8 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Kiss The Sky Jason Derulo Chordza

คอร์ด Kiss The Sky Jason Derulo | คอร์ดกีต้าร์ Kiss The Sky Jason Derulo | คอร์ดเพลง Kiss The Sky Jason Derulo | เพลง Kiss The Sky Jason Derulo | เนื้อเพลง Kiss The Sky Jason Derulo | Chord Kiss The Sky Jason Derulo
คอร์ด เนื้อเพลง Kiss The Sky Jason Derulo Chordza

Don't know when we going home
But your friend could come along
I'm thinking why not, baby, why not?
I'm looking good, don't wanna blink
Mary tells me I'm a king
I'm thinking why not, baby, why not?

Take a sip, take a sip now
Take it down, take it down now
Say ah, say ah, say ah, say ah
Oh, do your dance, do your dance now
Sing it loud with me right now
Say ah, say ah, say ah, say ah

Cause I believe we can fly now
Spread your wings and kiss the sky
Yeah, I believe we can fly now
Spread your wings, we're miles high
So we can kiss the sky

My new girl headline the news
But my ex still coming through
And I'm thinking why not, baby, why not?
Ain't nothing gon' stop the funk
I'm gon' make you pop your trunk
I'm thinking why not, baby, why not?

Take a sip, take a sip now
Take it down, take it down now
Say ah, say ah, say ah, say ah
Oh, do your dance, do your dance now
Sing it loud with me right now
Say ah, say ah, say ah, say ah

Cause I believe we can fly now
Spread your wings and kiss the sky
Yeah, I believe we can fly now
Spread your wings, we're miles high
So we can kiss the sky
Oh kiss the sky

Oh kiss it
Tell you all my deepest, darkest secrets
If you let me funk you, if you let me funk you
I just wanna let you baby
I just bought a mansion, you can keep it
If you let me funk you, if you let me funk you, yeah
Top down all day, got that broccoli
6 girls, G6, head to Miami
Tell you all my deepest, darkest secrets
If you let me funk you, if you let me funk you

Cause I believe we can fly now
Spread your wings and kiss the sky
Yeah, I believe we can fly now
Spread your wings, we're miles high
So we can kiss the sky


EmoticonEmoticon