23 พฤษภาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Matilda Harry Belafonte Chordza

คอร์ด Matilda Harry Belafonte | คอร์ดกีต้าร์ Matilda Harry Belafonte | คอร์ดเพลง Matilda Harry Belafonte | เพลง Matilda Harry Belafonte | เนื้อเพลง Matilda Harry Belafonte | Chord Matilda Harry Belafonte
คอร์ด เนื้อเพลง Matilda Harry Belafonte Chordza

Hey! Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela
Once again now!, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela.
Five hundred dollars, friends, I lost, Woman even sell me cat and horse!
Heya! Matilda, she take me money and run Venezuela
Everybody!, (Matilda,) Sing out the chorus, (Matilda,) Sing a little louder
Matilda, she take me money and run Venezuela
Once again now!, (Matilda,) Going 'round the corner, (Matilda,) Sing out the chorus
Matilda, she take me money and run Venezuela, Well, the money was to buy me house
Then she got a serious plan, A-hey, ah!, Matilda, she take me money and run Venezuela
Everybody!, (Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela)
Once again now!, (Matilda,) Going 'round the corner
(Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela)
Well, the money was just inside me bed, Stuck up in a pillow beneath me head
Don't you know, Matilda, she found me money and...
Once again now!, (Matilda,) Going 'round the corner, (Matilda,) Sing out the chorus
Matilda, she take me money and run Venezuela, Well, the money was to buy me house
Then she got a serious plan, A-hey, ah!, Matilda, she take me money and run Venezuela
Everybody!, (Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela)
Once again now!, (Matilda,) Going 'round the corner
(Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela)
Well, the money was just inside me bed, Stuck up in a pillow beneath me head
Don't you know, Matilda, she found me money and...

EmoticonEmoticon