10 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ตายจากกันฉันก็รักเธอ ซี ศิวัฒน์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ตายจากกันฉันก็รักเธอ ซี ศิวัฒน์ Chordza
คอร์ด ตายจากกันฉันก็รักเธอ ซี ศิวัฒน์ | เนื้อเพลง ตายจากกันฉันก็รักเธอ ซี ศิวัฒน์ | Chord ตายจากกันฉันก็รักเธอ ซี ศิวัฒน์

เนื้อเพลง ตายจากกันฉันก็รักเธอ ซี ศิวัฒน์
คอร์ด ตายจากกันฉันก็รักเธอ ซี ศิวัฒน์ | เนื้อเพลง ตายจากกันฉันก็รักเธอ ซี ศิวัฒน์ | Chord ตายจากกันฉันก็รักเธอ ซี ศิวัฒน์
ความรักที่เรามีกัน คือความสัมพันธ์ รักไม่มีเสื่อมคลาย แผ่นฟ้ากว้างยาวเพียงใด ไม่เทียมเท่าใจฉันที่รักเธอ หากรักไม่เป็นดังใจ ห่างกันแค่กาย เรามีกันเสมอ แผ่นน้ำลึกมากนะเออ ไม่อาจกั้นเธอ ฉันมารักกัน ชาตินี้หรือว่าชาติไหน ไม่อาจห้ามใจของความผูกพัน ลมหายใจให้เธอเท่านั้น ให้ตายจากกัน ฉันก็รักเธอ หากรักไม่เป็นดังใจ ห่างกันแค่กาย เรามีกันเสมอ แผ่นน้ำลึกมากนะเออ ไม่อาจกั้นเธอ ฉันมารักกัน ชาตินี้หรือว่าชาติไหน ไม่อาจห้ามใจของความผูกพัน ลมหายใจให้เธอเท่านั้น ให้ตายจากกัน ฉันก็รักเธอ ลมหายใจให้เธอเท่านั้น ให้ตายจากกัน ฉันก็รักเธอEmoticonEmoticon