26 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง These Girls Sticky Fingers Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง These Girls Sticky Fingers Chordza
คอร์ด These Girls Sticky Fingers | เนื้อเพลง These Girls Sticky Fingers | Chord These Girls Sticky Fingers

เนื้อเพลง These Girls Sticky Fingers
คอร์ด These Girls Sticky Fingers | เนื้อเพลง These Girls Sticky Fingers | Chord These Girls Sticky Fingers
When I'm lying in her arms, I'll be thinking about you
I'll be thinking about you, babe, I'll be thinking about you, babe
Even when she smiles, I'll be thinking about you
I'll be thinking about you, babe, I'll be thinking about you

Babe, even when I look discretely down into her eyes
You know I'm thinking about that time I spent between your thighs
Even then I wondered deeply through your glances
This girl will never care

When I'm lying in her arms, I'll be thinking about you
I'll be thinking about you, babe, I'll be thinking about you, babe
And even when she cries, I'll be thinking about you
I'll be thinking about you, babe, I'll be thinking about you

Babe, even though I only see you on the TV screen
With all those boys and your toys and your pleasured scream
I'll easy spend up all this loving for my dream girl
I don't want to share

When I'm lying in her arms, I'll be thinking about you
I'll be thinking about you, babe, I'll be thinking about you, babe
Even when it's quiet, I'll be thinking about you
I'll be thinking about you, babe, I'll be thinking about you

Babe I'm in love with that girl on page sixteen
Centerfold in that old paper magazine
Even when under these circumstances
Her curves don't compare
I'll be thinking bout you
I'll be think bout you

When I'm lying in her arms, I'll be thinking about you, I'll be thinkin' bout you, babe I'll be thinkin' bout you, babe
When you're with that other guy, I hope you're thinking about me, I hope you're thinking bout me babe
Cause I'm thinking about you.
EmoticonEmoticon