แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ U2 แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ U2 แสดงบทความทั้งหมด

14 กันยายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง I Still Haven t Found What I m Looking For U2 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I Still Haven t Found What I m Looking For U2 Chordza
คอร์ด I Still Haven t Found What I m Looking For U2 | เนื้อเพลง I Still Haven t Found What I m Looking For U2 | Chord I Still Haven t Found What I m Looking For U2

22 พฤษภาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง With Or Without You U2 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง With Or Without You U2 Chordza
คอร์ด With Or Without You U2 | เนื้อเพลง With Or Without You U2 | Chord With Or Without You U2

9 มีนาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Get Out Of Your Own Way U2 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Get Out Of Your Own Way U2 Chordza
คอร์ด Get Out Of Your Own Way U2 | เนื้อเพลง Get Out Of Your Own Way U2 | Chord Get Out Of Your Own Way U2

7 กุมภาพันธ์ 2561

คอร์ด เนื้อเพลง You’re The Best Thing About Me U2 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง You’re The Best Thing About Me U2 Chordza
คอร์ด You’re The Best Thing About Me U2 | เนื้อเพลง You’re The Best Thing About Me U2 | Chord You’re The Best Thing About Me U2

26 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Walk On U2 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Walk On U2 Chordza
คอร์ด Walk On U2 | เนื้อเพลง Walk On U2 | Chord Walk On U2

คอร์ด เนื้อเพลง Staring At The Sun U2 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Staring At The Sun U2 Chordza
คอร์ด Staring At The Sun U2 | เนื้อเพลง Staring At The Sun U2 | Chord Staring At The Sun U2

1 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Song For Someone U2 Chordza

คอร์ด Song For Someone U2 | คอร์ดกีต้าร์ Song For Someone U2 | คอร์ดเพลง Song For Someone U2 | เพลง Song For Someone U2 | เนื้อเพลง Song For Someone U2 | Chord Song For Someone U2
คอร์ด เนื้อเพลง Song For Someone U2 Chordza

You've got a face not spoiled by beauty I have some scars from where I've been You've got eyes that can see right through me You're not afraid of anything they've seen I was told that I would feel Nothing the first time I don't know how these cuts heal But in you I found a right If there is a light You can always see And there is a world We can always be If there is a dark That we shouldn't doubt And there is a light Don't let it go out And this is a song A song for someone This is a song A song for someone You let me into a conversation A conversation only we could make You're breaking into my imagination Whatever's in there is yours to take I was told I'd feel Nothing the first time You were slow to heal But this could be the night If there is a light You can always see And there is a world We can always be If there is a dark Within and without And there is a light Don't let it go out And this is a song A song for someone This is a song A song for someone And I'm a long way From your hill on Calvary And I'm a long way From where I was, where I need to be If there is a light You can always see And there is a world We can always be If there is a kiss I stole from your mouth And there is a light, Don't let it go out