29 พฤษภาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง American Country Love Song Jake Owen Chordza

คอร์ด American Country Love Song Jake Owen | คอร์ดกีต้าร์ American Country Love Song Jake Owen | คอร์ดเพลง American Country Love Song Jake Owen | เพลง American Country Love Song Jake Owen | เนื้อเพลง American Country Love Song Jake Owen | Chord American Country Love Song Jake Owen
คอร์ด เนื้อเพลง American Country Love Song Jake Owen Chordza

It's two tickets to a concert, it's a Daytona airbrush t-shirt
Wonderin' who's gonna kiss who first, you know what I'm talkin' about
Hey baby what you doin' tonight? It's butterflies and Bud Lights
Under the stars and on the stripes of a beach towel in a spring break town
It's playin' in the night air, through the speakers all night long
Couple kids just livin' that American country love song
In every town and every place
There's a boy who's tryin' to take a chance and dance
And find a way to run away with her heart
In the back of an old Ford truck
In the bar just lookin' for love
In a pair of oh my blue eyes
Let them fireworks start
That American country love song
Ain't never gonna quit playin' on and on and on
Well it's "Chris loves Jenny" on a license plate
It's daddy gettin' mad 'cause you came home late
It's one last kiss in the driveway
Hey radio DJ, can you play that song that she loves
So I can turn it up, and maybe turn her on
An American country love song
And on

EmoticonEmoticon