27 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง แด่เธอที่รัก ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แด่เธอที่รัก ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ Chordza
คอร์ด แด่เธอที่รัก ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ | เนื้อเพลง แด่เธอที่รัก ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ | Chord แด่เธอที่รัก ปาริชาต เลิศพิพัฒน์

เนื้อเพลง แด่เธอที่รัก ปาริชาต เลิศพิพัฒน์
* รัก...ความรักจริงใจ
เรามอบไว้ให้กัน
แม้...โลกนี้ไร้จันทร์
ดวงตะวันจะลับลา
** แด่เธอที่รัก
รักมิแรมรา
รักนี่หนาคู่ใจ
คิด...ถึงทุกคืนวัน
ใจของฉันพร่ำเพ้อ
รัก...ฉันนั้นรักเธอ
รักเสมอนิรันดร์
*** แด่เธอที่รัก
รักฉันรักมั่น
รักเคียงกันทุกครา
**** อยากหาเพียงคำ
มาพร่ำเอ่ย
ใจเจ้าเอย
เจ้าเอ่ยเถิดหนา
แด่เธอคนเดียวทุกเวลา
ใจพร่ำแต่ว่ารักเธอ
(ซ้ำ *** / **** / * / **)
รักนี่หนาคู่ใจ
รักนี่หนาคู่ใจ
EmoticonEmoticon