31 พฤษภาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Dig Down Muse Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Dig Down Muse Chordza
คอร์ด Dig Down Muse | เนื้อเพลง Dig Down Muse | Chord Dig Down Muse

เนื้อเพลง Dig Down Muse
คอร์ด Dig Down Muse | เนื้อเพลง Dig Down Muse | Chord Dig Down Muse
When hope and love has been lost And you fall to the ground You must find a way When the darkness descends And you're told it's the end You must find a way When God decides to look the other way And a clown takes the throne We must find a way Face the firing squad Against all the odds You will find a way Dig down Dig down Dig down And find faith When you're close to the edge With a gun to your head You must find a way When friends are thin on the ground And they try to divide us We must find a way We have entered the fray And we will not obey We must find a way Yeah Dig down Dig down Dig down And find faith When they've left you for dead And you can only see red You must find a way Dig down Dig down Dig down Find faith We won't let them divide We will never abide We will find a way Dig down Dig down Dig down Faith Dig down Dig down Faith
EmoticonEmoticon