4 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Follow Your Heart SCORPIONS Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Follow Your Heart SCORPIONS Chordza
คอร์ด Follow Your Heart SCORPIONS | เนื้อเพลง Follow Your Heart SCORPIONS | Chord Follow Your Heart SCORPIONS

เนื้อเพลง Follow Your Heart SCORPIONS
คอร์ด Follow Your Heart SCORPIONS | เนื้อเพลง Follow Your Heart SCORPIONS | Chord Follow Your Heart SCORPIONS
Have you ever climbed the mountain?
Have you ever crossed the sea?
Take a look around the corner
And listen to your heartbeat

Have you ever touched the rainbow?
Take a ride on a ferris wheel
It takes one step to start a journey
It's up to you to make it real

This is the time for yourself to be free
You gotta follow your heart
This is the time in your life and it's never too late
To see the light in the dark
You gotta follow your heart

Walking far away horizons
You will never walk alone
You'll be at home where your heart is
A million miles away from home

This is the time for yourself to be free
You gotta follow your heart
This is the time in your life and it's never too late
To see the light in the dark
You gotta follow your heart

Show me the way, who knows the way?
This is the only road to go
Life brings me down, life takes me up
And only, only Heaven knows

This is the time for yourself to be free
You gotta follow your heart
This is the time in your life and it's never too late
To see the light in the dark
You gotta follow your heart
You gotta follow your heart

EmoticonEmoticon