15 กันยายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Clocks Coldplay Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Clocks Coldplay Chordza
คอร์ด Clocks Coldplay | เนื้อเพลง Clocks Coldplay | Chord Clocks Coldplay
""

เนื้อเพลง Clocks Coldplay
คอร์ด Clocks Coldplay | เนื้อเพลง Clocks Coldplay | Chord Clocks Coldplay
The lights go out and I can't be saved
Tides that I tried to swim against
Have brought me down upon my knees
Oh I beg, I beg and plead, singing
Come out of the things unsaid
Shoot an apple off my head and a
Trouble that can't be named
A tiger's waiting to be tamed, singing
You are, you are
Confusion that never stops
The closing walls and the ticking clocks gonna
Come back and take you home
I could not stop, that you now know, singing
Come out upon my seas
Cursed missed opportunities am I
A part of the cure
Or am I part of the disease, singing
You are, you are
You are, you are
You are, you are
And nothing else compares
And nothing else compares
And nothing else compares
You are, you are
Home, home, where I wanted to go
Home, home, where I wanted to go
Home, home, where I wanted to go (You are)
Home, home, where I wanted to go (You are)EmoticonEmoticon