24 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Lonely Lip The Chordettes Chordza

คอร์ด Lonely Lip The Chordettes | คอร์ดกีต้าร์ Lonely Lip The Chordettes | คอร์ดเพลง Lonely Lip The Chordettes | เพลง Lonely Lip The Chordettes | เนื้อเพลง Lonely Lip The Chordettes | Chord Lonely Lip The Chordettes 
คอร์ด เนื้อเพลง Lonely Lip The Chordettes Chordza

This time I'm walkin' to New Orleans
I'm walkin' to New Orleans
I'm gonna need two pair-a shoes
When I get through walkin' these blues
When I get back to New Orleans
I've got my suitcase in my hand
Now ain't that-a shame
I'm leavin' here today
Yes, I'm goin' back home to stay
Yes, I'm walkin' to New Orleans
Ya used to be my honey
'Till you spent all my money
No use for you to cry
I'll see you by and by
'Cause I'm walkin' to New Orleans
I've got no time for talkin'
I've got to keep on walkin'
New Orleans is my home
That's the reason why I'm goin'
Yes, I'm walkin' to New Orleans
I'm walkin' to New Orleans
I'm walkin' to New Orleans
I'm walkin' to New Orleans
EmoticonEmoticon