6 กันยายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Sweet home Chicago Eric Clapton Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Sweet home Chicago Eric Clapton Chordza
คอร์ด Sweet home Chicago Eric Clapton | เนื้อเพลง Sweet home Chicago Eric Clapton | Chord Sweet home Chicago Eric Clapton
""

เนื้อเพลง Sweet home Chicago Eric Clapton
คอร์ด Sweet home Chicago Eric Clapton | เนื้อเพลง Sweet home Chicago Eric Clapton | Chord Sweet home Chicago Eric Clapton
Come on
Baby, don't you wanna go home
Come on
Baby, don't you wanna go home
Back from the land of California
To my sweet home Chicago
Come on
Baby, don't you wanna go home
Come on
Baby, don't you wanna go home
Back from the land of California
To my sweet home Chicago
Two and two is four, babe
Four into two is eight
Come on now girl, don't you now make me late
And I've got to leave
Baby, don't you wanna go home
Back from the land of California
To my sweet home Chicago
One and one is two
Two and two is four
I'm here lonely, I hook and I gotta go
And I cry please
Baby, don't you wanna go home
Back from the land of California
To my sweet home Chicago
Come on
Baby, don't you wanna go home
Come on
Baby, don't you wanna go home
Back from the land of California
To my sweet home Chicago
Come on
Baby, don't you wanna go
Come on
Baby, don't you wanna go home
Back from the land of California
To my sweet home ChicagoEmoticonEmoticon