11 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ซูบารุ ทานิมูระ ชินจิ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ซูบารุ ทานิมูระ ชินจิ Chordza
คอร์ด ซูบารุ ทานิมูระ ชินจิ | เนื้อเพลง ซูบารุ ทานิมูระ ชินจิ | Chord ซูบารุ ทานิมูระ ชินจิ

เนื้อเพลง ซูบารุ ทานิมูระ ชินจิ
คอร์ด ซูบารุ ทานิมูระ ชินจิ | เนื้อเพลง ซูบารุ ทานิมูระ ชินจิ | Chord ซูบารุ ทานิมูระ ชินจิ
เมโอโตญิเตนามิโมมิเอซุ
คานาชิคุเทเมโออาเคเรบา
โคอุยานิมุคาอุ มิชิโยริ
โฮคานิ มีเอรุโม โนวานาชิ

อาฮา คุตาเคจิรุ
ซาดาเมโน โฮชิตาจิโย
เซเมเต ฮิโซยาคานิ
โคโนมิโว เตราเซโย

วา เรวายุคุ
อาฮูชิโรคิโฮโฮโนมามาเด
วา เรวายุคู ซาราบา ซูบารุโย

อิคีโอสุเรบามุเนโนนาคา
โคงาราชิวานาคิต สุซุเครุ
ซาเรโด วางามุเน วาอัตสุคุ
ยุเมโอ โออิตสุซุ เครุนาริ
อาฮา ซานซาเมคุ
นาโมนาคิ โฮชิตาจิโย
เซเมเต อาซายาคานิ
โซโนมิโอ โอวาเรโย

วา เรโมยุคุ
โคโคโร โนเมอิซุ รุมามานิ
วา เรโมยุคุ
ซาราบา ซูบารุโย..
อาฮาฮา....
อาฮาฮา....
อาฮาฮา....
อาฮาฮา....
อา ฮา อิตสุโนฮิคา
ดาเรคางา คุโนมิจิโอ
อา ฮา อิตสุโนฮิคา
ดาเรคางา คุโนมิจิโอ

วา เรวายุคุ
อาโอญิโรคิ โฮโฮโนมามาเด
วา เรวายุคุ
ซาราบา ซูบารุโย
วา เรวายุคุ
ซาราบา ซู บา รุ โย..

EmoticonEmoticon