6 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง My Love The Chainsmokers Feat.Selena Gomez Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง My Love The Chainsmokers Feat.Selena Gomez Chordza
คอร์ด My Love The Chainsmokers Feat.Selena Gomez | เนื้อเพลง My Love The Chainsmokers Feat.Selena Gomez | Chord My Love The Chainsmokers Feat.Selena Gomez

เนื้อเพลง My Love The Chainsmokers Feat.Selena Gomez
คอร์ด My Love The Chainsmokers Feat.Selena Gomez | เนื้อเพลง My Love The Chainsmokers Feat.Selena Gomez | Chord My Love The Chainsmokers Feat.Selena Gomez
It was so damn worth to wait
Every second, every day
To wait for you to hold my hand
And there is so much more to say
I could kiss you for a lifetime
Stay awake to watch you sleep
Feel in love with your sweet smile
You’re my love, and you’re my life
You’re my love, and you’re my life
You’re my love, and you’re my life
You’re my love, and my life
It was so damn worth the pain
Sleepless nights and countless days
You’re my sun after the rain
Oh babe theres so much more to say
I’ll protect you for a lifetime
Keep you warm and keep you safe
Fell in love with your sweet eyes
You’re the love of my life
You’re my love, and you’re my life
You’re my love, and you’re my life
You’re my love, and you’re my life
You’re my love, and my life

EmoticonEmoticon