28 พฤษภาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง EDDY'S SONG Sticky Fingers Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง EDDY'S SONG Sticky Fingers Chordza
คอร์ด EDDY'S SONG Sticky Fingers | เนื้อเพลง EDDY'S SONG Sticky Fingers | Chord EDDY'S SONG Sticky Fingers

เนื้อเพลง EDDY'S SONG Sticky Fingers
คอร์ด EDDY'S SONG Sticky Fingers | เนื้อเพลง EDDY'S SONG Sticky Fingers | Chord EDDY'S SONG Sticky Fingers
I think there is holes
I think there is holes in my head
And I sing it for you, I sing it for you
I sing it for you

Here is a note
Here we go again
I do it for you, I do it for me
I do it for you

I try to notice, but that's not til tomorrow
I got nothing to prove, I'm feeling mellow
So show me yours, and I will show you mine

So give me level and live your life completely
You're so unbalanced, and failing with your endings
Show me yours and I will show you mine

Here are the bells
Here comes the sun and the bells
They're falling for you, they're coming for you
They're staying for you

All that I've done
All that I've done for you
Is make it for me, I made it for me
I keep it for me

Last night I was sad and sober
Went out, got drunk, and fell over
Show me yours and I will show you mine

So give me level and live your life completely
You're so unbalanced, and failing on your endings
So show me yours and I will show you mine

I'm falling with you
I'm falling down and again
And I sing it to you, I sing it like you do do do
I sing it for you

EmoticonEmoticon