24 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Live High Jason Mraz Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Live High Jason Mraz Chordza
คอร์ด Live High Jason Mraz | เนื้อเพลง Live High Jason Mraz | Chord Live High Jason Mraz

เนื้อเพลง Live High Jason Mraz
I try to picture a girl
Through a looking glass
See her as a carbon atom
See her eyes and stare back at them
See that girl
As her own new world
Though a home is on the surface, she is still a universe

Glory God, oh God is peeking through the blinds
Are we all here standing naked
Taking guesses at the actual date and time
Oh my, justifying reasons why
Is an absolutely insane resolution to live by

Live high
Live mighty
Live righteously
Taking it easy
Live high, live mighty
Live righteously

Try to picture the man
To always have an open hand
See him as a giving tree
See him as matter
Matter fact he's not a beast
No not the devil either
Always a good deed doer
And it's laughter that we're making after all

The call of the wild is still an ordination why
And the order of the primates
All our politics are too late
Oh my, the congregation in my mind
Is this assembly singing gratitude
Practicing their loving for you

Just take it easy
And celebrate the malleable reality
Nothing is ever as it seems
This life is but a dream

EmoticonEmoticon