25 พฤษภาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง บ่หล่อก็บ่ตาย เน็ค นฤพล Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง บ่หล่อก็บ่ตาย เน็ค นฤพล Chordza
คอร์ด บ่หล่อก็บ่ตาย เน็ค นฤพล | เนื้อเพลง บ่หล่อก็บ่ตาย เน็ค นฤพล | Chord บ่หล่อก็บ่ตาย เน็ค นฤพล

เนื้อเพลง บ่หล่อก็บ่ตาย เน็ค นฤพล
คอร์ด บ่หล่อก็บ่ตาย เน็ค นฤพล | เนื้อเพลง บ่หล่อก็บ่ตาย เน็ค นฤพล | Chord บ่หล่อก็บ่ตาย เน็ค นฤพล
มันกะได้ส่ำนี้ ยังว่ามันได้ส่ำนี้
หน้าตามันบ่ดีคือไผ
สิให้อีพ่อขายงัว สิให้อิแม่ขายนา
ไปเฮ็ดหนังหน้า ที่เกาหลีกะเกรงใจ

เว้าพื้นผู้สาวนั้นแตกอยู่โคบโคบ
พอหย่างไปโฉบจักว่าแตกหนีไปไส
กะบ่เป็นหยัง กะซางบ่เคยง้อ
เฮามันบ่หล่อ เฮามันผู้ฮ้าย

บ่หล่อกะบ่ตาย บ่หล่อกะบ่ตาย
ความหล่อหลบใน เลยบ่มีไผเจอ
บ่หล่อกะบ่ตาย บ่หล่อกะบ่ตาย
แต่ถ้าฮักไผ รับรองว่าฮัก..เสมอ

หน้าเปเป จังซี่ เกิดมาก็เป็นจังซี่
กะดำกะแหล่ตั้งแต่ผัดใด๋
ที่เตี้ยเพราะว่าบ่สูง ที่เตี้ยเพราะว่าได้แม่
ดังแปแป แต่กะมีฮูหายใจ

เว้าพื้นผู้สาวนั้นแตกอยู่โคบโคบ
พอหย่างไปโฉบจักว่าแตกหนีไปไส
กะบ่เป็นหยัง กะซางบ่เคยง้อ
เฮามันบ่หล่อ เฮามันผู้ฮ้าย

บ่หล่อกะบ่ตาย บ่หล่อกะบ่ตาย
ความหล่อหลบใน เลยบ่มีไผเจอ
บ่หล่อกะบ่ตาย บ่หล่อกะบ่ตาย
แต่ถ้าฮักไผ รับรองว่าฮัก..เสมอ

เว้าพื้นผู้สาวนั้นแตกอยู่โคบโคบ
พอหย่างไปโฉบจักว่าแตกหนีไปไส
กะบ่เป็นหยัง กะซางบ่เคยง้อ
เฮามันบ่หล่อ เฮามันผู้ฮ้าย

บ่หล่อกะบ่ตาย บ่หล่อกะบ่ตาย
ความหล่อหลบใน เลยบ่มีไผเจอ
บ่หล่อกะบ่ตาย บ่หล่อกะบ่ตาย
แต่ถ้าฮักไผ รับรองว่าฮัก..เสมอ

บ่หล่อกะบ่ตาย บ่หล่อกะบ่ตาย
ความหล่อหลบใน เลยบ่มีไผเจอ
บ่หล่อกะบ่ตาย บ่หล่อกะบ่ตาย
แต่ถ้าฮักไผ รับรองว่าฮัก..เสมอ
EmoticonEmoticon