แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ U2 แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ U2 แสดงบทความทั้งหมด

14 กันยายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง I Still Haven t Found What I m Looking For U2 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I Still Haven t Found What I m Looking For U2 Chordza
คอร์ด I Still Haven t Found What I m Looking For U2 | เนื้อเพลง I Still Haven t Found What I m Looking For U2 | Chord I Still Haven t Found What I m Looking For U2

22 พฤษภาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง With Or Without You U2 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง With Or Without You U2 Chordza
คอร์ด With Or Without You U2 | เนื้อเพลง With Or Without You U2 | Chord With Or Without You U2

9 มีนาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Get Out Of Your Own Way U2 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Get Out Of Your Own Way U2 Chordza
คอร์ด Get Out Of Your Own Way U2 | เนื้อเพลง Get Out Of Your Own Way U2 | Chord Get Out Of Your Own Way U2

7 กุมภาพันธ์ 2561

คอร์ด เนื้อเพลง You’re The Best Thing About Me U2 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง You’re The Best Thing About Me U2 Chordza
คอร์ด You’re The Best Thing About Me U2 | เนื้อเพลง You’re The Best Thing About Me U2 | Chord You’re The Best Thing About Me U2

26 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Walk On U2 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Walk On U2 Chordza
คอร์ด Walk On U2 | เนื้อเพลง Walk On U2 | Chord Walk On U2

คอร์ด เนื้อเพลง Staring At The Sun U2 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Staring At The Sun U2 Chordza
คอร์ด Staring At The Sun U2 | เนื้อเพลง Staring At The Sun U2 | Chord Staring At The Sun U2

1 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Song For Someone U2 Chordza

คอร์ด Song For Someone U2 | คอร์ดกีต้าร์ Song For Someone U2 | คอร์ดเพลง Song For Someone U2 | เพลง Song For Someone U2 | เนื้อเพลง Song For Someone U2 | Chord Song For Someone U2
คอร์ด เนื้อเพลง Song For Someone U2 Chordza

You've got a face not spoiled by beauty I have some scars from where I've been You've got eyes that can see right through me You're not afraid of anything they've seen I was told that I would feel Nothing the first time I don't know how these cuts heal But in you I found a right If there is a light You can always see And there is a world We can always be If there is a dark That we shouldn't doubt And there is a light Don't let it go out And this is a song A song for someone This is a song A song for someone You let me into a conversation A conversation only we could make You're breaking into my imagination Whatever's in there is yours to take I was told I'd feel Nothing the first time You were slow to heal But this could be the night If there is a light You can always see And there is a world We can always be If there is a dark Within and without And there is a light Don't let it go out And this is a song A song for someone This is a song A song for someone And I'm a long way From your hill on Calvary And I'm a long way From where I was, where I need to be If there is a light You can always see And there is a world We can always be If there is a kiss I stole from your mouth And there is a light, Don't let it go out


7 มีนาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง One U2 Chordza

คอร์ด One U2 | คอร์ดกีต้าร์ One U2 | คอร์ดเพลง One U2 | เพลง One U2 | เนื้อเพลง One U2
คอร์ด เนื้อเพลง One U2 Chordza


Is it getting better
Or do you feel the same
Will it make it easier on you now 
You got someone to blame
You say...
One love
One life
When it's one need
In the night
One love
We get to share it
Leaves you baby if you 
Don't care for it
Did I disappoint you
Or leave a bad taste in your mouth
You act like you never had love
And you want me to go without
Well it's...
Too late
Tonight
To drag the past out into the light
We're one, but we're not the same
We get to 
Carry each other
Carry each other
One...
Have you come here for forgiveness
Have you come to raise the dead
Have you come here to play Jesus
To the lepers in your head
Did I ask too much
More than a lot
You gave me nothing
Now it's all I got
We're one
But we're not the same
Well we 
Hurt each other
Then we do it again
You say
Love is a temple
Love a higher law
Love is a temple
Love the higher law
You ask me to enter
But then you make me crawl
And I can't be holding on
To what you got
When all you got is hurt
One love
One blood
One life
You got to do what you should
One life
With each other
Sisters
Brothers
One life
But we're not the same
We get to 
Carry each other
Carry each other
One...life
Oneคอร์ด เนื้อเพลง Every breaking wave U2 Chordza

คอร์ด Every breaking wave U2 | คอร์ดกีต้าร์ Every breaking wave U2 | คอร์ดเพลง Every breaking wave U2 | เพลง Every breaking wave U2 | เนื้อเพลง Every breaking wave U2
คอร์ด เนื้อเพลง Every breaking wave U2 Chordza


Every breaking wave on the shore
Tells the next one "there'll be one more"
And every gambler knows that to lose
Is what you're really there for
Summer I was fearless
Now I speak into an answer phone
Like every fallen leaf on the breeze
Winter wouldn't leave it alone, alone
[Chorus:]
If you go...
If you go your way and I go mine
Are we so...
Are we so helpless against the tide?
Baby, every dog on the street
Knows that we're in love with defeat
Are we ready to be swept off our feet
And stop chasing every breaking wave?
Every sailor knows that the sea
Is a friend made enemy
Every shipwrecked soul knows what it is
To live without intimacy
I thought I heard the captain's voice
But it's hard to listen while you preach
Like every broken wave on the shore
This is as far as I could reach
[Chorus]
The sea knows where are the rocks
And drowning is no sin
You know where my heart is
The same place that yours has been
We know that we fear to win
And so we end before we begin
Before we begin
[Chorus]6 มีนาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Beautiful Day U2 Chordza

คอร์ด Beautiful Day U2 | คอร์ดกีต้าร์ Beautiful Day U2 | คอร์ดเพลง Beautiful Day U2 | เพลง Beautiful Day U2 | เนื้อเพลง Beautiful Day U2
คอร์ด เนื้อเพลง Beautiful Day U2 Chordza


The heart is a bloom
Shoots up through the stony ground
There's no room
No space to rent in this town
You're out of luck
And the reason that you had to care
The traffic is stuck
And you're not moving anywhere
You thought you'd found a friend
To take you out of this place
Someone you could lend a hand
In return for grace
It's a beautiful day
Sky falls, you feel like
It's a beautiful day
Don't let it get away
You're on the road
But you've got no destination
You're in the mud
In the maze of her imagination
You love this town
Even if that doesn't ring true
You've been all over
And it's been all over you
It's a beautiful day
Don't let it get away
It's a beautiful day
Touch me
Take me to that other place
Teach me
I know I'm not a hopeless case
See the world in green and blue
See China right in front of you
See the canyons broken by cloud
See the tuna fleets clearing the sea out
See the Bedouin fires at night
See the oil fields at first light
And see the bird with a leaf in her mouth
After the flood all the colors came out
It was a beautiful day
Don't let it get away
Beautiful day
Touch me
Take me to that other place
Reach me
I know I'm not a hopeless case
What you don't have you don't need it now
What you don't know you can feel it somehow
What you don't have you don't need it now
Don't need it now
Was a beautiful day9 กุมภาพันธ์ 2558

คอร์ด เนื้อเพลง With Or Without You U2 Chordza

คอร์ด With Or Without You U2 | คอร์ดกีต้าร์ With Or Without You U2 | คอร์ดเพลง With Or Without You U2 | เพลง With Or Without You U2 | เนื้อเพลง With Or Without You U2
คอร์ด เนื้อเพลง With Or Without You U2 Chordza


See the stone Set in your eyes See the thorn Twist in your side I wait for you Sleight of hand And twist of fate On a bed of nails She makes me wait And I wait without you I can't live with or without you I can't live with or without you Through the storm We reach the shore You give it all But I want more And I'm waiting for you I can't live with or without you I can't live with or without you I can't live... I can't live with or without you And you give yourself away And you give yourself away And you give... And you give... And you give yourself away My hands are tied My body bruised She's got me with Nothing to win and Nothing left to lose And you give yourself away And you give yourself away And you give... And you give... And you give yourself away I can't live with or without you I can't live with or without you I can't live... I can't live with or without you