แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Red Hot Chili Peppers แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Red Hot Chili Peppers แสดงบทความทั้งหมด

25 มิถุนายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Wet Sand Red Hot Chili Peppers Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Wet Sand Red Hot Chili Peppers Chordza
คอร์ด Wet Sand Red Hot Chili Peppers | เนื้อเพลง Wet Sand Red Hot Chili Peppers | Chord Wet Sand Red Hot Chili Peppers

คอร์ด เนื้อเพลง Hard To Concentrate Red Hot Chili Peppers Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Hard To Concentrate Red Hot Chili Peppers Chordza
คอร์ด Hard To Concentrate Red Hot Chili Peppers | เนื้อเพลง Hard To Concentrate Red Hot Chili Peppers | Chord Hard To Concentrate Red Hot Chili Peppers

21 มิถุนายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง The Zephyr Song Red Hot Chili Peppers Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง The Zephyr Song Red Hot Chili Peppers Chordza
คอร์ด The Zephyr Song Red Hot Chili Peppers | เนื้อเพลง The Zephyr Song Red Hot Chili Peppers | Chord The Zephyr Song Red Hot Chili Peppers

คอร์ด เนื้อเพลง Tell Me Baby Red Hot Chili Peppers Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Tell Me Baby Red Hot Chili Peppers Chordza
คอร์ด Tell Me Baby Red Hot Chili Peppers | เนื้อเพลง Tell Me Baby Red Hot Chili Peppers | Chord Tell Me Baby Red Hot Chili Peppers

คอร์ด เนื้อเพลง Soul To Squeeze Red Hot Chili Peppers Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Soul To Squeeze Red Hot Chili Peppers Chordza
คอร์ด Soul To Squeeze Red Hot Chili Peppers | เนื้อเพลง Soul To Squeeze Red Hot Chili Peppers | Chord Soul To Squeeze Red Hot Chili Peppers

คอร์ด เนื้อเพลง Sick Love Red Hot Chili Peppers Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Sick Love Red Hot Chili Peppers Chordza
คอร์ด Sick Love Red Hot Chili Peppers | เนื้อเพลง Sick Love Red Hot Chili Peppers | Chord Sick Love Red Hot Chili Peppers

คอร์ด เนื้อเพลง Goodbye Angels Red Hot Chili Peppers Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Goodbye Angels Red Hot Chili Peppers Chordza
คอร์ด Goodbye Angels Red Hot Chili Peppers | เนื้อเพลง Goodbye Angels Red Hot Chili Peppers | Chord Goodbye Angels Red Hot Chili Peppers

คอร์ด เนื้อเพลง Encore Red Hot Chili Peppers Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Encore Red Hot Chili Peppers Chordza
คอร์ด Encore Red Hot Chili Peppers | เนื้อเพลง Encore Red Hot Chili Peppers | Chord Encore Red Hot Chili Peppers

12 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Suck My Kiss Red Hot Chili Peppers Chordza

คอร์ด Suck My Kiss Red Hot Chili Peppers | คอร์ดกีต้าร์ Suck My Kiss Red Hot Chili Peppers | คอร์ดเพลง Suck My Kiss Red Hot Chili Peppers | เพลง Suck My Kiss Red Hot Chili Peppers | เนื้อเพลง Suck My Kiss Red Hot Chili Peppers | Chord Suck My Kiss Red Hot Chili Peppers
คอร์ด เนื้อเพลง Suck My Kiss Red Hot Chili Peppers Chordza

29 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Go Robot Red Hot Chili Peppers Chordza

คอร์ด Go Robot Red Hot Chili Peppers | คอร์ดกีต้าร์ Go Robot Red Hot Chili Peppers | คอร์ดเพลง Go Robot Red Hot Chili Peppers | เพลง Go Robot Red Hot Chili Peppers | เนื้อเพลง Go Robot Red Hot Chili Peppers | Chord Go Robot Red Hot Chili Peppers
คอร์ด เนื้อเพลง Go Robot Red Hot Chili Peppers Chordza

24 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง The Getaway Red Hot Chili Peppers Chordza

คอร์ด The Getaway Red Hot Chili Peppers | คอร์ดกีต้าร์ The Getaway Red Hot Chili Peppers | คอร์ดเพลง The Getaway Red Hot Chili Peppers | เพลง The Getaway Red Hot Chili Peppers | เนื้อเพลง The Getaway Red Hot Chili Peppers | Chord The Getaway Red Hot Chili Peppers
คอร์ด เนื้อเพลง The Getaway Red Hot Chili Peppers Chordza

21 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง We Turn Red Red Hot Chili Peppers Chordza

คอร์ด We Turn Red Red Hot Chili Peppers | คอร์ดกีต้าร์ We Turn Red Red Hot Chili Peppers | คอร์ดเพลง We Turn Red Red Hot Chili Peppers | เพลง We Turn Red Red Hot Chili Peppers | เนื้อเพลง We Turn Red Red Hot Chili Peppers | Chord We Turn Red Red Hot Chili Peppers
คอร์ด เนื้อเพลง We Turn Red Red Hot Chili Peppers Chordza

24 พฤษภาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Dark Necessities Red Hot Chili Peppers Chordza

คอร์ด Dark Necessities Red Hot Chili Peppers | คอร์ดกีต้าร์ Dark Necessities Red Hot Chili Peppers | คอร์ดเพลง Dark Necessities Red Hot Chili Peppers | เพลง Dark Necessities Red Hot Chili Peppers | เนื้อเพลง Dark Necessities Red Hot Chili Peppers | Chord Dark Necessities Red Hot Chili Peppers
คอร์ด เนื้อเพลง Dark Necessities Red Hot Chili Peppers Chordza

20 ตุลาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Snow Red Hot Chili Peppers Chordza

คอร์ด Snow Red Hot Chili Peppers | คอร์ดกีต้าร์ Snow Red Hot Chili Peppers | คอร์ดเพลง Snow Red Hot Chili Peppers | เพลง Snow Red Hot Chili Peppers | เนื้อเพลง Snow Red Hot Chili Peppers | Chord Snow Red Hot Chili Peppers
คอร์ด เนื้อเพลง Snow Red Hot Chili Peppers Chordza

Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on.
When I sit alone, come get a little known
But I need more than myself this time.
Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on
When I lay it on, come get to play it on
All my life to sacrifice.

Hey oh... listen what I say oh
I got your hey oh, now listen what I say oh

When will I know that I really can't go
To the well once more - time to decide on.
When it's killing me, when will I really see, all that I need to look inside.
Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride,
Well it's killing me, what do I really need - all that I need to look inside.

Hey oh... listen what I say oh
Come back and hey oh, look at what I say oh

The more I see the less I know
The more I'd like to let it go - hey oh, whoa...

Deep beneath the cover of another perfect wonder where it's so white as snow,
Privately divided by a world so undecided and there's nowhere to go;
In between the cover of another perfect wonder and it's so white as snow,
Running through the field where all my tracks will be concealed and there's nowhere to go.

Ho!

Went to descend to amend for a friend all the channels that have broken down.
Now you bring it up, I'm gonna ring it up - just to hear you sing it out.
Step from the road to the sea to the sky, and I do believe what we rely on,
When I lay it on, come get to play it on
All my life to sacrifice

Hey oh... listen what I say oh
I got your hey oh... listen what I say oh

The more I see, the less I know
The more I'd like to let it go - hey oh, whoa...

Deep beneath the cover of another perfect wonder where it's so white as snow.
Privately divided by a world so undecided and there's nowhere to go
In between the cover of another perfect wonder where it's so white as snow
Running through the field where all my tracks will be concealed and there's nowhere to go.

I said hey hey yeah oh yeah, tell my love now.
Hey hey yeah oh yeah, tell my love now.

Deep beneath the cover of another perfect wonder where it's so white as snow,
Privately divided by a world so undecided and there's nowhere to go.
Deep beneath the cover of another perfect wonder where it's so white as snow...
Running through the field where all my tracks will be concealed and there's nowhere to go.

I said hey oh yeah oh yeah... tell my love now
Hey yeah yeah... oh yeah.
14 กุมภาพันธ์ 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Look Around Red Hot Chili Peppers Chordza

คอร์ด Look Around Red Hot Chili Peppers | คอร์ดกีต้าร์ Look Around Red Hot Chili Peppers | คอร์ดเพลง Look Around Red Hot Chili Peppers | เพลง Look Around Red Hot Chili Peppers | เนื้อเพลง Look Around Red Hot Chili Peppers
คอร์ด เนื้อเพลง Look Around Red Hot Chili Peppers Chordza


Woo! Stiff club, its my nature, Custom love is the nomenclature. Turn down mass confusion, Hit the road because we just keep cruisin'. Double my fun, double my vision, Long hard look at my last decision. Hustle here, hustle there, Hustle me bitch and you best beware. It's emotional and I told you so, But you had to know so I told you. Soft walk to horizon, One big crash that no one dies in. This for the folks in Fayetteville, It'll come true if you say it will. [Chorus:] Look around, look around, look around All around, all around, all around Look around, look around, look around All around, all around, all around It's emotional and I told you so, But you had to know so I told you. Please don't look right through me, Hurts my heart when you do that to me. Street lights out my window, City May breeze gonna stroke my skin though. Dropped a lot of words on an old brick wall, Rob a lot of banks got a pedigree scrawl. Put my peg into your square, Run around like we just don't care. [Chorus:] Look around, look around, look around All around, all around, all around Look around, look around, look around All around, oh yeah ah Woo! [Bridge x4:] Move it ah gotta get ya, wanna get you Move it ah gotta get ya, gonna get you [Chorus:] Look around, look around, look around All around, all around, all around Look around, look around, look around All around, oh yeah ah [Outro:] God I'm feeling small And I'm hitting a wall Gonna leave it all around


คอร์ด เนื้อเพลง Desecration Smile Red Hot Chili Peppers Chordza

คอร์ด Desecration Smile Red Hot Chili Peppers | คอร์ดกีต้าร์ Desecration Smile Red Hot Chili Peppers | คอร์ดเพลง Desecration Smile Red Hot Chili Peppers | เพลง Desecration Smile Red Hot Chili Peppers | เนื้อเพลง Desecration Smile Red Hot Chili Peppers
คอร์ด เนื้อเพลง Desecration Smile Red Hot Chili Peppers Chordza


All alone not by myself Another girl bad for my health I've seen it all through someone else And I (love a girl bad for my health) Celebrated but undisturbed And serenaded by the terror bird It's seldom seen and its never heard I'm (serenaded by the terror bird) Never in the wrong time or wrong place Desecration is the smile on my face The love I made is the shape of my space My face, my face Disintegrated by the rising sun A rolling black out of oblivion And I'd like to think that I'm your number one (I'm rolling black out of oblivion) I wanna leave but I just get stuck A broken record runnin' low on luck There's heavy metal coming from your truck And I'm (a broken record running low on luck) Never in the wrong time or wrong place Desecration is the smile on my face The love I made is the shape of my space My face, my face We could all go down to Malibu and make some noise Coca Cola doesn't do the justice she enjoys We could all come up with something new to be destroyed We could all go down I love the feeling when it falls apart I'm slow to finish but I'm quick to start and Beneath the heather lies the meadowlark And I'm (slow to finish but I'm quick to start) Never in the wrong time or wrong place Desecration is the smile on my face The love I made is the shape of my space My face, my face Never in the wrong time or wrong place Desecration is the smile on my face The love I made is the shape of my space My face, my face Yeah...


คอร์ด เนื้อเพลง Scar Tissue Red Hot Chili Peppers Chordza

คอร์ด Scar Tissue Red Hot Chili Peppers | คอร์ดกีต้าร์ Scar Tissue Red Hot Chili Peppers | คอร์ดเพลง Scar Tissue Red Hot Chili Peppers | เพลง Scar Tissue Red Hot Chili Peppers | เนื้อเพลง Scar Tissue Red Hot Chili Peppers
คอร์ด เนื้อเพลง Scar Tissue Red Hot Chili Peppers Chordza


Scar tissue that I wish you saw Sarcastic mister know it all Close your eyes and I'll kiss you 'cause With the birds I'll share With the birds I'll share This lonely view With the birds I'll share This lonely view Push me up against the wall Young Kentucky girl in a push-up bra Fallin' all over myself To lick your heart and taste your health 'cause With the birds I'll share This lonely view... Blood loss in a bathroom stall Southern girl with a scarlet drawl Wave good-bye to ma and pa 'cause With the birds I'll share With the birds I'll share This lonely view With the birds I'll share This lonely view Soft spoken with a broken jaw Step outside but not to brawl Autumn's sweet we call it fall I'll make it to the moon if I have to crawl and With the birds I'll share This lonely view... Scar tissue that I wish you saw Sarcastic mister know it all Close your eyes and I'll kiss you 'cause With the birds I'll share With the birds I'll share This lonely view With the birds I'll share This lonely view...


คอร์ด เนื้อเพลง Otherside Red Hot Chili Peppers Chordza

คอร์ด Otherside Red Hot Chili Peppers | คอร์ดกีต้าร์ Otherside Red Hot Chili Peppers | คอร์ดเพลง Otherside Red Hot Chili Peppers | เพลง Otherside Red Hot Chili Peppers | เนื้อเพลง Otherside Red Hot Chili Peppers
คอร์ด เนื้อเพลง Otherside Red Hot Chili Peppers Chordza


[Chorus:] How long how long will I slide Separate my side I don't I don't believe it's bad Slit my throat It's all I ever I heard your voice through a photograph I thought it up it brought up the past Once you know you can never go back I've got to take it on the otherside Centuries are what it meant to me A cemetery where I marry the sea Stranger things could never change my mind I've got to take it on the otherside Take it on the otherside Take it on Take it on [Chorus] Pour my life into a paper cup The ashtray's full and I'm spillin' my guts She wants to know am I still a slut I've got to take it on the otherside Scarlet starlet and she's in my bed A candidate for my soul mate bled Push the trigger and pull the thread I've got to take it on the otherside Take it on the otherside Take it on Take it on [Chorus] Turn me on take me for a hard ride Burn me out leave me on the otherside I yell and tell it that It's not my friend I tear it down I tear it down And then it's born again [Chorus] How long I don't believe it's bad Slit my throat It's all I ever


คอร์ด เนื้อเพลง Can't Stop Red Hot Chili Peppers Chordza

คอร์ด Can't Stop Red Hot Chili Peppers | คอร์ดกีต้าร์ Can't Stop Red Hot Chili Peppers | คอร์ดเพลง Can't Stop Red Hot Chili Peppers | เพลง Can't Stop Red Hot Chili Peppers | เนื้อเพลง Can't Stop Red Hot Chili Peppers
คอร์ด เนื้อเพลง Can't Stop Red Hot Chili Peppers Chordza


Can't stop, addicted to the shindig Chop top, he says I'm gonna win big Choose not a life of imitation Distant cousin to the reservation Defunct, the pistol that you pay for This punk, the feeling that you stay for In time, I want to be your best friend Eastside love is living on the West End Knock out, but boy you better come to Don't die, you know the truth is some do Go write your message on the pavement Burn so bright, I wonder what the wave meant White heat is screaming in the jungle Complete the motion if you stumble Go ask the dust for any answers Come back strong with 50 belly dancers [Chorus:] The world I love The tears I drop To be part of The wave can't stop Ever wonder if it's all for you The world I love The trains I hop To be part of The wave can't stop Come and tell me when it's time to Sweetheart is bleeding in the snow cone So smart, she's leading me to ozone Music, the great communicator Use two sticks to make it in the nature I'll get you into penetration The gender of a generation The birth of every other nation Worth your weight the gold of meditation This chapter's gonna be a close one Smoke rings, I know you're gonna blow one All on a spaceship persevering Use my hands for everything but steering Can't stop, the spirits when they need you Mop tops are happy when they feed you J. Butterfly is in the treetop Birds that blow the meaning into bebop [Chorus] Wait a minute I'm passing out Win or lose, just like you Far more shocking Than anything I ever knew How 'bout you 10 more reasons Why I need somebody new, just like you Far more shocking Than anything I ever knew Right on cue Can't stop, addicted to the shindig Chop top, he says I'm gonna win big Choose not a life of imitation Distant cousin to the reservation Defunct, the pistol that you pay for This punk, the feeling that you stay for In time, I want to be your best friend Eastside love is living on the West End Knock out, but boy you better come to Don't die you know the truth is some do Go write your message on the pavement Burn so bright, I wonder what the wave meant Kick start the golden generator Sweet talk, but don't intimidate her Can't stop the gods from engineering Feel no need for any interfering Your image in the dictionary This life is more than ordinary Can I get 2 maybe even 3 of these Comin' from space To teach you of the Pleiades Can't stop the spirits when they need you This life is more than just a read-through


19 มกราคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Dani California Red Hot Chili Peppers Chordza

คอร์ด Dani California Red Hot Chili Peppers | คอร์ดกีต้าร์ Dani California Red Hot Chili Peppers | คอร์ดเพลง Dani California Red Hot Chili Peppers | เพลง Dani California Red Hot Chili Peppers | เนื้อเพลง Dani California Red Hot Chili Peppers
คอร์ด เนื้อเพลง Dani California Red Hot Chili Peppers Chordza


Gettin' born in the state of Mississippi Papa was a copper and mama was a hippie In Alabama she would swing a hammer Price you gotta pay when you pick the panorama She never knew that there was anything more than poor What in the world? What does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana Robbin' on a bank in the state of Indiana She's a runner, rebel and a stunner Oh her merry way sayin' baby whatcha gonna Lookin' down the barrel of a hot metal forty five Just another way to survive [Chorus:] California rest in peace Simultaneous release California show your teeth She's my priestess, I'm your priest, yeah, yeah She's a lover baby and a fighter Shoulda seen her coming when it got a little brighter With a name like Dani California Day was gonna come when I was gonna mourn ya A little loaded, she was stealin' another breath I love my baby to death [Chorus] Who knew the other side of you? Who knew what others died to prove? Too true to say good bye to you Too true to say say say... Push the fader, gifted animator One for the now and eleven for the later Never made it up to Minnesota North Dakota man was a gunnin' for the quota Down in the badlands she was savin' the best for last It only hurts when I laugh Gone too fast...