แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Paradox แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Paradox แสดงบทความทั้งหมด

29 กุมภาพันธ์ 2563

คอร์ด เนื้อเพลง ซื่อซื่อ PARADOX Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ซื่อซื่อ PARADOX Chordza
คอร์ด ซื่อซื่อ PARADOX | เนื้อเพลง ซื่อซื่อ PARADOX | Chord ซื่อซื่อ PARADOX

14 กันยายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง ขี้เมา Paradox Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ขี้เมา Paradox Chordza
คอร์ด ขี้เมา Paradox | เนื้อเพลง ขี้เมา Paradox | Chord ขี้เมา Paradox

25 มกราคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง เสือไบ PARADOX Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เสือไบ PARADOX Chordza
คอร์ด เสือไบ PARADOX | เนื้อเพลง เสือไบ PARADOX | Chord เสือไบ PARADOX

6 ตุลาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง เขียนไว้ข้างเตียง Paradox Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เขียนไว้ข้างเตียง Paradox Chordza
คอร์ด เขียนไว้ข้างเตียง Paradox | เนื้อเพลง เขียนไว้ข้างเตียง Paradox | Chord เขียนไว้ข้างเตียง Paradox

คอร์ด เนื้อเพลง L.O.V.E. Paradox Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง L.O.V.E. Paradox Chordza
คอร์ด L.O.V.E. Paradox | เนื้อเพลง L.O.V.E. Paradox | Chord L.O.V.E. Paradox

28 มีนาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง นั่งเศร้า Paradox Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง นั่งเศร้า Paradox Chordza
คอร์ด นั่งเศร้า Paradox | เนื้อเพลง นั่งเศร้า Paradox | Chord นั่งเศร้า Paradox

11 พฤษภาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง สิงห์รถบรรทุก Paradox Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สิงห์รถบรรทุก Paradox Chordza
คอร์ด สิงห์รถบรรทุก Paradox | เนื้อเพลง สิงห์รถบรรทุก Paradox | Chord สิงห์รถบรรทุก Paradox

7 กุมภาพันธ์ 2560

คอร์ด เนื้อเพลง โป๊ะเชะ Paradox Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง โป๊ะเชะ Paradox Chordza
คอร์ด โป๊ะเชะ Paradox | เนื้อเพลง โป๊ะเชะ Paradox | Chord โป๊ะเชะ Paradox

คอร์ด เนื้อเพลง ห้องดับจิต Paradox Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ห้องดับจิต Paradox Chordza
คอร์ด ห้องดับจิต Paradox | เนื้อเพลง ห้องดับจิต Paradox | Chord ห้องดับจิต Paradox

คอร์ด เนื้อเพลง วันใหม่ Paradox Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง วันใหม่ Paradox Chordza
คอร์ด วันใหม่ Paradox | เนื้อเพลง วันใหม่ Paradox | Chord วันใหม่ Paradox

คอร์ด เนื้อเพลง ปรสิต Paradox Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ปรสิต Paradox Chordza
คอร์ด ปรสิต Paradox | เนื้อเพลง ปรสิต Paradox | Chord ปรสิต Paradox

คอร์ด เนื้อเพลง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป Paradox Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป Paradox Chordza
คอร์ด บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป Paradox | เนื้อเพลง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป Paradox | Chord บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป Paradox

คอร์ด เนื้อเพลง จดหมายจากวันวาน Paradox Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง จดหมายจากวันวาน Paradox Chordza
คอร์ด จดหมายจากวันวาน Paradox | เนื้อเพลง จดหมายจากวันวาน Paradox | Chord จดหมายจากวันวาน Paradox

6 กุมภาพันธ์ 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ปีก Paradox Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ปีก Paradox Chordza
คอร์ด ปีก Paradox | เนื้อเพลง ปีก Paradox | Chord ปีก Paradox

9 ธันวาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง มาโซคิสม์(หยดเทียนแห่งความปรารถนา) Paradox Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง มาโซคิสม์(หยดเทียนแห่งความปรารถนา) Paradox Chordza
คอร์ด มาโซคิสม์(หยดเทียนแห่งความปรารถนา) Paradox | เนื้อเพลง มาโซคิสม์(หยดเทียนแห่งความปรารถนา) Paradox  

19 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง เพ้อ Paradox Chordza

คอร์ด เพ้อ Paradox | คอร์ดกีต้าร์ เพ้อ Paradox | คอร์ดเพลง เพ้อ Paradox | เพลง เพ้อ Paradox | เนื้อเพลง เพ้อ Paradox | Chord เพ้อ Paradox
คอร์ด เนื้อเพลง เพ้อ Paradox Chordza

9 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ไซโค Paradox Chordza

คอร์ด ไซโค Paradox | คอร์ดกีต้าร์ ไซโค Paradox | คอร์ดเพลง ไซโค Paradox | เพลง ไซโค Paradox | เนื้อเพลง ไซโค Paradox | Chord ไซโค Paradox
คอร์ด เนื้อเพลง ไซโค Paradox Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เทพธิดา Paradox Chordza

คอร์ด เทพธิดา Paradox | คอร์ดกีต้าร์ เทพธิดา Paradox | คอร์ดเพลง เทพธิดา Paradox | เพลง เทพธิดา Paradox | เนื้อเพลง เทพธิดา Paradox | Chord เทพธิดา Paradox
คอร์ด เนื้อเพลง เทพธิดา Paradox Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ปีศาจ Paradox Chordza

คอร์ด ปีศาจ Paradox | คอร์ดกีต้าร์ ปีศาจ Paradox | คอร์ดเพลง ปีศาจ Paradox | เพลง ปีศาจ Paradox | เนื้อเพลง ปีศาจ Paradox | Chord ปีศาจ Paradox
คอร์ด เนื้อเพลง ปีศาจ Paradox Chordza

2 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง เสด็จประทับอยู่ PARADOX Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เสด็จประทับอยู่ PARADOX Chordza