แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Ella Eyre แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Ella Eyre แสดงบทความทั้งหมด

22 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Together Ella Eyre Chordza

คอร์ด Together Ella Eyre | คอร์ดกีต้าร์ Together Ella Eyre | คอร์ดเพลง Together Ella Eyre | เพลง Together Ella Eyre | เนื้อเพลง Together Ella Eyre | Chord Together Ella Eyre
คอร์ด เนื้อเพลง Together Ella Eyre Chordza(It's all right, all right...)

So many times has it all been said and done
But in the end it's the fight that's just begun
Understand that it's days like these
When the world is so hard to please
In you, my heart has found a home

'Cause it's not about me
It's not about who I want to be
It's not about you
You know that we are better off as two

'Cause we are, we are, we are, we are more
Yeah, we are, we are, we are, we are more
Together (It's all right, all right)
It's all right (it's all right, all right)
It's all right (it's all right, all right)
It's all right (it's all right)
Together (it's all right, all right)
It's all right (it's all right, all right)
It's all right (it's all right, all right)
It's all right (it's all right)
Together

These games, they will always end the same
'Cause neither you or I will take the blame
Sometimes we go too far
But I like it the way we are
Right here, I give your heart a home

No, it's not about me
It's not about who I want to be
It's not about you
You know that we are better off as two

'Cause we are, we are, we are, we are more
Yeah, we are, we are, we are, we are more
Together (It's all right, all right)
It's all right (it's all right, all right)
It's all right (it's all right, all right)
It's all right (it's all right)
Together (it's all right, all right)
It's all right (it's all right, all right)
It's all right (it's all right, all right)
It's all right (it's all right)
Together

It's not about me
It's not about who I want to be
It's not about you
You know that we are better off as two

'Cause we are, we are, we are, we are more
We are, we are, we are, we are more
Together (It's all right, all right)
It's all right (it's all right, all right)
It's all right (it's all right, all right)
It's all right (it's all right)
Together (it's all right, all right)
It's all right (it's all right, all right)
It's all right (it's all right, all right)
It's all right (it's all right)
Together

'Cause we are, we are, we are, we are more
We are, we are, we are, we are more
Together (It's all right, all right)
It's all right (it's all right, all right)
It's all right (it's all right, all right)
It's all right (it's all right)
Together (it's all right, all right)
It's all right (it's all right, all right)
It's all right (it's all right, all right)
It's all right (it's all right)
Together
25 พฤษภาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Together Ella Eyre Chordza

คอร์ด Together Ella Eyre | คอร์ดกีต้าร์ Together Ella Eyre | คอร์ดเพลง Together Ella Eyre | เพลง Together Ella Eyre | เนื้อเพลง Together Ella Eyre | Chord Together Ella Eyre
คอร์ด เนื้อเพลง Together Ella Eyre Chordza


Many times it's been all been said and done
In the end it's the fight that's just begun
Understand that it's days like these
When the world is so hard to please
It knew my heart has find a home

It's not about me
It's not about who I want to be
It's not about you
You know that we are better off as two

Because we are, we are, we are, we are born
We are, we are, we are, we are born
Together (It's all right, all right)
It's all right (it's all right, all right)
It's all right (it's all right, all right)
It's all right (it's all right)
Together (it's all right, all right)
It's all right (it's all right, all right)
It's all right (it's all right, all right)
It's all right (it's all right)
Together

These games they will always end the same
Neither you or I will take the blame
Sometimes we've gone too far
I like the way we are
Right here I give your heart a home

It's not about me
It's not about who I want to be
It's not about you
You know that we are better off as two

Because we are, we are, we are, we are born
We are, we are, we are, we are born
Together (It's all right, all right)
It's all right (it's all right, all right)
It's all right (it's all right, all right)
It's all right (it's all right)
Together (it's all right, all right)
It's all right (it's all right, all right)
It's all right (it's all right, all right)
It's all right (it's all right)
Together

It's not about me
It's not about who I want to be
It's not about you
You know that we are better off as two

Because we are, we are, we are, we are born
We are, we are, we are, we are born
Together (It's all right, all right)
It's all right (it's all right, all right)
It's all right (it's all right, all right)
It's all right (it's all right)
Together (it's all right, all right)
It's all right (it's all right, all right)
It's all right (it's all right, all right)
It's all right (it's all right)
Together

Because we are, we are, we are, we are born
We are, we are, we are, we are born
Together (It's all right, all right)
It's all right (it's all right, all right)
It's all right (it's all right, all right)
It's all right (it's all right)
Together (it's all right, all right)
It's all right (it's all right, all right)
It's all right (it's all right, all right)
It's all right (it's all right)
Together