แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Josh Turner แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Josh Turner แสดงบทความทั้งหมด

14 กรกฎาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Hometown Girl Josh Turner Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Hometown Girl Josh Turner Chordza
คอร์ด Hometown Girl Josh Turner | เนื้อเพลง Hometown Girl Josh Turner | Chord Hometown Girl Josh Turner

6 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Your Man Josh Turner Chordza

คอร์ด Your Man Josh Turner | คอร์ดกีต้าร์ Your Man Josh Turner | คอร์ดเพลง Your Man Josh Turner | เพลง Your Man Josh Turner | เนื้อเพลง Your Man Josh Turner
คอร์ด เนื้อเพลง Your Man Josh Turner Chordza

Baby lock the door and turn the lights down low Put some music on that's soft and slow Baby we ain't got no place to go I hope you understand I've been thinking 'bout this all day long Never felt a feeling quite this strong I can't believe how much it turns me on Just to be your man There's no hurry Don't you worry We can take our time Come a little closer Lets go over What I had in mind Baby lock the door and turn the lights down low Put some music on that's soft and slow Baby we ain't got no place to go I hope you understand I've been thinking 'bout this all day long Never felt a feeling quite this strong I can't believe how much it turns me on Just to be your man Ain't nobody ever love nobody The way that I love you We're alone now You don't know how Long I've wanted to Lock the door and turn the lights down low Put some music on that's soft and slow Baby we ain't got no place to go I hope you understand I've been thinking 'bout this all day long never felt a feeling that was quite this strong I can't believe how much it turns me on Just to be your man I Can't believe how much it turns me on Just to be your man


คอร์ด เนื้อเพลง Time Is Love Josh Turner Chordza

คอร์ด Time Is Love Josh Turner | คอร์ดกีต้าร์ Time Is Love Josh Turner | คอร์ดเพลง Time Is Love Josh Turner | เพลง Time Is Love Josh Turner | เนื้อเพลง Time Is Love Josh Turner
คอร์ด เนื้อเพลง Time Is Love Josh Turner Chordza

I know I gotta put in the hours, Make the money while the sunlight shines But anything I gotta get done, It can get done some other time Time is love, gotta run, Love to hang longer, But I got someone who waits, Waits for me and right now She's where I need to be, Time is love, gotta run I only get so many minutes, Don't wanna spend 'em all on the clock In the time that we spent talkin', How many kisses have I lost? Time Is love, gotta run, Love to hang longer, But I got someone who waits, Waits for me and right now She's where I need to be, Time is love, gotta run. Gotta fly Fly Before one more moment Gets by... Time Is love, gotta run, Love to hang longer, But I got someone who waits, Waits for me and right now She's where I need to be Time is love, gotta run, Love to hang longer, But I got someone who waits, Waits for me and right now She's where I need to be, Time is love, gotta run. Time is Love, gotta run..


คอร์ด เนื้อเพลง Lay Low Josh Turner Chordza

คอร์ด Lay Low Josh Turner | คอร์ดกีต้าร์ Lay Low Josh Turner | คอร์ดเพลง Lay Low Josh Turner | เพลง Lay Low Josh Turner | เนื้อเพลง Lay Low Josh Turner
คอร์ด เนื้อเพลง Lay Low Josh Turner Chordza

I wanna drive until my cell phone Runs out of range and every bar is gone Cut through the woods another hundred miles And disappear for a while [Chorus:] I wanna hear raindrops fallin’ down on an old tin roof I wanna find a front porch rail and prop up my travelin’ boots See your silhouette in that firelight Feel your body lyin’ next to mine Spend a few days together alone And just lay low I wanna end up nowhere on a map A little cabin sittin’ so far back Out in the country Just the moon and stars Are gonna know where we are [Chorus] Just lay low, slow it down Girl, let’s go and get outta town I wanna hear raindrops fallin’ down [Chorus] Just lay low