooke | คอร์ดกีต้าร์ Send Me Some Lovin Same Cooke | คอร์ดเพลง Send Me Some Lovin Same Cooke | เพลง Send Me Some Lovin Same Cooke | เนื้อเพลง Send Me Some Lovin Same Cooke | Chord Send Me Some Lovin Same Cooke
คอร์ด เนื้อเพลง Send Me Some Lovin Same Cooke Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Sad Mood Same Cooke Chordza

คอร์ด Sad Mood Same Cooke | คอร์ดกีต้าร์ Sad Mood Same Cooke | คอร์ดเพลง Sad Mood Same Cooke | เพลง Sad Mood Same Cooke | เนื้อเพลง Sad Mood Same Cooke | Chord Sad Mood Same Cooke
คอร์ด เนื้อเพลง Sad Mood Same Cooke Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Only Sixteen Same Cooke Chordza

คอร์ด Only Sixteen Same Cooke | คอร์ดกีต้าร์ Only Sixteen Same Cooke | คอร์ดเพลง Only Sixteen Same Cooke | เพลง Only Sixteen Same Cooke | เนื้อเพลง Only Sixteen Same Cooke | Chord Only Sixteen Same Cooke
คอร์ด เนื้อเพลง Only Sixteen Same Cooke Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I'm tired Same Cooke Chordza

คอร์ด I'm tired Same Cooke | คอร์ดกีต้าร์ I'm tired Same Cooke | คอร์ดเพลง I'm tired Same Cooke | เพลง I'm tired Same Cooke | เนื้อเพลง I'm tired Same Cooke | Chord I'm tired Same Cooke
คอร์ด เนื้อเพลง I'm tired Same Cooke Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Having A Party Same Cooke Chordza

คอร์ด Having A Party Same Cooke | คอร์ดกีต้าร์ Having A Party Same Cooke | คอร์ดเพลง Having A Party Same Cooke | เพลง Having A Party Same Cooke | เนื้อเพลง Having A Party Same Cooke | Chord Having A Party Same Cooke
คอร์ด เนื้อเพลง Having A Party Same Cooke Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คืนจันทร์ อ.ไข่ มาลีฮวนน่า Chordza

คอร์ด คืนจันทร์ อ.ไข่ มาลีฮวนน่า | คอร์ดกีต้าร์ คืนจันทร์ อ.ไข่ มาลีฮวนน่า | คอร์ดเพลง คืนจันทร์ อ.ไข่ มาลีฮวนน่า | เพลง คืนจันทร์ อ.ไข่ มาลีฮวนน่า | เนื้อเพลง คืนจันทร์ อ.ไข่ มาลีฮวนน่า | Chord คืนจันทร์ อ.ไข่ มาลีฮวนน่า
คอร์ด เนื้อเพลง คืนจันทร์ อ.ไข่ มาลีฮวนน่า Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แอ๊บตามกระแสแหลตามสไตล์ จ๊ะ คันหู Chordza

คอร์ด แอ๊บตามกระแสแหลตามสไตล์ จ๊ะ คันหู | คอร์ดกีต้าร์ แอ๊บตามกระแสแหลตามสไตล์ จ๊ะ คันหู | คอร์ดเพลง แอ๊บตามกระแสแหลตามสไตล์ จ๊ะ คันหู | เพลง แอ๊บตามกระแสแหลตามสไตล์ จ๊ะ คันหู | เนื้อเพลง แอ๊บตามกระแสแหลตามสไตล์ จ๊ะ คันหู | Chord แอ๊บตามกระแสแหลตามสไตล์ จ๊ะ คันหู
คอร์ด เนื้อเพลง แอ๊บตามกระแสแหลตามสไตล์ จ๊ะ คันหู Chordza

5 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง เจ็บเติบนึง กู่แคน School Chordza

คอร์ด เจ็บเติบนึง กู่แคน School | คอร์ดกีต้าร์ เจ็บเติบนึง กู่แคน School | คอร์ดเพลง เจ็บเติบนึง กู่แคน School | เพลง เจ็บเติบนึง กู่แคน School | เนื้อเพลง เจ็บเติบนึง กู่แคน School | Chord เจ็บเติบนึง กู่แคน School
คอร์ด เนื้อเพลง เจ็บเติบนึง กู่แคน School Chordza