แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Carol Douglas แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Carol Douglas แสดงบทความทั้งหมด

5 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Doctor’s Order Carol Douglas Chordza

คอร์ด Doctor’s Order Carol Douglas | คอร์ดกีต้าร์ Doctor’s Order Carol Douglas | คอร์ดเพลง Doctor’s Order Carol Douglas | เพลง Doctor’s Order Carol Douglas | เนื้อเพลง Doctor’s Order Carol Douglas | Chord Doctor’s Order Carol Douglas
คอร์ด เนื้อเพลง Doctor’s Order Carol Douglas Chordza

Hello Hiya honey It's me I want to see the doctor today "Cos ever since you've been gone I've had a pain deep down inside He said, there's nothing really wrong with me I'm just missing my man, so honey Please, come on home as soon as you can Doctor's orders say, there's only one thing for me Nothing he can do 'cos only you can cure me Says in my condition love's the best physician He's prescribed a potion full of warm emotion Every day a lovin' spoonful to be taken It's the only way to stop this empty heart of mine from breakin Won't get better till you're back again He told me, doctor's orders need your loving arms to hold me Darling, now I know there ain't no doubt about it I'm so hooked on your love, I can't live without it You're away but please don't treat me like a stranger Doctor's orders say, one kiss from you and I am out of danger "Please say you understand how I feel honey I know you've got a lot of things on your mind Oh, but I'm missing you so bad Please, oh please, come on home" * Doctor's orders say, there's only one thing for me Nothing he can do 'cos only you can cure me Says in my condition love's the best physician He prescribed a potion full of warm emotion