21 กันยายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง ทอฮักห่มใจ อ๋อมแอ๋ม ละมัยแสงทอง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ทอฮักห่มใจ อ๋อมแอ๋ม ละมัยแสงทอง Chordza
คอร์ด ทอฮักห่มใจ อ๋อมแอ๋ม ละมัยแสงทอง | เนื้อเพลง ทอฮักห่มใจ อ๋อมแอ๋ม ละมัยแสงทอง | Chord ทอฮักห่มใจ อ๋อมแอ๋ม ละมัยแสงทอง
""

เนื้อเพลง ทอฮักห่มใจ อ๋อมแอ๋ม ละมัยแสงทอง
คอร์ด ทอฮักห่มใจ อ๋อมแอ๋ม ละมัยแสงทอง | เนื้อเพลง ทอฮักห่มใจ อ๋อมแอ๋ม ละมัยแสงทอง | Chord ทอฮักห่มใจ อ๋อมแอ๋ม ละมัยแสงทอง
เมื่อฮักมาซูนใจ
อยากยอให้อ้ายแท้นอ มาพ้อคนที่รอ
ผู้ได๋สิอดใจได้ เบิ่งหม่องได๋กะแม่น
อ้ายขอเป็นแฟนกะแฮงถืกใจหลาย
มาสานฮักทอใจ ให้เฮาได้เป็นคู่ครอง

บุญจ่องหาฟ้ามายู้ใส่
ให้หัวใจสองเฮามาสื่อกัน
ต้อมมาฮักให้มาหอมกัน
ปานสวรรค์พามาให้ฮู้จัก
อันความฮัก เฮาต้องส่อยกันก่อ
น้องผู้ทออ้ายกะเป็นผู้ถัก
ยามลมต้องใจเปลี่ยวกะแฮงหนาวคัก
โบราณทัก หนาวฮักกะต้องห่มใจ

สิเอาอันได๋มาห่มใจ ใจจั่งสิอุ่น
อี่หยังมาซูน ฮักสิได้บ่หนาว

สิถักทอฮักมาไว้ห่มใจ
ฮอดยามไกลจั่งสิบ่ได้เหงา
เป็นเทิงกำแพงกั้นสาว
ยามอ้ายเหงาสาวสิบ่ได้เห็น
ขั่นน้องได้ฮักมันกะฮักกะด้อ
เว่าอี่หลีตั่วเนาะ บ่แม่นน้องปากเป็น

ให้อ้ายเชื่อคำน้อง ฮักเฮาสองจั่งสิได้มั่นแก่น
ให้อ้ายเชื่อน้อง ฮักเฮาสองจั่งสิได้มั่นแก่น
คำว่าแฟนบ่แม่นคิดได้ พ้อไผกะเอ่ยคำ
สิบปี้ล้ำกะยังห่วงยังหา อย่าให้กาลเวลา
มาพาฮักเฮาเพม้าง เฮาเพม้าง

สิถักทอฮักมาไว้ห่มใจ
ฮอดยามไกลจั่งสิบ่ได้เหงา
เป็นเทิงกำแพงกั้นสาว
ยามอ้ายเหงาสาวสิบ่ได้เห็น
ขั่นน้องได้ฮักมันกะฮักกะด้อ
เว่าอี่หลีตั่วเนาะ บ่แม่นน้องปากเป็น

ให้อ้ายเชื่อคำน้อง ฮักเฮาสองจั่งสิได้มั่นแก่น
ให้อ้ายเชื่อน้อง ฮักเฮาสองจั่งสิได้มั่นแก่น
คำว่าแฟนบ่แม่นคิดได้ พ้อไผกะเอ่ยคำ
สิบปี้ล้ำกะยังห่วงยังหา อย่าให้กาลเวลา
มาพาฮักเฮาเพม้าง เฮาเพม้างEmoticonEmoticon