3 กุมภาพันธ์ 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Breathe You In Dierks Bentley Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Breathe You In Dierks Bentley Chordza
คอร์ด Breathe You In Dierks Bentley | เนื้อเพลง Breathe You In Dierks Bentley | Chord Breathe You In Dierks Bentley

เนื้อเพลง Breathe You In Dierks Bentley
คอร์ด Breathe You In Dierks Bentley | เนื้อเพลง Breathe You In Dierks Bentley | Chord Breathe You In Dierks Bentley
[Verse 1:]
I’ve never been the kind
To bear my heart and soul,
Yeah I’ve always taken pride,
Staying in control.
I told myself,
I’d never fall too deep.
But girl you came along,
And made a liar out of me.
I’m as gone,
As I,
Can be.

[Chorus:]
I wanna breathe you in,
I wanna be so close,
You can wear my skin,
Like a new set of clothes.
So you can’t even tell,
Where you end and I begin,
I wanna breathe you in.
I wanna breathe you in.

[Verse 2:]
Your silhouette
And moonlight on the wall
As you crawl across the bed,
Beats all I ever saw
The smell of your hair,
Falling on my face.
Those red wine, kisses
Give a buzz with just one taste.
Girl you blow, me, away

[Chorus:]
I wanna breathe you in,
I wanna be so close,
You can wear my skin,
Like a new set of clothes
So you can’t even tell,
Where you end I begin.
I want to breathe you in,
I want to breathe you in
Again, and again, and again.
Until the sun comes up
Mm again, and again, and again,
I can’t get enough.
I can’t get enough.

[Chorus:]
I wanna breathe you in,
I wanna be so close,
You can wear my skin,
Like a new set of clothes
So we can’t even tell
Where you end and I begin
I wanna breathe, you in.
I wanna breathe, you, in.
I wanna breathe you in.
EmoticonEmoticon