14 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง แร้งคอย พี สะเดิด Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แร้งคอย พี สะเดิด Chordza
คอร์ด แร้งคอย พี สะเดิด | เนื้อเพลง แร้งคอย พี สะเดิด | Chord แร้งคอย พี สะเดิด

เนื้อเพลง แร้งคอย พี สะเดิด
คอร์ด แร้งคอย พี สะเดิด | เนื้อเพลง แร้งคอย พี สะเดิด | Chord แร้งคอย พี สะเดิด
ณ ที่แห่งนี้เคยมีแร้งคอย เฝ้าจับจ้องมองผู้คนล้มหาย
คือผู้เดินทาวรอนแรมสัญจร จะข้ามป่าเขาดงพญาไฟ

อันมีสายน้ำทอดยาวสุดตา มีทิวเทือกผาท้าทายแดดลม
นุ่งห่มผืนฟ้าทุ่งนาแก่งคอย หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง

* หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง ตรงที่มีแร้งเฝ้าคอย เฝ้าคอย
หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง ตรงที่อีแร้งเฝ้าคอย เฝ้าคอย
? ณ ที่สายฝนกระทบหน้าผา แว่วสกุณาบินมาร้องเพลง
ขับกล่อมกันเอง ชีวิตพงไพร ใครเล่าจะเข้าใจ ชีวิตบรรเลง
ช่างเหมือนสายน้ำทอดยาวสุดตา เหมือนทิวเทือกผาท้าทายแดดลม นุ่งห่มผืนฟ้า ทุ่งนาแก่งคอย หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง
?( * , *)
( * )
? หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง (หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง)
ตรงที่มีแร้งเฝ้าคอย เฝ้าคอย (ตรงที่มีแร้งเฝ้าคอย เฝ้าคอย)

( *)

คอย คอย คอย คอย คอย คอย คอย คอยอย่างอีแร้งเฝ้าคอย เฝ้าคอย

EmoticonEmoticon