29 พฤษภาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Black Dierks Bentley Chordza

คอร์ด Black Dierks Bentley | คอร์ดกีต้าร์ Black Dierks Bentley | คอร์ดเพลง Black Dierks Bentley | เพลง Black Dierks Bentley | เนื้อเพลง Black Dierks Bentley | Chord Black Dierks Bentley
คอร์ด เนื้อเพลง Black Dierks Bentley Chordza

The moon outside, too bright, those blinds, yeah lets just keep them closed,
You know, my hands they know where to go, to find your finger tips,
Trace them back to your lips, take you on a trip, flip that switch
Make my world go black, hit me like a heart attack, knock me flat on my back, yeah
Just keep doing that, that thing your doing there, brush me with your hair, I swear
I don't know how long that I can last,
Make my world go black, black, make my world black, black
Like your dress on the floor, yeah the one you don't need anymore,
Black like a sky with no stars, just find me and fall into my arms
Make my world go black, hit me like a heart attack, knock me flat on my back, yeah
Just keep doing that, that thing your doing there, brush me with your hair, I swear
I don't know how long that I can last,
Make my world go black, black, make my world black, black
I don't wanna see a thing, baby I just wanna feel your touch, feel your rush,
I don't wanna see a thing, I just wanna feel your love
Make my world go black, hit me like a heart attack, knock me flat on my back, yeah
Just keep doing that, that thing your doing there, brush me with your hair, I swear
I don't know how long that I can last,
Make my world go black, black, make my world black, black
Make my world go black
I don't wanna see a thing, I just wanna feel your touch, feel your rush

EmoticonEmoticon