12 กรกฎาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง The Long Run Eagles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง The Long Run Eagles Chordza
คอร์ด The Long Run Eagles | เนื้อเพลง The Long Run Eagles | Chord The Long Run Eagles

เนื้อเพลง The Long Run Eagles
คอร์ด The Long Run Eagles | เนื้อเพลง The Long Run Eagles | Chord The Long Run Eagles
I used to hurry a lot, I used to worry a lot
I used to stay out till the break of day
Oh, that didn't get it
It was high time I quit it
I just couldn't carry on that way

Oh, I did some damage, I know it's true
Didn't know I was so lonely, till I found you

You can go the distance
We'll find out in the long run (In the long run)
We can handle some resistance
If our love is a strong one (Is a strong one)

People talking about us
They got nothin' else to do
When it all comes down we will
Still come through
In the long run
Ooh, I want to tell you, it's a long run

You know I don't understand why you don't
Treat yourself better
Do the crazy things that you do
Cause all the debutantes in Houston, baby
Couldn't hold a candle to you

Did you do it for love?
Did you do it for money?
Did you do it for spite?
Did you think you had to, honey?

Who is gonna make it?
We'll find out in the long run (In the long run)
I know we can take it
If our love is a strong one (Is a strong one)

Well, we're scared, but we ain't shaking
Kinda bent, but we ain't breaking

In the long run
Ooh, I want to tell you, it's a long run
In the long run
In the long run

Gonna find out, ooh fa-fa-fa-find out
Long-long-long-long, long-long-long-long
Ooh, run-run-run, baby, run-run, baby
Long, long, long, long
EmoticonEmoticon