26 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Staring At The Sun U2 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Staring At The Sun U2 Chordza
คอร์ด Staring At The Sun U2 | เนื้อเพลง Staring At The Sun U2 | Chord Staring At The Sun U2

เนื้อเพลง Staring At The Sun U2
Summer stretching on the grass
Summer dresses pass
In the shade of a willow tree
Creeps a crawling over me

Over me and over you
Stuck together with God's glue
It's going to get stickier too
It's been a long hot summer
Let's get under cover
Don't try too hard to think
Don't think at all

I'm not the only one
Staring at the sun
Afraid of what you'd find
If you took a look inside

I'm not just deaf and dumb
Staring at the sun
Not the only one
Who's happy to go blind

There's an insect in your ear
If you scratch it won't disappear
It's going to itch and burn and sting
You want to see what the scratching brings

Waves that leave me out of reach
Breaking on your back like a beach
Will we ever live in peace
'Cause those that can't do
Often have to
And those that can't do
Often have to preach

To the ones
Staring at the sun
Afraid of what you'll find
If you took a look inside

Not just deaf and dumb
Staring at the sun
I'm not the only one
Who'd rather go blind

Intransigence is all around
Military still in town
Armour plated suits and ties
Daddy just won't say goodbye

Referee won't blow the whistle
God is good but will He listen
I'm nearly great
But there's something missing
I left it in the duty free
But you never really belonged to me

You're not the only one
Staring at the sun
Afraid of what you'd find
If you stepped back inside

I'm not sucking on my thumb
I'm staring at the sun
Not the only one
Who's happy to go blind

EmoticonEmoticon