แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ปราง ปรางทิพย์ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ปราง ปรางทิพย์ แสดงบทความทั้งหมด

20 กันยายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง เจ็บ X เจ็บ ปราง ปรางทิพย์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เจ็บ X เจ็บ ปราง ปรางทิพย์ Chordza
คอร์ด เจ็บ X เจ็บ ปราง ปรางทิพย์ | เนื้อเพลง เจ็บ X เจ็บ ปราง ปรางทิพย์ | Chord เจ็บ X เจ็บ ปราง ปรางทิพย์

25 กรกฎาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง สัญญากาสะลอง ปราง ปรางทิพย์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สัญญากาสะลอง ปราง ปรางทิพย์ Chordza
คอร์ด สัญญากาสะลอง ปราง ปรางทิพย์ | เนื้อเพลง สัญญากาสะลอง ปราง ปรางทิพย์ | Chord สัญญากาสะลอง ปราง ปรางทิพย์

25 มิถุนายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง เจ้ากรรม นายเวร ปราง ปรางทิพย์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เจ้ากรรม นายเวร ปราง ปรางทิพย์ Chordza
คอร์ด เจ้ากรรม นายเวร ปราง ปรางทิพย์ | เนื้อเพลง เจ้ากรรม นายเวร ปราง ปรางทิพย์ | Chord เจ้ากรรม นายเวร ปราง ปรางทิพย์

21 มิถุนายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง จิ้มลืม ปราง ปรางทิพย์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง จิ้มลืม ปราง ปรางทิพย์ Chordza
คอร์ด จิ้มลืม ปราง ปรางทิพย์ | เนื้อเพลง จิ้มลืม ปราง ปรางทิพย์ | Chord จิ้มลืม ปราง ปรางทิพย์

19 มกราคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง แช่ง ปราง ปรางทิพย์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แช่ง ปราง ปรางทิพย์ Chordza
คอร์ด แช่ง ปราง ปรางทิพย์ | เนื้อเพลง แช่ง ปราง ปรางทิพย์ | Chord แช่ง ปราง ปรางทิพย์

9 ตุลาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง สี่กษัตริย์เดินดง ปราง ปรางทิพย์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สี่กษัตริย์เดินดง ปราง ปรางทิพย์ Chordza
คอร์ด สี่กษัตริย์เดินดง ปราง ปรางทิพย์ | เนื้อเพลง สี่กษัตริย์เดินดง ปราง ปรางทิพย์ | Chord สี่กษัตริย์เดินดง ปราง ปรางทิพย์

3 สิงหาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ผิดเวลา ปราง ปรางทิพย์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ผิดเวลา ปราง ปรางทิพย์ Chordza
คอร์ด ผิดเวลา ปราง ปรางทิพย์ | เนื้อเพลง ผิดเวลา ปราง ปรางทิพย์ | Chord ผิดเวลา ปราง ปรางทิพย์

11 กรกฎาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง แบบไหนที่ว่าดี บอกทีจะได้ทำ ปราง ปรางทิพย์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แบบไหนที่ว่าดี บอกทีจะได้ทำ ปราง ปรางทิพย์ Chordza
คอร์ด แบบไหนที่ว่าดี บอกทีจะได้ทำ ปราง ปรางทิพย์ | เนื้อเพลง แบบไหนที่ว่าดี บอกทีจะได้ทำ ปราง ปรางทิพย์ | Chord แบบไหนที่ว่าดี บอกทีจะได้ทำ ปราง ปรางทิพย์

4 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง บุพเพสันนิวาส ปราง ปรางทิพย์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง บุพเพสันนิวาส ปราง ปรางทิพย์ Chordza
คอร์ด บุพเพสันนิวาส ปราง ปรางทิพย์ | เนื้อเพลง บุพเพสันนิวาส ปราง ปรางทิพย์ | Chord บุพเพสันนิวาส ปราง ปรางทิพย์

12 มีนาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง พ่อทูนหัว ปราง ปรางทิพย์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง พ่อทูนหัว ปราง ปรางทิพย์ Chordza
คอร์ด พ่อทูนหัว ปราง ปรางทิพย์ | เนื้อเพลง พ่อทูนหัว ปราง ปรางทิพย์ | Chord พ่อทูนหัว ปราง ปรางทิพย์

28 กุมภาพันธ์ 2561

คอร์ด เนื้อเพลง หัวใจทศกัณฐ์ ปราง ปรางทิพย์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หัวใจทศกัณฐ์ ปราง ปรางทิพย์ Chordza
คอร์ด หัวใจทศกัณฐ์ ปราง ปรางทิพย์ | เนื้อเพลง หัวใจทศกัณฐ์ ปราง ปรางทิพย์ | Chord หัวใจทศกัณฐ์ ปราง ปรางทิพย์

คอร์ด เนื้อเพลง พูดกับลม ปราง ปรางทิพย์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง พูดกับลม ปราง ปรางทิพย์ Chordza
คอร์ด พูดกับลม ปราง ปรางทิพย์ | เนื้อเพลง พูดกับลม ปราง ปรางทิพย์ | Chord พูดกับลม ปราง ปรางทิพย์

25 กันยายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง เสือผู้หญิง ปราง ปรางทิพย์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เสือผู้หญิง ปราง ปรางทิพย์ Chordza
คอร์ด เสือผู้หญิง ปราง ปรางทิพย์ | เนื้อเพลง เสือผู้หญิง ปราง ปรางทิพย์ | Chord เสือผู้หญิง ปราง ปรางทิพย์

14 สิงหาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ตราบธุลีดิน ปราง ปรางทิพย์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ตราบธุลีดิน ปราง ปรางทิพย์ Chordza
คอร์ด ตราบธุลีดิน ปราง ปรางทิพย์ | เนื้อเพลง ตราบธุลีดิน ปราง ปรางทิพย์ | Chord ตราบธุลีดิน ปราง ปรางทิพย์

19 กรกฎาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง มือลั่น ปราง ปรางทิพย์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง มือลั่น ปราง ปรางทิพย์ Chordza
คอร์ด มือลั่น ปราง ปรางทิพย์ | เนื้อเพลง มือลั่น ปราง ปรางทิพย์ | Chord มือลั่น ปราง ปรางทิพย์

2 กรกฎาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ผิดเวลา ปราง ปรางทิพย์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ผิดเวลา ปราง ปรางทิพย์ Chordza
คอร์ด ผิดเวลา ปราง ปรางทิพย์ | เนื้อเพลง ผิดเวลา ปราง ปรางทิพย์ | Chord ผิดเวลา ปราง ปรางทิพย์

คอร์ด เนื้อเพลง ผิดเวลา ปราง ปรางทิพย์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ผิดเวลา ปราง ปรางทิพย์ Chordza
คอร์ด ผิดเวลา ปราง ปรางทิพย์ | เนื้อเพลง ผิดเวลา ปราง ปรางทิพย์ | Chord ผิดเวลา ปราง ปรางทิพย์

24 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Music Lover ปราง ปรางทิพย์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Music Lover ปราง ปรางทิพย์ Chordza
คอร์ด Music Lover ปราง ปรางทิพย์ | เนื้อเพลง Music Lover ปราง ปรางทิพย์ | Chord Music Lover ปราง ปรางทิพย์ 

19 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ลามู ลามู ปราง ปรางทิพย์ Chordza

คอร์ด ลามู ลามู ปราง ปรางทิพย์ | คอร์ดกีต้าร์ ลามู ลามู ปราง ปรางทิพย์ | คอร์ดเพลง ลามู ลามู ปราง ปรางทิพย์ | เพลง ลามู ลามู ปราง ปรางทิพย์ | เนื้อเพลง ลามู ลามู ปราง ปรางทิพย์ | Chord ลามู ลามู ปราง ปรางทิพย์
คอร์ด เนื้อเพลง ลามู ลามู ปราง ปรางทิพย์ Chordza

นี่คือโลกมนุษย์ นี่คือโลกมนุษย์ นี่คือโลกมนุษย์ ถึงแล้วโลกมนุษย์ ถึงแล้วโลกมนุษย์ ถึงแล้วโลกมนุษย์ นำยานลงจอด ลามู ลามู ลามู มาร่ายมนตร์ของนางฟ้า ลามู ลามู ลามู มาสิมา อ๊ะ มาสิมา ลามู ลามู ลามู อันตัวเรานั้นคือ เทพธิดา รับบัญชา พระบิดา จากสวรรค์ ให้เหาะเหิน เดินทาง โดยเร็วพลัน จึงนั่งยาน รีบเร่ง มาโลกา ภารกิจคือตามหาบุรุษ ที่พิเศษพิสุทธิ์ สุดปรารถนา มาเคียงคู่ชู้ชื่น เป็นภัสดา ยังสวรรค์ชั้นฟ้า นภาลัย ลามู ลามู ลามู ลามู ลามู จะร่ายมนตรา จะเสกคาถาให้พบเนื้อคู่ มามาสิมา ลามู ลามู ลามู ผู้ชายรูปหล่อ มาขึ้นสวรรค์ ลามู ลามู เนรมิตเรือนร่าง ให้อรชร ดูงามงอนน่ารัก เป็นหนักหนา สะโพกผายเนียนนุ่ม ประทุมมา ภัสตราสุดล้ำ งามอำไพ ประนมหัตถ์แย้มโอษฐ์ แล้วเอื้อนเอ่ย ว่าชายเอ๋ยชายงาม เจ้าอยู่ไหน มาสิมาหาข้า ในทันใด จะพาเจ้าท่องไป ในฉิมพลี ลามู ลามู ลามู ลามู ลามู จะร่ายมนตรา จะเสกคาถาให้พบเนื้อคู่ มามาสิมา ลามู ลามู ลามู ผู้ชายรูปหล่อ มาขึ้นสวรรค์ ลามู ลามู ลามู ลามู ลามู ลามู ลามู จะร่ายมนตรา จะเสกคาถาให้พบเนื้อคู่ มามาสิมา ลามู ลามู ลามู ผู้ชายรูปหล่อ มาขึ้นสวรรค์ ลามู ลามู ลู่พู่ลายชูย ล่านู่ลาตูลีดู ลามู ลามู ลามูลิซุลามู ผู้ชายหน้าตาดี มามา มาซิมา โอ้นางฟ้า ลงมา โลกมนุษย์ ปรารถนา เทพบุตร สุดดวงใจ หากผ่านพบ สบพักตร์ จะพาไป โอ้ยอดชาย เจ้าไป อยู่ไหนกัน ลามู ลามู ลามู ลามู ลามู จะร่ายมนตรา จะเสกคาถาให้พบเนื้อคู่ มามาสิมา ลามู ลามู ลามู ผู้ชายรูปหล่อ มาขึ้นสวรรค์ ลามู ลามู ลามู ลามู ลามู ลามู ลามู จะร่ายมนตรา จะเสกคาถาให้พบเนื้อคู่ มามาสิมา ลามู ลามู ลามู ผู้ชายรูปหล่อ มาขึ้นสวรรค์ ลามู ลามู ลามู ลามู ลามู ลามู ลามู จะร่ายมนตรา จะเสกคาถาให้พบเนื้อคู่ มามาสิมา ลามู ลามู ลามู ผู้ชายรูปหล่อ มาขึ้นสวรรค์ ลามู ลามู ลู่พู่ลายชูย ล่านู่ลาตูลีดู ผู้ชายรูปหล่อ มาขึ้นสวรรค์กับเทพธิดา